02 Бер 2017
Олені Крижановській

 

 

Крижановська О.

    Пригоди в Чарліссі /Олена Крижановська ; ред. Д. Біда.-Львів:„Міські інформа­ційні системи", 2014. - 184 с. - (Серія„Бібліотечка„КОЛОСКА"). 

Запрошуємо тебе у подорож до країни Чарлісся. Ця країна знаходиться поряд із нами, але не всяк її бачить. Не всі дива, що чекають на тебе у чарівному лісі, ти помітиш у зви­чайному світі, але все, що оточує нас в буденному житті, впливає на життя в Чарліссі та знаходить там своє відображення.

Якщо ти пройдеш шлях до кінця, то зможеш стати лицарем Чарлісся. Не боїшся? Від­важні Зернятка - Розумник, Пустунчик та Лапуня - вирушають у подорож разом з тобою!

Дітям середнього шкільного віку, допитливим та відважним юним шанувальникам природи!

Крижановська О.

     Чому вони так називаються? : наукові казки / Олена Крижановська ; ред. Д. Біда. - Львів: „Міські інформаційні системи", 2015. - 48 с. - (Серія „Бібліотечка „КОЛОСКА").

Видання стане у пригоді для викладання та опанування курсу„Природознавство"у 1 -3 класах. Зокрема, на уроках „Тварини", „Птахи", „Комахи" (тема „Світ живої природи", 1 клас), „Гриби: їстівні та отруйні. Правила збирання грибів" (тема „Природа восени" 2 клас), „Різноманітність рослин" „Тварини. Різноманітність тварин"„Риби",„Комахи"„Птахи"„Гриби їстівні та отруйні"(тема„Рослини, тварини і середовища їх існування" 3 клас). Крім того, матеріали видання допоможуть у 2 класі під час роботи над міні-проектом „Будьмо знайомі!" (походження назв рослин і тварин). Зокрема, за­вдання, запропоновані у вступі, демонструють різні способи творення назв тварин, поглиблюючи знання учнів про розмаїття живої природи та принципи номінації живих організмів. Вони можуть лягти в основу цікавого учнівського проекту.

Особливе значення для формування в учнів знань про живу природу має емоційна забарвле­ність тексту і доступність навчального матеріалу, поданого у жанрі наукової казки.

Призначено для молодшого шкільного віку та вчителів початкових класів.

Крижановська О.

     Пригоди Зернят у Країні Здоров'я: науково-популярне видання / Оле­на Крижановська. - Львів: „Міські інформаційні системи", 2014. -64с.-(Серія „Бібліотечка „КОЛОСКА"). 

Видання стане у пригоді для викладання та опанування курсу „Основи здоров'я" у 1 класі. Кожна пригода Зернят відповідає уроку за календарним плануванням відповідно до нових державних стандартів. Особливого значення для формування в учнів навичок здорового способу життя та безпечної поведінки має емоційність тексту і доступність на­вчального матеріалу, поданого у жанрі казок.

Завдання, запропоновані до кожної казки, дозволяють перевірити розуміння дитиною змісту навчального матеріалу. Пропонуються також завдання в ігровій формі, вірші та по­ради за темами на допомогу вчителю в організації необхідної практичної, ігрової, інди­відуальної та колективної діяльності учнів, що базується на суб'єкт-суб'єктній взаємодії вчителя з учнями і учнів між собою. Газети „КОЛОСОЧОК" та журнали „КОЛОСОК". Там же є природнича гра для дорослих і дітей „КОЛОБОК-ОМШЕ", яка допоможе перевірити здо­буті дитиною знання з природничих предметів.

Призначено для молодшого шкільного віку та вчителів початкових класів.

Крижановська О.

       На межі міста і лісу / Олена Крижановська. - Львів: СТ„Міські інформа­ційні системи", 2016. - 72 с. - (Серія „Бібліотечка „КОЛОСКА").

Головними героями усіх розповідей, зібраних у книзі, є тварини, яких можна зустріти у місті. Щоб помітити їхні пригоди, треба лише бути спостережливим і любити живу природу так, як це вдається авторці. Звісно, для правильного розуміння своїх спостережень в неї є ще й неабиякі знання у цій галузі. До того ж, вона завжди готова поділитися ними з чита­чем, а заразом запросити його навчитися розуміти і вболівати за братів наших менших.

Видання стане до вподоби всім, хто полюбляє життєві історії за участю тварин.

Крижановська О.

      ЕКОказки та ЕКОпроекти / Олена Крижановська. - Львів: СТ„Міські ін­формаційні системи", 2016. - 48 с. - (Серія „Бібліотечка„КОЛОСКА").

Ця книга для всіх, хто любить українську природу і хоче долучитися до її збереження. Екоказки розповідають про багатства нашого краю, мотивують дітей до бережного від­ношення до рідної природи (водойм, ґрунтів, повітря, рослинного та тваринного світу) та свого здоров'я, їх доповнюють екопроекти, творчі конкурси та власні дослідження юних шанувальників природознавства.

У книзі використані матеріали, опубліковані у науково-популярній природничій газеті для розумників та розумниць „КОЛОСОЧОК".

Призначена для дітей молодшого шкільного віку. Стане у пригоді учителям початкової школи на уроках природознавства, основ здоров'я та у процесі організації проектної ді­яльності екологічного спрямування.

Первоцвіти. Тендітна усмішка весни НПП «Голосіївський» : науково-популярне видання / О. І. Прядко, Р. Я. Арап, О. В. Крижановська (Волохова), О. Т. Крижановська,. К. : НУБіП України, 2014.-81 с.

Книга присвячена художньому та науковому опису як рідкісних видів, так і типових угруповань ранньовесняних рослин НПП «Голосіївський», їх поширенню, сучасному стану, статусу охорони, а також їхній красі та особливостям, оспіваним у фольклорі.

Наука збагачує розум, а віршоване слово легше дістається до серця та довше залишається у ньому. Тож статті починаються акровіршами, де в перших літерах рядків можна прочитати назву рослини.

Для широкого кола читачів.