12 Квіт 2019
Сергію Світленко

Щира вдячність від читачів Дніпровської Центральної бібліотеки Сергію Світленко за чудовий дарунок, яким поповнився фонд бібліотеки.

Світленко, Сергій

Українське ХІХ століття: етнонаціональні, інтелектуальні та історіософські контексти : зб. наук. пр. – Д.: ЛІРА, 2018. – 480 с.

ISBN 978-966-981-084-7

У збірнику вміщено вибрані наукові статті автора за останнє Десятиріччя з історії українського національного руху, інтелектуальної історії та історіософської думки українського ХІХ ст. В центрі уваги історія суспільних ідей та діяльність непересічних українських діячів - борців за національно-культурне відродження України.

Для науковців, викладачів, докторантів, аспірантів та студентів закладів вищої освіти, учителів та всіх, хто вивчає історію України.