Віртуальна довідка

Віртуальна довідково-бібліографічна служба

За Вашим запитом Ви отримаєте відповідь з посиланням на джерела інформації.

Добрий день! Підкажіть будь ласка, якою літературою я можу скористатися, для дослідження на тему "Методи роботи психолога в службі сім'ї" Дякую! (Тетяна)
Черговий бібліограф

Шановна Тетяно! Пропонуємо Вам декілька джерел з фондів Центральної міської бібліотеки (вул.Леніна, 23) за Вашою темою та запрошуємо за більш детальною інформацією до інформаційно-бібліографічного відділу (ІІ поверх, тел.:740-38-75):
1.88.5 Б 81 Бондарчук , О. І. Психологія сім'ї: курс лекцій / О. І. Бондарчук . - К. : МАУП, 2001. - 95 с. (відділ абонементу, І поверх, тел.:744-71-73) 
2.88 Ш 23 Шапарь, В. Б. Практическая психология: тесты, методики, диагностика / В. Б. Шапарь. - Ростов н/Д : Феникс, 2010. - 662 с. (читальний зал №1, ІV поверх, тел.:740-37-52)
3.Курникова, Т.С. Психолого-педагогическая поддержка неполной семьи // Журнал прикладной психологии.-2006.-№ 2.-С. 69-71
4.Хабайлюк, В. В. Психологічні особливості прояву надмірної залежності в сімейних стосунках  / В. В. Хабайлюк // Практична психологія та соціальна робота. - 2013. - № 4. - С. 24-27. - (Школа практичного психолога та соціального працівника). - Бібліогр. наприкінці ст., 12 назв. (читальний зал №1, ІV поверх, тел.:740-37-52, відділ абонементу, І поверх, тел.:744-71-73) 
5.Чайкіна, Н.О. Психологічні особливості організації і проведення ігор в курсі "Психологія сім'ї" / Н.О. Чайкіна // Практична психологія та соціальна робота.-2006.- N 10.- С.33-38. - Библиогр. в конце ст. : табл. (читальний зал №1, ІV поверх, тел.:740-37-52)
6.Щербань, П. Психологія сучасної сім`ї та педагогіка сімейних взаємин / П. Щербань // Рідна школа.- 2005.- N 2. - С.14-15  (читальний зал №1, ІV поверх, тел.:740-37-52, відділ абонементу, І поверх, тел.:744-71-73) 

Добрый день,подскажите какая литература есть на тему изучения польского языка для начинающих (Инна)
Черговий бібліограф

Уважаемая Инна, для  изучения польского языка Вы можете воспользоваться книгами из фонда отдела документов на иностранных языках (VI этаж, тел. для справок: 740-37-12)
1. 81.2ПОЛ-9 Ермола, В. И. Польский язык: Начальный курс [Текст] / В. И. Ермола. - СПб. : КАРО, 2010. - 288 с.
2. 81.2ПОЛ-9 К 25  Кароляк , С. Польский язык [Текст] : учебник / С. Кароляк , Д. Василевская . - М. : Астра-Плюс, 2003. - 566 с. 
3. 81.2ПОЛ-9  К38  Киклевич, А. К. Польский язык [Текст] / А.К. Киклевич, А.А. Кожинова. - 4-е изд. - Минск : ТетраСистемс, 2005. - 319 с. 
4. 81.2ПОЛ-9  Л37  Левицкая, Г. Самоучитель польского языка [Текст] / Г. Левицкая, Р. Левицкий. - Киев : Методика : Langenscheidt , 2006. - 239 с.
5. 81.2ПОЛ-9  M73  Miodunka, W. Czesc, jak sie masz?: A1 [Текст] = Учебник польского языка для начального уровня / W. Miodunka. - Krakow : UNIVERSITAS, 2006. - 244+16 с. + 1 эл. опт. диск (CD-ROM). - (Jezyk polski dla cudzoziemcow).  
6. 81.2ПОЛ-9 S99 Szelc-Mays, M. Slowa i slowka: poziom pdstawowy A1, A2 [Текст] = Учебник польского языка для начинающих / M. Szelc-Mays. - Krakow : UNIVERSITAS, 2006. - 99+36 с. - (Jezyk polski dla cudzoziemcow). 
7. 81.2ПОЛ-9  Ц 58  Цивильская, Е. Ю. Польский язык [Текст] / Е. Ю. Цивильская. - М. : Живой язык, 2010. - 224 с. и др.

Добрий день! Підкажіть будь ласка, яка література наявна у бібліотеці на тему "моральна шкода та ввідшкодування моральної шкоди" (Мария)
Черговий бібліограф

Шановна Маріє, книги та статті з періодичних видань за Вашою темою знаходяться в фонді читального залу № 1(вул. Леніна, 23, ІV поверх, тел.:740-37-52)
1.    Басай В.Д. Окремі питання правового регулювання відшкодування моральної шкоди, заподіяної порушенням екологічних прав [Текст] / В. Д. Басай, В. О. Джуган // Держава і право . - 2010. - N 1 (47). -  С. 453-458
2.    Володимир П. Правове значення статусу сторін у відносинах з відшкодування моральної шкоди [Текст] / П. Володимир // Юридич. Україна .- 2010. - N 11. -  С. 90-97
3.    Головін А.С. Забезпечення у вітчизняному законодавстві відшкодування моральної та матеріальної шкоди, завданої потерпілим [Текст] / А. С. Головін // Бюлетень Мін.-ва юстиції Укр - 2012. - № 2. -  С. 5-21
4.    Гупаловська О.Б. Відшкодування моральної шкоди - зобов'язально-правовий засіб захисту права власності [Текст] / О. Б. Гупаловська // Адвокат.- 2010 - N 8. -  С. 16-21
5.    Жеребной І. Особливості розгляду справ про відшкодування неповнолітніми особами матеріальної та моральної (немайнової) шкоди [Текст] / І. Жеребной // Підприємництво, госп.-во і право.- 2010. - N 12. -  С. 43-46
6.    67.9(4УКР)311   Н 55    Нескороджена Л.Л. Цивільний позов, моральна шкода та її компенсація у кримінальному та цивільному судочинстві: теорія і практика  : Науково-практичний посібник / Л. Л. Нескороджена, С. В. Щербак, М. В. Сіроткіна, За ред. С.Я.Фурси. -  К. : КНТ, 2008. - 415 с. - (Процесуальні науки).
7.    Примак В. Межі використання психологічних знань у справах про відшкодування моральної шкоди  / В. Примак // Юридич. Україна .- 2011. - N 5. -  С. 63-70
8.    Примак В. Функції відшкодування моральної шкоди як заходу цивільно-правової відповідальності  / В. Примак // Юридич. Україна .- 2010. - N 9. -  С. 71-79
9.    Рибак, Ольга. Критерії визначення розміру компенсації моральної (немайнової) шкоди [Текст] / О. Рибак // Підприємництво, господарство і право.- 2012. - № 10. -  С. 28-31.
10.    67.9(4УКР)71  С 89   Судова практика з відшкодування моральної шкоди  / Укл.  В. І. Манукян, - К. : Істина, 2008. - 317 с. - (Судова практика). 2008. - 317 с.
11.    Толкачов Д.І. Врахування статусу особи пр визначенні розміру компенсації моральної шкоди  / Д. І. Толкачов // Вісник господар. судочинства.- 2010. - N 3. -  С. 151-154. та інш.

