09 Січ 2019
Громадській організації «Нове бачення»

Щира вдячність від читачів  Дніпровської Центральної бібліотеки та бібліотек ДМКЗК ЦСПБ громадській організації «Нове бачення» за чудові дарунки, якими поповнились фонди бібліотек міста:

Зима О.В., Ремех Т.О., Скворець В.О., Масютіна М.Е.

Путівник судді дебатів: Навч.-метод. посібник [за заг. ред. Т. Ремех] / О.В. Зима, Т.О. Ремех, В.О. Скворець, М.Е. Масютіна. – К.: Логос, 2018. – 93 с.

ISBN 978-617-7446-33-9

Навчально-методичний посібник присвячено аспектам діяльності судді в дебатах. У посібнику узагальнено теоретичні основи та більш як десятирічний досвід організації і проведення дебатних турнірів різного рівня. В основу покладено підхід до дебатів як до педагогічної технології. Обґрунтовано й описано освітньо-технологічну модель суддівства в дебатах.

У теоретичній частині визначено зміст суддівства, розкрито роль судді в дебатах, схарактеризовано структуру компетентності судді дебатів, обґрунтовано філософію суддівства, сформульовано умови його ефективності, описано елементи та етапи підготовки суддів до дебатів, визначено критерії суддівського оцінювання дебатів, наголошено на специфіці оцінювання різних форматів дебатів, охарактеризовано зміст і форми суддівських коментарів.

У посібнику описано окремі методичні аспекти суддівства, подано таблиці й схеми, що унаочнюють основну інформацію, документальні форми, якими послуговується суддя дебатів у своїй діяльності, та рекомендації щодо заповнення суддівських протоколів.

У практичній частині посібника вміщено тренінгові вправи, тестові й практичні завдання, вправляння в яких допоможе суші-новачку самотужки підготуватися до суддівства дебатів, а бувалому - удосконалити свої знання та вміння.

Посібник стане у нагоді суддям, дебатерам, керівникам дебатних клубів, тренерам дебатних команд, організаторам дебатних турнірів, усім ентузіастам і прихильникам дебатного руху, небайдужим членам дебатної спільноти.