23 Бер 2021
Українському інституту національної пам'яті

Книжкові дарунки від Українського інституту національної пам'яті не припиняються. Дніпровська Центральна міська бібліотека та її читачі щиро дякують за нові книги: «Люди "сірої зони"», «Скарби українських говорів: тексти про борщ», «Лексикон львівський: поважно і на жарт», «Гуцульські світи. Лексикон», «Наукові студії: діалектологія, етнолінгвістика, лексикографія», подаровані до фонду бібліотеки.
Найближчим часом книги надійдуть до відділів бібліотеки і читачі зможуть із ними ознайомитись.

Наталія Хобзей, Оксана Сімович, Тетяна Ястремська, Ганна Дидик-Меуш.
Гуцульські світи. Лексикон. – Львів: Інститут українознавства ім. І. Крип'якевича НАН України, 2013 (Серія «Діалектологічна скриня»). – 668с.
ISBN 978-966-02-6943-9

Фіксація лексичного складу гуцульських говірок ХІХ-ХХІ ст. – мета цієї праці.
Джерелами стали етнографічні матеріали, матеріали Картотеки словника гуцульських говірок та власні експедиційні записи авторок. У книзі подано не тільки тлумачення багатьох, часом уже призабутих слів, сталих словосполучень, фразеологізмів, прислів'їв та приказок, а й міні-тексти, які дають змогу ознайомитися із таємничими гуцульськими світами.
«Гуцульські світи» виходить у серії «Діалектологічна скриня», одне із завдань якої – публікація надбань народної мови. Такі видання сприятимуть появі в майбутньому якомога повнішого кадастру словника української мови та збереженню її давніх говорів.


Хобзей Наталя.
Наукові студії: діалектологія, етнолінгвістика, лексикографія / упор. О. Сімович; Інститут українознавства ім. І. Крип'якевича НАН України. Львів, 2019. 832 с. (серія «Діалектологічна скриня»).
ISBN 978-966-02-8984-0

У книзі зібрано найважливіші праці відомого діалектолога, етнолінгвіста – Світлої Пам'яти Наталі Хобзей - багатолітнього завідувача відділу української мови Інституту українознавства ім. І. Крип'якевича НАН України, кандидата філологічних наук, старшого наукового співробітника, дійсного члена Наукового товариства ім. Шевченка, голови Мовознавчої комісії НТШ, члена Президії НТШ, члена етнолінгвістичної та діалектологічної комісій Міжнародного комітету славістів.
Пропонований збірник містить шість розділів, які репрезентують основні напрями наукових студій дослідниці, а також бібліографію її праць. Статті присвячено теоретичним і практичним проблемам української діалектології, зокрема лексикології та лексикографії, етнолінгвістики, історичної діалектології та ін. Важливим фрагментом розділу «"Між світом і антисвітом": демонімікон» є етнолінгвістичний словник «Гуцульська міфологія», який вже став бібліографічною рідкістю. Подано короткі розвідки про відомих діалектологів та лексикографів, поціновувачів рідного слова, а також рецензії.


Наталя Хобзей, Ксеня Сімович, Тетяна Ястремська, Ганна Дидик-Меуш.
Лексикон львівський: поважно і на жарт / Вид 3-є вид., змінене і доповн. – Львів: Інститут українознавства ім. І. Крип'якевича НАН України, 2015 (Серія «Діалектологічна скриня»). – 896с.
ISBN 978-966-02-7641-3

Фіксація особливостей мовлення Львова ХХ століття – мета цієї праці. Джерелами стали насамперед власні спостереження авторок за словниковим фондом мовців рідного міста, а також художня та мемуарна література авторів-львів'ян.
Особливістю книги є не тільки тлумачення багатьох іноді уже призабутих слів, сталих словосполучень, фразеологізмів, прислів'їв та приказок, а й розлогі цитати, у яких згадано про львівські традиції й звичаї, історичні події, особливості побуту; героями цих міні-оповідок є не тільки вигадані персонажі, а часто й відомі львів'яни.
«Лексикон львівський» виходить у серії «Діалектологічна скриня», одне із завдань якої - публікація надбань народної мови. Такі видання сприятимуть появі в майбутньому якомога повнішого кадастру словника української мови.


Скарби українських говорів: тексти про борщ / Відп. ред. Н. Хібеба, В. Лєснова; Інститут українознавства ім. І. Крип'якевича НАН України. – Львів, 2019. – 320с. – (Серія «Діалектологічна Скриня»).
ISBN 978-966-02-8933-8

Пропонований збірник текстів про борщ – це нова сторінка в українській діалектній текстографії. Записи експлораторів із різних регіонів України дають змогу досить повно представити не лише особливості приготування борщу - кулінарної страви, яка стала одним із маркерів українства, а й її обрядову значущість.
Репрезентовано суцільні цільові тексти-розповіді про приготування традиційного українського борщу та фрагментарні, дібрані з принагідних розповідей інформантів різного віку, здебільшого жіноцтва.


Люди «сірої зони». Свідки російської анексії Криму 2014 року / упоряд. та вступ Андрієвська А., Халімон О. – Київ : К.І.С., 2018. – 264 с.
ISBN 978-617-684-207-1

У збірці свідчень про російську анексію Криму 2014 року йдеться про ту частину історії «кримської весни», яку замовчує або навмисно спотворює російська пропаганда. Понад півсотні оповідей спростовують міфи про те, що анексія півострова була безкровна і що «кримчани не намагалися чинити опір, а добровільно вибрали Росію». Як насправді Крим опинився під контролем Росії та чим це обернулося для його мешканців? Які методи застосовують російські спецслужби та силовики щодо мирних громадян на півострові? Відповіді на ці та інші питання дають кримчани, які стали свідками та жертвами російського військового захоплення півострова навесні 2014 року.