 

Література на тему облік товарів (Вова)
Черговий бібліограф

Шановний Володимир! Для прикладу пропонуємо декілька джерел з фондів Центральної міської бібліотеки (вул.Леніна, 23) за Вашою темою: 
1.65.052(4УКР) Д 83 Дупай, М. М. Облік товарних операцій комерційної діяльності: навчальний посібник для вищих навчальних закладів економічних спеціальностей усіх форм навчання / М. М. Дупай, Н. П. Михайлишин. - Тернопіль : Астон, 2005. - 271 с.(читальний зал №1, ІV поверх, тел.:740-37-52) 
2.Сапоговська, О. Облік товарних запасів на підприємствах торгівлі / О. Сапоговська // Вісник Київського  національного торговельно-економічного університету. - 2008. - N 6. - С. 107-114 (читальний зал №1, ІV поверх, тел.:740-37-52) 
3.Сибірякова, М. В. Методологічні основи статистичного обліку структури і динаміки зовнішньої торгівлі товарами України / М. В. Сибірякова // Статистика України. - 2009. - N 1. - С. 9-13. - Библиогр. в конце ст. (читальний зал №1, ІV поверх, тел.:740-37-52, відділ абонементу, І поверх, тел.:744-71-73) 
4.Фоміна, О. В. Напрями вдосконалення обліку операцій з продажу товарів із застосуванням активізаційних управлінських заходів / О. В. Фоміна // Актуальні проблеми економіки. - 2008. - N 9. - С. 207-216 : табл., схем. - Библиогр. в конце ст. (читальний зал №1, ІV поверх, тел.:740-37-52, відділ абонементу, І поверх, тел.:744-71-73) 

Підкажіть будь ласка, чи є в Вас література, пов'язана із Острозькими стародруками 1598 року? (Ирина)
Черговий бібліограф

Шановна Ірино! В Центральній міській бібліотеці (вул.Леніна,23) є значна кількість літератури з історії видавничої справи в Україні. Пропонуємо декілька видань за темою Вашого запиту та запрошуємо до нашої бібліотеки:
1.76.113 А 73 Анушкин, А.И. Тайны старопечатной книги. Поиски, находки, загадки. [Предисл. чл.-кор. АН СССР, проф. А.А.Сидорова]/А.И.Анушкин. - Симферополь, «Таврия», 1972. – 127 с. (читальний зал №1, ІV поверх, тел.:740-37-52)
2.76.113 З-30 Запаско, Я.П., Мацюк, О.Я. Львівські стародруки: Книгознавчий нарис/Я.П.Запаско, О.Я.Мацюк. – Львів: Каменяр, 1983. – 175 с. (читальний зал №1, ІV поверх, тел.:740-37-52, відділ організації та використання єдиного фонду, ІІ поверх, тел.:740-37-14)
3.76.113 З-30 Запаско, Я.П. Мистецтво книги на Україні в XVI-XVIII ст./Я.П.Запаско - Львів, Вид-во Львівського ун-ту, 1971. - 310 с. (читальний зал №1, ІV поверх, тел.:740-37-52)
4.76.113 К 12 Каганов, І.Я. Українська книга кінця XVI-XVII століть. Нариси з історії книги/І.Я.Каганов. - Х., Вид-во Книжкової палати УРСР, 1959. - 144 с.(читальний зал №1, ІV поверх, тел.:740-37-52)
5.Острозька біблія // Шкільна бібліотека. – 2010. - № 10. – С. 129-131 (відділ абонементу, І поверх, тел.:744-71-73)
6.Білоус, П. Острозька біблія в контексті національно-культурного відродження України на рубежі XVI-XVII століть /П.Білоус // Українська мова та література. – 2009. – Число 1-3. -  Січень. – С. 11-13 (читальний зал №2, ІІІ поверх, тел.:740-37-52)

 

Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, есть ли у вас литература на тему "Ринковi механiзми регулювання нацiон. економiки" 2009-2012 годов? (Юлія)
Черговий бібліограф

Шановна Юлія! Пропонуємо за Вашою темою декілька джерел з фондів Центральної міської бібліотеки (вул. Леніна, 23):

1.65.9(4УКР) Г 85 Гринів, Л. С. Національна економіка: навч. посібник для вищих навч. закладів / Л. С. Гринів, М. В. Кічурчак. - Львів : Магнолія 2006, 2008. - 461 с.(читальний зал №1, ІV поверх, тел.:740-37-52, відділ абонементу, І поверх, тел.:744-71-73) 
2.65.9(4УКР) К 84 Круш, П. В.  Національна економіка: регіональний та муніципальний рівень: підручник / П. В. Круш, О. О. Кожемяченко. - К. : ЦУЛ, 2011. - 319 с.(читальний зал №1, ІV поверх, тел.:740-37-52, відділ абонементу, І поверх, тел.:744-71-73) 
3.Бесчастний, Л. В. Регулювання національної економічної безпеки в системі ринкової економіки / Л. В. Бесчастний // Економіка та держава : Науково-практичний журнал. - 2009. - N 3. - С. 85-87. - Библиогр. в конце ст.(читальний зал №1, ІV поверх, тел.:740-37-52) 
4.Голян, В. А. Проблеми формування інституціонального середовища національної економіки в умовах ринкових відносин / В.А. Голян // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал. - 2006. - N5. - С. 4-11: схем.(читальний зал №1, ІV поверх, тел.:740-37-52) 
5.Гріневська, С.М. Модернізація національної економіки шляхом забезпечення саморозвитку регіонів / С. М. Гріневська. - (Розвиток продуктивних сил і регіональна економіка) // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал. - 2012. - № 11. - С. 169-173. - Бібліогр. в кінці ст.(читальний зал №1, ІV поверх, тел.:740-37-52, відділ абонементу, І поверх, тел.:744-71-73). За більш детальною інформацією запрошуємо Вас до інформаційно-бібліографічного відділу (каталоги), ІІ поверх, тел. 740-38-75.

