13 Бер 2021
Тетяні Шелюг

Дніпровська Центральна міська бібліотека та її читачі щиро дякують Дніпропетровському обласному об'єднанню людей з  інвалідністю «Творчість» та її голові – Тетяні Шелюг, за подаровані книги «Нічого для нас без нас», «Конвенція про права осіб з інвалідністю», «Формування політики раннього втручання», «Включення і рівність», «Чому доступність є важливою?», які надійдуть до фонду Центральної міської бібліотеки та бібліотек-філій.


Нічого для нас без нас: Посібник з інклюзивного прийняття рішень для засобів масової інформації / За загальною редакцією Виртосу І.Г. Упорядники: Азін В.О., Байда Л.Ю., Госес Н., Ждан П.М., ФлетчерА. К: Ленвіт: 2015. 92с.
ISBN 978-966-8995-98-9

У посібнику представлено інформацію з проблем інвалідності, процесу інклюзивного прийняття рішень, ролі засобів масової інформації у формуванні та здійсненні інклюзивної політики, висвітлено досвід Азербайджану, Вірменії, Грузії, Йорданії, Лівану, України, Великої Британії з цих питань.


Порадник «Нічого для нас без нас» – ініціатива ВГО «Національна Асамблея інвалідів України», яка була підтримана громадськими організаціями і мала на меті консолідувати їх, виробити спільне розуміння, підхід, стратегії щодо впровадження Рекомендацій Комітету ООН з прав людей з інвалідністю щодо Первинного звіту України по Конвенції ООН з прав людей з інвалідністю.
Запропоновані ініціативи носять рекомендаційний характер.
Вони можуть бути розширені, доповненні, мати певні часові рамки і використовуватись громадськими організаціями для впровадження спільних дій та кампаній адвокасі.
Видання підготовлено за рахунок видатків Державного бюджету України на підтримку діяльності всеукраїнських громадських організацій інвалідів.


Формування політики раннього втручання : тренінговий модуль / Кол. авторів : Л. Ю. Байда, Є. Б. Павлова, 0. Л. Іванова, Г. В. Кукуруза. – К., 2017. – 62с.

У тренінговому модулі «Формування політики раннього втручання» подано матеріали щодо основ та керівних принципів раннього втручання, представлено досвід різних країн у формуванні політики раннього втручання, сучасні міжнародні тенденції та стан розвитку даної послуги в Україні.
Тренінговий модуль адресовано слухачам курсів підвищення кваліфікації керівних та педагогічних курсів, керівникам закладів дошкільної освіти, охорони здоров'я, соціальної сфери, науково-педагогічним працівникам, фахівцям у сфері дитинства, громадським діячам, батькам.
Видання підготовлено в межах діяльності проекту «Розвиток раннього втручання в Україні», який реалізує ВГО «Національна Асамблея людей з інвалідністю України» за фінансової підтримки Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ).
Відтворення матеріалів тренінгового модуля має бути узгоджено з ВГО «Національна Асамблея людей з інвалідністю України».


«Включення і рівність» - моніторинг включення стандартів Конвенції ООН про права осіб з інвалідністю до Національної стратегії у сфері прав людини та інших довгострокових рішень в Україні.

Звіт включає такі розділи як:

 • Ситуації ризику та надзвичайні гуманітарні ситуації.
 • Реалізація правоздатності та доступ до правосуддя.
 • Право на свободу та протидія неналежному поводженню.
 • Проживання в громаді та участь в культурному житті.
 • Свобода вираження поглядів та участь у політичному житті.
 • Повага до дому та сім’ї.
 • Право на освіту.
 • Здоров’я та реабілітація.
 • Праця та зайнятість.

  Брошура «Чому доступність є важливою?» має на меті звернути увагу людей на потреби людей з інвалідністю у повсякденному житті за межами її будинку, а саме: доступність архітектури, транспорту, інформації, тощо. Створити умови повноцінно жити, користуватись благами цивілізації, брати активну участь у житті суспільства. Особи з інвалідністю є цінними споживачами, й належний доступ має розглядатись не тільки як моральне питання, але й як перевага для розвитку та процвітання бізнесу.


  «Конвенція про права осіб з інвалідністю».

  ​Резолюція Генеральної Асамблеї ООН № 61/106 прийнята на шістдесят першій сесії ГА ООН.