Віртуальна довідка

Віртуальна довідково-бібліографічна служба

За Вашим запитом Ви отримаєте відповідь з посиланням на джерела інформації.

Скажіть,будь ласка, чи співпрацює Ваша бібліотека з музеями, як саме (які форми роботи проводяться), буду щиро вдячна! (Алла)
Черговий бібліограф

       Шановна Алло! Звичайно, наша бібліотека співпрацює з музеями. Прикладом  такої співпраці може бути випуск  бібліографічного списка літератури "Вони служили місту зразково" (Міські голови Катеринослава-Дніпропетровська). Цей список підготували  працівники інформаційно-бібліографічного відділу Центральної міської бібліотеки. У доборі відсутньої в бібліотеці інформації про міських голів 1920-1930 і 1940-х років надали допомогу співробітники Дніпропетровського історичного  музею ім. Д.І. Яворницького. Раджу Вам  перед написанням практичної частини своєї курсової (дипломної?) роботи все ж знайти час, відвідати нашу  бібліотеку, щоб докладно дізнатися про багаторічну, різнопланову співпрацю  багатьох відділів нашої бібліотеки з  різними музеями. Телефон для довідок: 740-38-75. 

Добрий день! Чи можна список літератури на тему: "Фінансова політика підприємства щодо забезпечення прибутковості"?Дякую:) (Анна)
Черговий бібліограф

      Шановна Ганно, за Вашою темою читайте:
1. Афанасьєв Є.В. Моделювання фінансового ризику багатоцільових рішень в управлінні прибутковістю промислового підприємства  / Є.В. Афанасьєв // Фінанси Укр .- 2006. - N3. -  С. 46-55
2. Белялов, Т. Е.Удосконалення фінансового механізму управління прибутком  / Т. Е. Белялов, Т. І. Гаркава. - (Економічні проблеми розвитку галузей та видів економічної діяльності) // Формування ринкових відносин в Україні. - 2014 - № 5. - С. 126-129. - Бібліогр. в кінці ст.
3. Гуменна,О.Б.Економічна суть прибутку підприємства та фактори, які впливають на нього / О. Б. Гуменна // Економіка. Фінанси. Право. - 2013. - № 2. - С. 40-41. - Библиогр. в конце ст.
4.Зінченко, Олена Антонівна.Показники і критерії якості і прибутку підприємства на етапі його використання [Електронний ресурс] / О. А. Зінченко. - Електрон. текстові дан. - (Економіка та управління підприємствами) // Актуальні проблеми економіки. - 2009. - № 7. - С. 106-111 : схем. - Бібліогр. в кінці ст.
5. Мартиненко В.П. Система участі працівників у прибутках як один із методів фінансового стимулювання персоналу підприємства [Електронний ресурс] / В. П. Мартиненко, І. С. Батрак // Формування ринкових відносин в Україні .-2013. - № 5. -  С. 93-96
6.Мельник, І. В. Фінансова політика підприємства як форма реалізації фінансової стратегії  / І. В. Мельник // Агросвіт : Інформаційно-аналітичний журнал. - 2011/1. - N 5. - С. 45-48 : схем., табл. - Библиогр. в конце ст.
7. 65.053 М55 Мец, В. О. Економічний аналіз фінансових результатів та фінансового стану підприємства  : навч. посібник для економ. спец. вищих навч. закладів / В.О. Мец. - К. : Вища школа, 2003. - 278 с. (відділ абонементу, І поверх, тел. для довідок: 744-71-73)
8. Склярук, І. П.Аналіз прибутку та рентабельності підприємства / І. П. Склярук. - (Економічні проблеми розвитку галузей та видів економічної діяльності) // Формування ринкових відносин в Україні. - 2013. - № 2. - С. 174-180 : табл., граф. - Бібліогр. в кінці ст.
9. Турило, Анатолій Михайлович. Теоретико-методологічні підходи до визначення прибутку підприємства як фінансової категорії / А. М. Турило, О. А. Зінченко // Актуальні проблеми економіки .- 2008. - N 3. -  С. 109-112
10.Хрущ Н. Аналіз та оцінка рівня прибутковості фінансових ресурсів підприємства  / Н. Хрущ, Л. Приступа // Економіст. -  2007. - N 7. -  С. 28-31. 
     Ці та інші статті з періодичних видань знаходяться у фонді читального залу №1 (4 поверх, тел. для довідок: 740-37-52)