Доброго дня! Чи є у вашій бібліотеці література з теми "Програми економічного соціального розвитку"? (Ольга)
Черговий бібліограф

Шановна Ольго! За Вашою темою в фондах Центральної міської бібліотеки (вул. Леніна, 23) достатньо літератури, пропонуємо Вам деякі книги та статті з періодичних видань і чекаємо Вас у нашій бібліотеці:
1.65.05(4УКР) П22 Пашута, М. Т. Прогнозування та програмування економічного і соціального розвитку: навч. посібник для вищих навч. закладів / М.Т. Пашута. - К. : ЦНЛ, 2005. - 407 с. (читальний зал №1, ІV поверх, тел.:740-37-52, відділ абонементу, І поверх, тел.:744-71-73, інформаційно-бібліографічний відділ, ІІ поверх, тел:740-38-75, відділ організації та використання єдиного фонду, ІІ поверх, тел.:740-37-14)
2.66.3(4УКР) М15 Макарова, О. В. Державні соціальні програми: теоретичні аспекти, методика розробки та оцінки: монографія / О. В. Макарова. - К. : Ліра-К, 2004. - 327 с. (читальний зал №1, ІV поверх, тел.:740-37-52) 
3.Дробітько, І. П. Програма економічного і соціального розвитку міста на 2013 рік: стисло про головне / І. П. Дробітько // Вісник Дніпропетровської міської ради. - 2013. - N 1. - С. 6-7. (читальний зал №1, ІV поверх, тел.:740-37-52, відділ абонементу, І поверх, тел.:744-71-73, інформаційно-бібліографічний відділ, ІІ поверх, тел:740-38-75) 
4.Гордей, О. Д. Підвищення рівня життя населення в Україні за рахунок реалізації програм економічного і соціального розвитку/ О. Д. Гордей. - (Соціально-трудові проблеми) // Формування ринкових відносин в Україні. - 2012. - N 1. - С. 182-185. - Бібліогр. в кінці ст. (читальний зал №1, ІV поверх, тел.:740-37-52, відділ абонементу, І поверх, тел.:744-71-73)
5.Кравцова, Т. Програмування соціально-економічного розвитку як адміністративно-правова форма діяльності держави у сфері господарювання / Т. Кравцова // Юридична Україна. - 2011. - N 3. - С. 39-44. - Библиогр. в конце ст. (читальний зал №1, ІV поверх, тел.:740-37-52, відділ абонементу, І поверх, тел.:744-71-73)
6.Рафальська, Н. І. Шляхи вдосконалення програмних механізмів регіонального соціально-економічного розвитку / Н. І. Рафальська // Економіка та держава. - 2007. - N 11. - С. 79-80. - Библиогр. в конце ст.(читальний зал №1, ІV поверх, тел.:740-37-52)

Могу ли я быть читателем библиотеки фактически проживая в Днепропетровске, но по паспорту прописана в другом городе? (Елена)
Черговий бібліограф

Шановна Олено!Згідно з Правилами користування бібліотекою (http://library.dp.ua/library.php?id=4), якщо читач прописаний (зареєстрований) в іншому місті, він має право скористатися літературою з фондів читальних залів (література додому не видається), які знаходяться на ІІ та ІІІ поверхах в залежності від тематики запиту, телефон: 740-37-52. Якщо Ви бажаєте взяти літературу додому, пропонуємо Вам звернутися до відділу абонементу (І поверх) особисто, де його співробітники ознайомлять Вас з умовами роботи відділу, або зателефонуйте:  744-71-73. Чекаємо Вас у Дніпропетровській Центральній міській бібліотеці по вулиці Леніна, 23!

Добрий день, підскажіть, будь ласка чи є в бібліотечному фонді книга "Міжнародні організації" під ред. Матвієнко В.М. (Надія)
Черговий бібліограф

Шановна Надіє! Якщо Ви маєте на увазі книгу: Міжнародні організації / За заг. редакцією В.М. Матвієнка (у співавторстві: В.С. Бруз, В.М. Матвієнко, Ю.С. Скороход та інші) - К.: ВПЦ “Київський університет”, 2005. – 406 с. На жаль, у фонді Центральної міської бібліотеки вона відсутня. Для замовлення книги з фондів інших бібліотек міста зверніться, будь ласка,  до відділу МБА (вул. Леніна, 23, міжбібліотечний абонемент, ІІ поверх, тел. для довідок:740-37-14)

Скажіть, чи є у вашій бібліотеці архів періодичного видання "Жива вода"? Мене цікавить №6 за 1999 рік. Це, скоріш за все, газета. Якщо немає, можливо ви знаєте, де його можна знайти? (Козлова Марія)
Черговий бібліограф

Шановна Маріє, "Жива вода" – єпархіальна газета Самбірсько-Дрогобицької єпархії Української греко-католицької церкви – заснована у травні 1995 року. Часопис є щомісячним виданням, тираж якого складає 5800 примірників. В фондах бібліотек нашого міста її немає. Якщо саме ця газета Вас цікавить, зверніться в редакцію щодо  необхідного Вам номера, тому що на сайті газети архів включає номери за останні три роки.
Адреса редакції : вул. Трускавецька , 2, м. Дрогобич, Львівська обл., 82100 ,Україна. Редактор:о. Михайло БУЧИНСЬКИЙ. Тел.: +380324453034 Ел. пошта: zvoda@sde.org.ua 

Здравствуйте! Есть ли у вас в библиоте ке книга История американской литературы / Тамара Денисова ; НАН Украины, Институт литературы им. Т. Г. Шевченко. - М.: Изд. дом «Киево-Могилянская академия», 2012. - 487с.; Ил.. Заранее спасибо (Пришедько Анастасия)
Черговий бібліограф

Шановна Анастасіє! В Центральній бібліотеці (вул. Леніна, 23) є така книга Тамари Денисової:  83.37США  Д 33  Денисова, Т. Н. Історія американської літератури XX століття: навч. посібник для вищих навч. закладів / Т. Денисова. - К. : Києво-Могилянська акад., 2012. - 486 с. Цю книгу можна взяти додому з відділу абонементу ( І поверх, тел.: 744-71-73) або працювати з нею в читальному залі на ІV поверсі (тел.: 740-37-52). 3,4 та 7,8 травня ми працюємо за звичайним графіком. Чекаємо Вас!

Доброго дня, скажіть, будь ласка чи є у Вашій бібліотеці "Теплий попіл" Бориса Харчука на українській мові? (Юлія)
Черговий бібліограф

Юліє, для замовлення книги Б.Харчука "Теплий попіл" українською мовою  зверніться у відділ МБА  за телефоном 740-37-14 або особисто ( вул. Леніна, 23, ІІ поверх, міжбібліотечний абонемент)

Чи можна у бібліотеці знайти яку-небудь літературу з теми "Організація конференцій(ції) в офісі"? (Максим)
Черговий бібліограф

Шановний Максиме, пропонуємо за Вашою темою літературу з фондів Центральної міської бібліотеки (вул. Леніна, 23):
1. 65.29  А 49  Алешина, И. В. Паблик Рилейшнз для менеджеров : курс лекций / И.В. Алешина. - М. : ЭКМОС [ИКФ], 2003. - 479 с. (читальний зал №1, ІV поверх, тел.:740-37-52)
2. 65.050.9  Б 39  Безкровний, М. Ф. Організація інформаційно-консультаційної діяльності : навч. посібник для вищих навч. закладів / М. Ф. Безкровний. - К. : Каравела, 2008. - 455 с.(відділ  організації і використання фондів ЦБС, ІІ поверх, тел. 740-37-14)
3. Моргуненко, А. Организация конференции : [Своим практическим опытом делится компания Baltic Training Group - организатор конференции Human Tech 2004] / А. Моргуненко// Управление компанией.- 2004.-№11 - С.59-60(читальний зал №1, ІV поверх, тел.:740-37-52)
4.Кидисюк, Л. Седьмая международная специализированная выставка и конференция "Управление предприятием 2004" : [9-13 ноября 2004 г., Киев] / Л. Кидисюк //Управление персоналом Отдел кадров - HR Department [Текст] .-2004.- N 23 .-С.22.(читальний зал №1, ІV поверх, тел.:740-37-52)
5.Конференция пользователей QLIKVIEW 2012 [Електронний ресурс] / Антон Порецков, Дмитрий Замуренко // Економіст. - 2012. - № 11. - С. 1-2 : фот.цв.(інформаційно-бібліографічний відділ, ІІ поверх, тел. 740-38-75)
6. Подгорная, А. Глобальная HR-конференция компании "Майкрософт" [Текст] / А. Подгорная // Менеджер по персоналу. - 2012. - N 11. - С. 84-90.(читальний зал №1, ІV поверх, тел.:740-37-52)
7.Прудникова, Л. Откровенный разговор о высоком : [2 сентября 2004 г. проходила конференция "Высокая корпоративная культура как ключевой фактор успеха в конкурентной борьбе" (Киев)] / Л. Прудникова. - С.27-28 : фото.цв.
//Управление персоналом Отдел кадров - HR Department .-2004.- N 20 .- С.27-28 (читальний зал №1, ІV поверх, тел.:740-37-52)
та інш.

