26 Січ 2021
О. Кошовому

Дніпровська Центральна міська бібліотека та її читачи дякують  О. Кошовому та співавторам (К. Ануфрієва, Л. Бєлкін, А. Балахньо-Пажих, С. Брус, О Заруцька, Д. Каменський, В. Тертишник, Н. Шелудько, С. Шишков) за подаровану книгу «Зловживання на ринку капіталів».

Зловживання на ринку капіталів: економіко-правові аспекти / За ред. О. Г. Кошового, д. ю. н., проф. В. М. Тертишника, д. е.н., проф. Н. М. Шелудько. Дніпро: ЛІРА, 2019. – 532с.

ISBN 978-966-981-240-7

Уперше у вітчизняній економічній і правовій літературі досліджено природу і особливості деформацій фондового ринку як складової ринку капіталів у взаємозв'язку з системою відповідальності за зловживання ринком (market abuse). Розкрита сучасна доктрина й представлений системний аналіз з урахуванням міжнародного досвіду, стану чинного та перспективного законодавства України, розкриті проблеми протидії правопорушенням на фондовому ринку, а також кримінально-правової та адміністративної відповідальності за зловживання ринком та інші, суміжні з такими діяннями, зловживання. Ґрунтовно висвітлені проблеми юридичної визначеності та конкуренції правових норм, що застосовуються при регулюванні ринкових відносин, наведені рекомендації щодо удосконалення законодавства та юридичної практики.

Робота розрахована на учасників правовідносин на ринку капіталів, інвесторів, практикуючих юристів, суддів, адвокатів, слідчих, детективів, бізнесменів, посадовців. Вона буде слушним помічником також студентам, які навчаються за спеціальностями «Право», «Біржова справа», «Фінансове посередництво», аспірантам і викладачам юридичних та економічних закладів, усім тим, хто прагне до поглибленого та комплексного опанування механізмів діяльності фондового ринку.