Есть ли у вас фонде книги Екатерины Дубро? (Александра)
Черговий бібліограф

      Уважаемая Александра, книг этого автора  в нашей библиотеке, к сожалению, нет. Однако, Вы можете заказать их из фондов других библиотек города, воспользовавшись  отделом межбиблиотечного абонемента (ул. Ленина, 23, ІІ этаж, тел. для справок:740-37-14) 

Здравствуйте. Есть ли у вас книга Реутов "Органическая химия"? (Анна Вовк)
Черговий бібліограф

             Уважаемая Анна, этой книги  в нашей библиотеке, к сожалению, нет. Однако Вы можете заказать ее из фондов других библиотек города, воспользовавшись  отделом межбиблиотечного абонемента (ул. Ленина, 23, ІІ этаж, тел. для справок:740-37-14) или бесплатно скачать из Интернета: http://chembaby.com/wp-ntent/uploads/2014/04/%D0%A0%D0%B5%D1PDF.pdf

Доброго дня. чи можна список літератури на тему "Роль бібліотечних установ України у інформаційному протистоянні"? (Тетяна)
Черговий бібліограф

Шановна Тетяно! Є декілька статей з журналів у відділах Центральної міської бібліотеки (вул. Леніна, 23), близьких до Вашої теми, але вони 2005-2012 років видання:  
1. Бондар, Ю. Поле битви - інформаційний простір / Ю. Бондар // Персонал. – 2005. - № 12. - С. 28-31; 2006. - № 1. – С. 28-32; № 2. – С. 12-17; № 3. –С. 7-13. - Библиогр. в конце ст. (читальний зал №1, ІV поверх, тел.:740-37-52) 
2. Грабарь, Н. Миссия библиотек в условиях электронно-информационной революции / Н.Грабарь, Т.Соколовская // Бібліотечний форум України. - 2012. - № 2. - С. 8-10. - Библиогр. в конце ст. (організаційно-методичний відділ, III поверх, тел.: 745-60-61)
3. Соколов, А. Зачем библиотеки информационному обществу / А.Соколов // Нева. – 20011. - № 9. - С.189-201 (читальний зал № 2, ІII поверх, тел.:740-37-52) 
4. Шрайберг, Я. Перше десятиріччя інформаційного століття: Вплив інформаційно-електронного середовища на роль і позицію бібліотек в суспільстві, що розвивається / Яків Шрайберг // Вища школа. – 2010. - № 11. - С. 66-86 (читальний зал №1, ІV поверх, тел.:740-37-52). 
Черговий бібліограф може порадити Вам звернутись також до мережі Інтернет, наприклад, на такі сайти: 
- http://conference.nbuv.gov.ua/report/view;
- http://dilovod.com.ua/publ/diplomni_roboti.

 

Здравствуйте! Скажите пожалуйста, выписываете ли вы научные журналы по экономики? Если да, то какие? (Юлия )
Черговий бібліограф

   Шановна Юліє! Центральна міська бібліотека за різні роки  отримувала близько 900 назв газет і журналів. Наукові журнали економічної тематики знаходяться переважно у фонді читального залу №1 (вул. Леніна, 23, 4 поверх, тел. для довідок: 740-37-52). Серед них: "Актуальні проблеми економіки", "Банківська справа","Вісник Національного банку України", "Економіка і прогнозування", "Економіка.Фінанси.Право", "Економіст", "Економічний часопис-ХХІ","Журнал європейської економіки", "Інвестиції: практика та досвід", "Казна України", "Людина і праця", "Маркетинг в Україні","Економіка України",  "Економіка АПК","Підприємництво, господарство і право", "Наука і суспільство", "Регіональна економіка", "Ресторанный и гостиничный бизнес","Ринок цінних паперів України", "Соціальний захист", "Україна: аспекти праці", "Фінанси України", "Формування ринкових відносин в Україні". Не всі ці журнали мають повний комплект номерів, це треба додатково уточнювати. Зручніше завжди підбирати свою тему за наявними джерелами. Крім цього, Центральна міська бібліотека є учасником  проекту "Придніпровський корпоративний каталог", що дало можливість  для нашого електронного каталогу отримати  певну кількість бібліографічних записів зразу з електронними текстами наукових статей, в тому числі і економічної тематики. 