Добрый день! Подскажите, есть ли у вас литература по Фридриху Вильгельму IV (1840-1861) (Саша)
Черговий бібліограф

Саша, книги о  прусском короле Фридрихе-Вильгельме IV находятся в фонде читального зала на IV этаже:
1. 63.3(4НІМ) Б72  Бобилєва, С.Й. Історія Німеччини з давніх часів до 1945 р.:Навч. посіб./ С.Й.Бобилєва.- Дніпропетровськ, 2003.- С.192.
2.63.3(4)   Д94  Дэвис, Н. История Европы [Текст] : Пер. с англ. / Н. Дэвис. - М. : АСТ : Транзиткнига, 2005. -С. 608.
3. 63.3(0) В 84 Всемирная история [Текст] : в 10 т.- Т.6  - М. : Политиздат, 1956.- С.214 
4.66.49  И90  История дипломатии [Текст]. Т.1 / Под ред. В.А.Зорина и др.; Сост. В.П.Потемкин и др. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Политиздат, 1959. - С.572, 577.
5. 63.3(0)5  Н72  Новая история.(первый период): 1640-1870: учебное пособие для вузов. - 2-е изд., доп. - М. : Высш. школа, 1972.- .386.

 

Доброго дня! Скажіть, будь ласка чи є у Вашій бібліотеці "Науковий збірник", Київ, 1926 рік та "Записки історико-філологічного відділу" АН УРСР за 1924 рік, №5? дякую (Світлана)
Черговий бібліограф

Шановна Світлано, у фонді Центральної бібліотеки немає таких видань, але, скориставшись послугою відділу міжбібліотечного абонементу, Ваше замовлення можна надіслати  в Національну  бібліотеку України ім. В.І.Вернадського. Пересилка видання здійснюється за кошти замовника.  Зверніться у відділ МБА Центральної бібліотеки( вул. Леніна, 23, ІІ поверх, тел.: 740-37-14)

Дзравствуйте! Скажите пожалуйста есть ли в наличии Вісник Державних Закупівель № 31 (774) від 18.04.2013р. Спасибо. (Карина)
Черговий бібліограф

Шановна Каріно, інформаційний бюлетень "Вісник державних закупівель" знаходиться у фонді читального залу №2 (вул. Леніна, 23, ІІІ поверх). Телефон для довідок про наявність конкретного номера: 740-37-52.

Добрый вечер!Нужна литература на дипломную работу.Скажите,есть ли у Вас что-то связанное с англоязычной экономической терминологией.Заранее спасибо! (Елена)
Черговий бібліограф

Елена, для работы над дипломом по английской экономической терминологии приглашаем Вас в отдел документов на иностранных языках Центральной библиотеки (VI этаж, тел.: 740-37-12). В фонде этого отдела достаточно и книг, и периодических изданий по Вашей теме, например из книг:
1. 81.2УКР-92 Б 11  Білозерська, Л. П. Термінологія та переклад  : навчальний посібник / Л. П. Білозерська, Н. В. Возненко, С. В. Радецька. - Вінниця : Нова Книга, 2010. - 231 с.  
2. 81.2АНГЛ-92  К21  Карабан, В. І. Переклад англійської наукової і технічної літератури : граматичні труднощі, лексичні, термінологічні та жанрово-стилістичні проблеми / В.І. Карабан. - 4-е вид., випр. - Вінниця : Нова Книга, 2004. - 562 с. 
3. 81.2АНГЛ-92  К 56  Коваленко, А. Я. Науково-технічний переклад  : посібник для 10-11 класів спец. шкіл з поглибленим вивченням англ. мови та профільних класів / А. Я. Коваленко. - Тернопіль : Вид-во Карп'юка, 2007. - 304 p. 
4. 81.2АНГЛ-92 П18  Парахина, А. В. Пособие по переводу технических текстов с английского языка на русский [Текст] : для средних спец. учебн. заведений / А.В. Парахина. - 3-е изд., доп. - М. : Высшая школа, 1982. - 191 с. -
5. 81.2АНГЛ-92  Ч-86  Чужакин, А. Мир перевода-2. Practicum Update  = Практикум устного перевода : комплексный подход к переводческой деятельности / А. Чужакин. - 6-е изд., доп. - М. : Р.Валент, 2003. - 163 с. - (World of Interpreting and Translation). 
6. 30я7АНГЛ  Я87 Ятель , Г. П. Англiйська мова для студентiв технiчних ВУЗiв  : Поглиблений курс / Г. П. Ятель , Б. М. Князевський, Ф. К. Кузик . - Киев : Вища школа, 1995. - 253 с.  и др.

Здравствуйте. Подскажите,пожалуйста, есть ли у Вас какая-либо литература, касающаяся темы "Словообразование в англоязычном виртуальном пространстве(интернет, социальные сети)?Заранее спасибо (Виктория А.)
Черговий бібліограф

Виктория, для работы по  интересующей Вас теме обратитесь в отдел документов на иностранных языках  Центральной библиотеки (VI этаж, тел.: 740-37-12). В фонде этого отдела достаточно и книг, и периодических изданий со статьями  по словообразованию в англоязычном  виртуальном пространстве, например:
 1.81.2РУС-3 К83  Кронгауз, М. А. Семантика  : учебное пособие / М.А. Кронгауз. - М. : Рос. гос. гуманит. ун-т, 2001. - 399 с. 
 2. 81.2Англ-3  М55  Мешков, О.Д. Семантические аспекты словосложения в английском языке / О.Д.Мешков– М.: Наука, 1986. – 209с.
 3. 81.2Англ-3  М55  Мешков, О.Д. Словосложение в современном английском языке/ О.Д. Мешков. – М.: Высш. шк., 1985. – 187с.
 4. 81.2АНГЛ-3  N64  Nikolenko, A. G. English Lexicology [Текст] = Лексикология английского языка : Theory and Practice / A. G. Nikolenko. - Vinnytsya : Nova Knyha, 2007. - 527 p. - References: p.430-435. 
 5. 81.2Англ-3  Ц18 Царев, Л.В. Сложные слова в английском языке/ Л.В. Царев – М.: Изд-во МГУ, 1980. – 126 с.
 6. 81.2АНГЛ-2  Э 73  Эпштейн, Г. А. Предлоги. Союзы. Словообразование [Текст] / Г. А. Эпштейн. - СПб. : КАРО, 2001. - 236 с. - на англ. яз. и др.
                  Ждем Вас!

