20 Груд 2016
Громадській організації "Січ"

Центральна міська бібліотека висловлює подяку Громадській організації "Січ" за її подарунок:чотиритомник під назвою "Українська Громадська група сприяння виконанню Гельсінкських умов".

Українська Громадська Група сприяння виконанню Гельсінкських угод: В 4 т. Т. 1.: Особистості / ГО «Харківська правозахисна група»; упорядкування: Є. Ю. Захаров, В. В. Овсієнко; вступна стаття В. В. Овсієнка. Хар­ків: ТОВ «Видавництво „Права людини"», 2016. -- 208 с. [32] арк. іл.

У цьому виданні вперше в Україні публікуються документи і матері­али Української Гельсінкської Групи. В першому томі надруковано нарис історії правозахисного руху в Україні, інтерв'ю з головою Групи Миколою Руденком та біографічні відомості стосовно 43 членів Групи. В другому, третьому та четвертому томах зібрано документи Групи в хронологічному порядку.

 
 Українська Громадська Група сприяння виконанню Гельсінкських угод: В 4 т. Т. 2.: Документи і матеріали. 9 листопада
1976 — 2 липня 1977 / ГО «Харківська правозахисна група»:
упорядник - В. В. Овсієнко. - Харків: ТОВ
Видавництво «Права людини». — 196 с.

 

Українська Громадська Група сприяння виконанню Гельсінкських угод: В 4 т. Т. 3.: Документи і матеріали. Серпень 1977 — 10 грудня 1978 / упорядник — В. В. Овсієнко. — Хар­ків: ТОВ «Видавництво „Права людини", 2016. — 240 с.

Українська Громадська Група сприяння виконанню Гельсінкських угод: В 4 т. Т. 4.: Документи і матеріали. 10 грудня 1978 — 11 березня 1988 / упорядник — В. В. Овсієнко. — Хар­ків: ТОВ «Видавництво „Права людини"», 2016. — 256 с.