04 Січ 2017
Еліні Заржицькій

Центральна міська бібліотека висловлює подяку Еліні Заржицькій за її подарунок: книгу "Українській казковий епос японською мовою".

Асадчих, О. В.

Український казковий епос японською мовою: навч. пісібник/ Асадчих, О.В., Дзюб І. П., Катаока Х.- К.: видавничий дім Дмитра Бураго, 2014.- 200 с.

Увазі читачів пропонуються українські казки, міфи і легенди, перекладені японською мовою, з відповідною класифікацією, коментарем та порівняльним аналізом японських і українських казок. Переклав японською мовою І. П. Дзюб, класифікація казок, коментар, порівняльний аналіз та загальне редагування- О. В. Асадчих, Х. Катаока.