Добрый день! Есть ли у вас статьи связанные с анализом творчества М. Коцюбинского, со стороны синтаксиса. (Ксения)
Черговий бібліограф

Уважаемая Ксения, в Центральной городской библиотеке имеется много информации по Вашей теме. Представляем Вам короткий список источников (книги и статьи из периодических изданий). 

"Синтаксис - раздел грамматики, изучающий законы соединения слов и строения предложений" (Большой толковый словарь).
Список источников:
1. Ковалик, Наталія. Європейський українец - Михайло Коцюбинський: уроки української літератури, 10 клас / Н. Ковалик // Українська мова й література в середніх  школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах. - 2012. - N 5. - С. 46-51.
2. Ковальська, Алла. Як зрозуміти стилістичні можливості синтаксису: один із підходів до вивчення теми "Присудок" у старшій школі (на основі тексту новели "Intermezzo" Михайла Коцюбинського) / А. Ковальська, Л. Слободянюк // Українська  мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах. - 2010. - N 9. - С. 101-108. - Библиогр. в конце ст. 
3. Коляда, І. А. Цензурна політика російського самодержавства в "українському питанні": (до історії відносин М. Коцюбинського з органами цензури) / І. А. Коляда // Український історичний журнал. - 2012. - № 2. - С. 58-72. - Примітки посторінкові : 66 назв.
4. 83.3 Ук1  К 72  Костенко, М. О. Художня майстерність Михайла Коцюбинського / М.О.Костенко. - К.: Радянська школа, 1969. - 272 с. 
5. 83.3Ук1 К 75  Коцюбинская-Ефименко, З.Ф. М.М. Коцюбинский. Мастерство писателя / З.Ф.Коцюбинская-Ефименко. - М.: Советский писатель, 1959. - 236 с.
6. 83.3Ук1 К 89  Кузнецов, Ю.Б. Поетика прози Михайла Коцюбинського /Ю.Б.Кузнецов. - К.: Наукова думка, 1989. - 268 с.
7. 83.3Ук1 Х-98 Художнє слово М.Коцюбинського і його преклади на слов’янські мови . - К.: Видавництво Київського університету, 1968. - 160 с.
8. Логвиненко, Н. Фольклорно-етнографічні джерела повісті "Тіні забутих предків" / Н.Логвиненко // Дивослово. - 1997. - № 1. - С. 57-61.
9.Мацевко-Бекерська, Л. Наративна конфігурація малої прози Михайла Коцюбинського кінця ХІХ - початку ХХ ст. / Л. Мацевко-Бекерська // Дивослово = (Українська мова й література в українських закладах). - 2008. - N 12. - С. 37-42. - Библиогр. в конце ст.

Приглашаем Вас ознакомиться с полным списком источников в информационно-библиографический отдел Центральной библиотеки (ул. Ленина,23, II  этаж, т. (056)740-38-75)

Здравствуйте. Есть ли в наличии книги Ротмистрова П.А. Спасибо. (Любовь)
Черговий бібліограф

Книги Ротмистрова П.А. "Стальная гвардия" (1984) и  "Танки на войне" (1968) имеются в фонде других библиотек города. Для заказа обратитесь в отдел МБА (межбиблиотечный абонемент, ІІ этаж, тел. для справок 740-37-14)

Доброго вечора, допоможіть підібрати літературу на дипломну!Сучасні видавництва що випускають художню літературу:дорослі і дитячі!Веселка, махаон-україна, а-ба-ба-га-ла-ма-га, ранок, школа, зелений пес,Старий лев, Дніпро, кальварія та інші.Також потрібна,що стосуєтьс поняття видавництво та художня література!Дякую за увагу! (Аліна)
Черговий бібліограф

Шановна Аліно! За правилами "Віртуальної довідки" ми не виконуємо "повний підбір літератури для наукових, дипломних, курсових робіт, рефератів та запити, що потребують тривалого за часом і глибокого наукового пошуку ". Чекаємо Вас у нашій бібліотеці! Матеріалу для написання диплому за вказаною темою достатньо.А поки що:
ВИДАВНИЦТВО - спеціалізоване підприємство будь-якої організаційно-правової форми і форми власності (державне, акціонерне, приватне), основним видом діяльності якого є підготовка і випуск у світ видавничої продукції. Видавництво може бути багатопрофільним, розрізнятися за видами продукції - книжкове, книжково-журнальне, газетне, газетно-журнальне, а також дитячої літератури, спортивної літератури та ін.
     Про видавничу справу : Закон України від 5 червня 1997 року № 318/97-ВР // Відомості  Верховної Ради України.- 1997.- № 32.

Добрый день! Подскажите, есть ли у вас книга Гордон Л.И Панельное оборудование предприятий общественного питания 1983г. Спасибо! (Анастасия)
Черговий бібліограф

Анастасіє,  в фонді нашого читального залу № 2( вул. Леніна, 23; ІІІ поверх, тел. для довідок: 740-37-52)знаходиться книга:
36.99-5  Г 68  Гордон, Л. И. Панельное тепловое оборудование предприятий  общественного питания /Л.И.Гордон.-М.: Экономика, 1982. .- 126с.

Як оформити заявку з проханням направити копію об'яви з Віснику Державних закупівель? (КЗ "Криворізький Центр здоров'я")
Черговий бібліограф

                 

                                   Шановні користувачі!    В зв’язку з тим, що органи держказначейства приймають копії об’яв  з «Вісника державних закупівель» з приміткою «Копія дійсна» , завіреною вологою печаткою бібліотеки, Вам необхідно працювати з  «ВІСНИКОМ ДЕРЖАВНИХ ЗАКУПІВЕЛЬ»  ОСОБИСТО  В ЧИТАЛЬНОМУ ЗАЛІ №2 ( вул. Леніна, 23; ІІІ поверх, тел. для довідок: 740-37-52)

Добрий день! Які книги з Вашої бібліотеки можут стусуватися теми "Видавнича справа у Дніпропетровську (20-21 ст.)? Мене цікавить історія періодичних видань зазначеного періоду, книгарні, друкарні тощо. Дякую! (Анастасія)
Черговий бібліограф

  Анастасіє, на цю тему читайте:

1.  63.3(4УКР-4ДНІ)  К29     ЗМІ та видавництва.//Болсуновський, С. Катеринослав-Дніпропетровськ-225 [Текст] : видатні особистості та обличчя міста / С. Болсуновський. - Дніпропетровськ : ІМА-прес, 2001. - С. 108-121 : фото.цв.      (ІнформацІйно-бібліографічний відділ, ІІ поверх, тел..: 740-38-75)

2.     Кот С. Днепропетровцы стали меньше покупать книг и журналов  : Издатели обеспокоены проблемами продвижения книжной и журнальной продукции в городе / С. Кот  // Наше місто .-2011. - N 68(18.05). -  С. 6   (чит.зал №1, IV поверх, тел.: 740-37-52)

3.      Плужник, В. Стежина часопису "Січеслав" [Текст] : вечір з нагоди творчого звіту Дніпропетровської обласної організації Національної спілки письменників України й презентація літературно-мистецького та публіцистичного часопису "Січеслав" урочисто пройшли в Центральній міській бібліотеці / В. Плужник // Вісті Придніпров'я .- - 2006. - N7(26.01). - С. 13.   (чит.зал №1, IV поверх, тел.: 740-37-52)

4.     Степовий, О. Петро Чегорка: Як справи у "Святої справи" [Текст] : [Бесіда з екс-редактором дніпропетров. екологіч. часописа (журнала)] / О. Степовий // Свічадо . - 2004. - N3. - С. 104-106.   (чит.зал №2, IІІ поверх, тел.: 740-37-52)

5.63.3(4УКР-4ДНІ)   Ф 76   Фоменко, А.   Печатня "Яковлєва" - видавництво" Поліграфіст'  / А. Фоменко // Дніпропетровськ: минуле і сучасне : Оповіді про пам'ятки культури Катеринослава-Дніпропетровська, їх творців і художників / Фоменко А.К.,Чабан М.П.,Лазебник А.І.,Лізавенко Г.В.,Голуб І.С. - Дніпропетровськ : Дніпрокнига, 2001. - С. 105-106 : фото. - .               (ІнформацІйно-бібліографічний відділ, ІІ поверх, тел..: 740-38-75)

6.Чабан М. Яких світів душа твоя забагла? [Текст] : [Краєзнавчі та літературно-художні видання (твори місцевих авторів) дніпропетровського видавництва "Дніпрокнига"] / М. Чабан // Зоря .- 2005. - N36(2.04). -  С. 4                (чит.зал №1, IV поверх, тел.: 740-37-52) та інші статті.

можно ли из фондов библиотеки приобрести следущие издани: некоторые номера журнала "КАТЕРА И ЯХТЫ", техническую литературу по тематике "СУДОСТРОЕНИЕ", СУДОРЕМОНТ" если да то как это сделать? Зп ранее благодарен (Александр)
Черговий бібліограф

Александр, книги по судостроению и судоремонту имеются в фонде читального зала №2 Центральной библиотеки (3 этаж, тел. 740-37-52).Библиотечные книги и журналы не продаются. В читальном зале имеется ксерокс для копирования необходимой Вам информации. Например, имеются следующие книги:
1. 39.4 Б 81  Бонд, Б. Справочник яхтсмена [Текст] : пер. с англ. / Б. Бонд. - Л. : Судостроение, 1989. - 333 с. : ил. - 
2. 39.4  Р31  Рейнке, К.  Постройка яхт [Текст] : пер. с нем. / К. Рейнке. - 2-е изд. стереот. - Л. : Судостроение, 1986. - 367 с. 
3. 39.42  П 99  15 проектов судов для любителей постройки.- Л.:Судостроение, 1974.-238 с.
4. 39.46  С 62  Сонин Е.К. Радиоэлектроника в катерах и яхтах/ Е.К.Сонин.-М.: Радио и связь, 1982.-104 с.
5. 39.4  С 74  Справочник по катерам, лодкам и моторам/ под ред. Г.М. Новака.- изд-е 2-е, перераб. и доп.-Л.:Судостроение, 1982.-352 с.
6. 39.4  Т 33 Теория и устройство судов/ под. ред.Ф.М.Кацмана.-Л.: Судостроение, 1991.-416 с.  и другие.
Чтобы сэкономить Ваше время, указаны шифр и авторский знак для заказа. 
В этом же читальном зале имеются следующие номера журналов "Катера и яхты": №1 за 2008 год, №№1-6 за 2006-2007 годы, №№ 1-5 за 2005, №№ 1-4 за 2002,2003, 2004.

краткая биография професора Руднева М.Ф (Татьяна)
Черговий бібліограф

           Целая  династия врачей идет от Михаила Федоровича Руднева, который родился в 1874 году в Киеве в семье учителя. Среднее образование получил в 7-й классической гимназии в С.-Петербурге. Окончил  с отличием Императорскую военно-медицинскую академию в С.-Петербурге в 1898 году.  Работая военным врачом крепостной артиллерии в Либаве (теперь Лиепая), Михаил Федорович по собственной инициативе лечил детей бедняков и продолжал это делать, поступив на стажировку в академию, за что был отмечен наградой комитета Общества попечения о бедных и больных детях, состоящего под покровительством Ее Императорского Высочества великой княгини Елизаветы Маврикиевны, дающего право ношения золотого жетона Общества в виде брелока.            Начало трудовой деятельности Михаила Федоровича Руднева совпало с развитием педиатрии как отдельной отрасли медицины, зарождением педиатрической науки в России. Его  докторская диссертация называлась «Комбинированное действие лекарственных веществ на изолированное сердце» (1910).              Продвижение: старший ассистент кафедры педиатрии и детской клиники проф. А.Н. Шкарина, приват-доцент (старший преподаватель) в 1919 году, с 1920 года — исполняющий обязанности заведующего детской клиникой Военно-медицинской академии .              В 1924 году семья Михаила Федоровича Руднева в связи с ухудшением его здоровья переехала в Екатеринослав (Днепропетровск). Еще в студенческие годы, препарируя труп умершего больного, Михаил Федорович поранился и заразился туберкулезом, затем всю жизнь страдал туберкулезом костей и почек. Надеялся, что южный климат, возможность употреблять много арбузов улучшат его здоровье. В Днепропетровске он возглавил кафедру педиатрии при медицинском институте, основателем которой и руководителем до последних лет своей жизни был один из основоположников отечественной педиатрии Иван Виссарионович Троицкий. В то время в городе была лишь одна детская больница, которая долго оставалась единственной и для Донбасса, Запорожской и частично Херсонской и Николаевской областей.           Интересно, что даже в тяжелые годы (1929) нарком просвещения счел возможным послать профессора Днепропетровского мединститута тов. Руднева М.Ф. в Германию и Францию для ознакомления с детскими клиниками и проработки вопросов, связанных с детскими заболеваниями.

         По инициативе Михаила Федоровича было организовано первое отделение для детей грудного возраста. Кроме того, была организована биохимическая лаборатория. С его участием были организованы Днепропетровский институт охраны материнства и детства, молочная кухня, Днепропетровское общество детских врачей. За короткое время Михаилу Федоровичу Рудневу удалось создать передовую клинику, которая названа его именем.        М.Ф. Руднев умер в возрасте 55 лет в расцвете своих творческих сил.

Подробнее о профессоре М.Ф. Рудневе и его династии читайте:

http://www.dytyna.com.ua/material/16

Критика поетичної спадщини А.Свидницького. Поезії "Україно, мати наша!", " В полі доля стояла" та ін. (Яна)
Черговий бібліограф

Яно, поезії А. Свидницького “Україно, мати наша”, “В полі доля стояла” та ін.відносять до його громадянської лірики. Звертайте, буль ласка , увагу на попередні виконані запити!
В фонді читального залу №2 (Центральна бібліотека, вул. Леніна, 23, ІІІ поверх, тел. 740-37-52 ) знаходяться видання, які характеризують цю тематику:
1. 83.34к1  Г37   Герасименко, В.Я. Анатолій Свидницький. Літературний портрет / В.Я. Герасименко .- К.:Держ. вид-во худ.літ., 1959.- 134 с.
2. 83.Укр1  С-24  Герасименко, В.Я. Життя і творчість А.П.Свидницького / В.Я.Герасименко // Свидницький, А. Твори.- К.:Держ. вид-во худ.літ., 1958.- С.3-33.
3. 83.34к1я73  І-90  Історія української літератури другої половини ХІХ століття : підручник / за ред. В.М.Поважної.- К.: Вища школа, 1979 .- С. 54-57.
4. 83.34УКР1 І-90 Пінчук, Т.С. Анатолій Свидницький / Т.С.Пінчук //  Історія української літератури  та літературно-критичної думки першої половини  ХІХ століття: підручник /за ред. О.А. Галича.- К.: ЦНЛ, 2006.- С. 383-388.
            Чекаємо Вас!

добрый день, есть ли у вас в наличии высник державних закупывель № 16(759) от 25.02.13, 17(760) от 28.02.13, 22(765) от 18.03.13. Если да, то вожно ли снять копии интересующих меня объявлений, если я в библиотеку не записана, (Анна)
Черговий бібліограф

Анно, інформаційний бюлетень "Вісник державних закупівель" знаходиться у фонді читального залу №2 (вул. Леніна, 23, ІІІ поверх). Телефон для довідок про наявність конкретного номера: 740-37-52.
Запис до читального залу, як і в інші відділи бібліотеки,  відбувається за паспортом.

Доброго дня, скажіть, будь ласка, чи є в бібліотеці каталог аграрних підприємств України, а саме ферм і тепличних комплексів? Якщо є, то якого року видання? Дякую. (Катерина)
Черговий бібліограф

     Доброго дня, Катерино! В фонді інформаційно-бібліографічного відділу ЦБ (вул. Леніна, 23, ІІ поверх, тел.: 740-38-75) 
є ділові довідники по агробізнесу України (російською мовою), в яких представлені  виробники сільськогосподарської продукції, включаючи  фермерські господарства.
Агробизнес Украины :Бизнес-досье: в 5-ти томах (Центр.Юг.Восток.Запад. Приднепровье).-Днепропетровск, 2002.
  

В вашей библиотеке я могу ознакомится с европейскими производственными стандартами EN 12529 и EN 14041:2004? (Сергей)
Черговий бібліограф

Сергію, на жаль, в нашій та спеціалізованих бібліотеках міста немає потрібних Вам стандартів. Раджу Вам звернутися з запитом  у ДП "Дніпростандартметрологія"за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Барикадна, 23,  кім. № 36, тел. : (0562) 47-59-45

Добрый день. Хочу прийти к Вам библиотеку и работать с литературой и собственным ноутбуком. Можно ли это и есть ли у Вас возле столов резетки от которых можно подключить ноутбук? Есть ли у Вас WiF?. Сколько стоит данная услуга? Спасибо. (Владимир)
Черговий бібліограф

 Володимире,  в  читальних залах Центральної бібліотеки передбачені місця для читачів, які працюють з ноутбуками.  В електронному читальному залі надається безкоштовна послуга Wi -Fi ( I поверх, тел.:744-49-03) 

Здравствуйте!Подскажите,пожалуйста есть ли книга Грегори Филиппы "Вайдекер"?" (Татьяна)
Черговий бібліограф

Книга "Вайдекр" Грегори Филиппы найдена в фонде  другой библиотечной системы. Для оформления заказа  по межбиблиотечному абонементу  обращайтесь в отдел МБА ( ІІ этаж, тел. 740-37-14)
  В читальном зале Центральной библиотеки  (ІІІ этаж, тел.: 740-37-52) имеется роман :
  84.4ВЕЛ  Г 79  Грегори, Ф.  Вечная принцесса [Текст] : роман: пер. с англ. / Ф. Грегори. - М. : Иностранка, 2010. - 509 с. 
   Книги Ф. Грегори "Еще одна из рода Болейн", "Наследство рода Болейн", "Избранное дитя, или Любовь всей ее жизни", "Меридон, или Сны о другой жизни"   можно также почитать, воспользовавшись услугами МБА ( ІІ этаж, тел. 740-37-14)

 

Здравствуйте! Есть ли у вас книга "Освещение сада" Бурдейный М.А. или других авторов по этой же теме? Спасибо! (Ирина)
Черговий бібліограф

                    Добрый день, Ирина! По освещению и дизайну садов  предлагаем Вам почитать:
1.  85.118.7  Д 23  200 дизайнов для вашего сада [Текст] : пер. с англ. / Под ред. Э. Уилсона. - М. : БММ АО, 2005. - 255 с. - 
                           (отдел документов по искусству, V этаж, тел.: 740-38-05)
2.   85.118.7 Н92  Ньюбери, Т.   20 лучших дизайнов для вашего сада [Текст] : пер. с англ. / Т. Ньюбери. - М. : БММ АО, 2002. - 95 с. - 
                              (отдел документов по искусству, V этаж, тел.: 740-38-05)                    
3.    85.118.7  Б 68  Благоустройство участка от ландшафтного дизайна до садовых построек [Текст] : большая энциклопедия / отв. за вып. И.В.Резько. - Минск : Харвест, 2010. - 223 с. : ил. -
                                 (отдел документов по искусству, V этаж, тел.: 740-38-05)
4.    31.294  Э45  Электричество в доме и на даче [Текст] / Авт.-сост. В.И.Назаров. - М. : Рипол-классик, 2004. - 191 с. - (Домашняя мастерская). 
                                (читальный зал № 2 , III этаж, тел.:740-37-52)

Есть ли у вас ноты чешской народной песни "О, Марианна"? (Владислав)
Черговий бібліограф

 Владиславе, зверніться  у відділ документів з питань мистецтва Центральної бібліотеки ( V  поверх, тел.: 740-38-05) , де знаходяться видання з нотами:
1. Маріанна: Словенська народна пісня : [Ноти, укр. текст В.Уманця ] // Мелодії дружби: українські, російські, молдавські, болгарські, чеські, словацькі, словенські, моравські, сербські, далмацькі народні пісні / оброб. В. Уманця.- Вип. VI.-К.:Муз.Україна, 1991.-С.36-38.
2. Марианна [Ноты]  / комп. О. Строк // Родные берега: Песни на стихи Наума  Лабковского для голоса (хора) в сопровождении фортепиано (баяна).- М.: Сов. композитор, 1988.-С.68-73.

Скажите у меня заканчивается срок сдачи книги, мне обязательно надо приходить и показывать или я могу продлить по телефону, мне дали книгу на 2 неделе. И в каком законе я могу почитать о количестве дней на выдачу книги? СПАСИБО (Дмитрий)
Черговий бібліограф

Шановний Дмитре!  Згідно з п.12.3 "Правил користування  бібліотеками Дніпропетровського міського комунального  закладу культури Централізована  система  публічних бібліотек для дорослих" видання, які користуються підвищеним попитом (за рішенням бібліотекаря) , видаються читачам з відділу абонемента терміном  від 7 до 15 діб.  Інші  друковані видання видаються  читачеві  терміном на  30 діб.
Якщо з поважних причин Ви не можете вчасно повернути книгу, можна  продовжити термін користування нею до 30 днів особисто або ЗА ТЕЛЕФОНОМ 744-71-73 (відділ абонементу Центральної бібліотеки).Після закінчення  терміну користування книгою Ви повинні повернути її в бібліотеку особисто.
   Завідуюча відділом абонементу Печонкіна Ніна Петрівна.

весник с объявлениями о проведении тендеров 28.01.2013года (наташа)
Черговий бібліограф

Інформаційний бюлетень "Вісник державних закупівель" знаходиться у фонді читального залу №2 (вул. Леніна, 23, ІІІ поверх). Телефон для довідок : 740-37-52.

Повідомте, будь ласка, декілька афоризмів про журналістику українською мовою. Заздалегідь дякую! (Юр@ )
Основний адміністратор

Доброго дня, Юр@!
Можливо Вам стануть у нагоді наступні цитати:
Журналістика – не тільки професія, а й спосіб життя. (Анатолій Москаленко)
Література – це мистецтво писати те, що прочитають двічі, а журналістика – те, що можна  схопити з першого разу. (Сиріл Коннолі)
Журналістика – релігія сучасних суспільств (Анатоль Франс) 
Журналістика – це коли повідоляють : „Лорд Джон помер”, - людям, які й не знали, що лорд  Джон жив . ( Гільберт Честертон)
Джерело:  Капелюшний, А.О. Енциклопедія афоризмів  і крилатих  фраз  „Журналістика – це спосіб життя” : близько 4100 висловів  1270 авторів.- Львів: ПАІС, 2004.- 576 с.

список на тему: громадянська лірика Анатоля Свидницького (Світлана)
Черговий бібліограф

До громадянської лірики А. Свидницького відносять поезії “Україно, мати наша”, “В полі доля стояла” та ін.
В фонді читального залу №2 (Центральна бібліотека, вул. Леніна, 23, ІІІ поверх, тел. 740-37-52 ) знаходяться видання, які характеризують цю тематику:
1. 83.34к1  Г37   Герасименко, В.Я. Анатолій Свидницький. Літературний портрет / В.Я. Герасименко .- К.:Держ. вид-во худ.літ., 1959.- 134 с.
2. 83.Укр1  С-24  Герасименко, В.Я. Життя і творчість А.П.Свидницького / В.Я.Герасименко // Свидницький, А. Твори.- К.:Держ. вид-во худ.літ., 1958.- С.3-33.
3. 83.34к1я73  І-90  Історія української літератури другої половини ХІХ століття : підручник / за ред. В.М.Поважної.- К.: Вища школа, 1979 .- С. 54-57.
4. 83.34УКР1 І-90 Пінчук, Т.С. Анатолій Свидницький / Т.С.Пінчук //  Історія української літератури  та літературно-критичної думки першої половини  ХІХ століття: підручник /за ред. О.А. Галича.- К.: ЦНЛ, 2006.- С. 383-388.

есть ли в наличии периодические издания по торновле,а именно по управлению магазином и вообще все новинки по данной теме (сабина)
Черговий бібліограф

Періодичні видання, які включають статті по управлінню торговельним підприємством , знаходяться в фонді  читального залу №1 (Центральна бібліотека, вул. Леніна, 23, IV поверх, тел. 740-37-52 )  Наприклад:
1. Гуляєва, Наталія Миколаївна. Управління фінансовим циклом підприємства торгівлі [Текст] : методологічний аспект / Н. Гуляєва, С. Камінський // Економіка. Фінанси. Право -.К.,  2012. - № 11. -  С. 27-30
2. Глинская О. Контролинг логистических затрат на торговом предприятии [Текст] / О. Глинская, И. Скорикова // Проблемы теории и практики управления. - М., 2012/2. - N 9/10. -  С. 117-124
3. Фролова Л. Стратегічне управління економічним потенціалом підприємства торгівлі [Текст] / Л. Фролова, О. Григораш // Вісник Київ. нац. торговельно-економіч. ун.-ту . - Киiв, 2012. - N 5. -  С. 50-58
4.Глущенко О.І. Теоретичні та практичні аспекти використання управлінського персоналу торговельних підприємств [Текст] / О. І. Глущенко // Формування ринкових відносин в Україні . - Київ, 2012. - № 9. -  С. 139-142
5.Городнов А. Розничная торговая сеть: [Текст] : управление на основе аутсорсинга / А. Городнов, Ю. Кузнецова // Проблемы теории и практики управления. - М., 2012/2. - N 7/8. -  С. 140-147
6.Сімонова В.С. Роль управління якістю торговельного обслуговування в забезпеченні конкурентоспроможності підприємств регіону [Текст] / В. С. Сімонова // Економіка та держава . - Киiв, 2012. - N 6. -  С. 54-56
7.Дубовик Т.В. Маркетингова комунікаційна діяльність торговельного підприємства в соціальних мережах [Текст] / Т. В. Дубовик // Актуальні проблеми економіки .-2012. - № 5. -  С. 161-168
8.Заварзіна Т.В. Удосконалення інформаційного забеспечення фінансового управління інноваційним розвитком підприємств торговлі [Текст] / Т. В. Заварзіна // Агросвіт .- 2012. - N 10. -  С. 52-56
9.Сацук Т. Инструментарий оперативного управления торговых организаций [Текст] / Т. Сацук, О. Журавлева // Риск: Ресурсы. Информация. Снабжение. Конкуренция . - М. , 2011. - N 2. -  С. 22-27
10.Пилипенко Ю. HR - двигатель торговли [Текст] / Ю. Пилипенко // Отдел кадров - HR Department .-2012. - N 3. -  С. 19-21
11.Пасенченко Ю.А. Моделювання управління  запасами торгового підприємства в системі збалансованих показників [Текст] / Ю. А. Пасенченко, О. І. Трубнікова // Інвестиції: практика та досвід. – Киiв, 2011. - N 15(08). -  С. 38-41
 

 

Шелухин О.И. Моделирование информационных систем, 2011год, 2-е издание (Кутало Наталья)
Черговий бібліограф

На жаль, в фондах бібліотек ЦБС та інших бібліотек міста немає цієї книги.  Пропонуємо Вам скористатися  послугами МБА (міжбібліотечного абонементу) , щоб замовити  книгу в Національній бібліотеці України ім. В.І.Вернадського. Для замовлення зверніться у відділ МБА  Центральної бібліотеки (вул. Леніна, 23, ІІ поверх, тел.: 740-37-14)

 Повні дані про книгу : Шелухин, Олег Иванович.   Моделирование информационных систем : учеб. пособие для студ. вузов, обуч. по спец. "Сети и системы коммуникации", "Многоканальные и телекоммуникационные системы" / Шелухин, Олег Иванович. - [2-е изд., перераб. и доп.]. - М. : Горячая линия - Телеком, 2011. - 536 с. : ил. : табл. 

Кількість переглядів: 43304