Добридень! Порадьте, будь ласка, поетичні збірники гумористичних і сатиричних творів українською мовою за ХХ століття. Передусім цікавлять жінки як представниці гумористичного жанру того часу. (Олена)
Черговий бібліограф

     Шановна Олено! У фонді Центральної міської бібліотеки та бібліотек-філіалів є поетичні збірки гумористичних і сатиричних творів українською мовою за ХХ століття, серед них є і твори поетес-жінок, наприклад:

1. 84.4УКР6 А 72 Антологія української поезії в 6 т. - К. : Дніпро, 1985. (бібліотека-філіал № 10, віл. Шолохова, 7, тел. для довідок 375-28-37).
2. 82.3(4УКР) Ж36 Жартівливі та сатиричні пісні/ Упоряд. М.К.Дмитренко. - 2-е вид., доп. - К. : Дніпро, 1988. - 327 с. - (Народна творчість).(Бібліотека-філіал № 31, вул. Абхазська, 4, тел. для довідок 776-82-19).
3. 84.4УКР1 З-80 Золоті рядки української класичної літератури: проза, поезія, драматургія / уклад. С.М.Заготова. - Донецьк : БАО, 2009. - 799 с. (читальний зал № 2, ІІІ поверх, тел. для довідок 740-37-52; відділ абонементу, І поверх, тел. 744-71-73).
4. 84.4УКР6кр Т 19 Тараненко, О. А.  Коромисло гнеться, або сеанс лікування: гумор та сатира/ О. А. Тараненко. - Дніпропетровськ : ІМА-прес, 2005. - 144 с. (Бібліотека-філіал № 19, вул. Буденого,17, тел.для довідок 741-72-08; бібліотека-філіал № 10, віл. Шолохова, 7, тел. для довідок 375-28-37). 
5. 84.4УКР6кр Т 19 Тараненко, О. А.  Танк для нардепа: гумор та сатира / О. А. Тараненко. - Дніпропетровськ : Журфонд, 2013. - 166 с. (Бібліотека-філіал № 34, вул. Мініна, 5, тел. для довідок 778-35-64).
6. 84.4УКР1 У45 Український сатирикон: збірник сатиричних та гуморист. творів укр. письменників / Упоряд. Ю.І.Цекова. - К. : Веселка, 2000. - 519 с. (читальний зал № 2, ІІІ поверх, тел. для довідок 740-37-52).
7. 84.4УКР6 Ш 78 Шолтис, В. П.  Сатира й гумор від Степанича/ В. П. Шолтис. - Київ : ФОП Стебеляк О.М., 2010. - 168 с. (Бібліотека-філіал № 29, ж/м Мирний, вул. Баженова, тел. для довідок 377-83-92; бібліотека-філіал № 3, вул. Решетиловська, 6а, тел. для довідок 27-79-51; бібліотека-філіал № 6, вул. Криворожська, 20, тел. для довідок 39-42-88; бібліотека-філіал № 7, вул. Новоорловська, 13, тел. для довідок 52-70-85).

 

 

Здравствуйте! Сообщите, пожалуйста, есть ли в библиотеке книга :Дина Рубина Русская канарейка в 2-х кн. (Вячеслав)
Черговий бібліограф

Уважаемый Вячеслав, к сожалению, в Центральной городской библиотеке (ул.Ленина, 23) нет ни одной книги трилогии Дины Рубиной "Русская канарейка". Можно обратиться для поиска и заказа этой книги из фондов других библиотек Днепропетровска в отдел МБА нашей библиотеки (межбиблиотечный абонемент, ІІ этаж, тел. для справок: 740-37-14).

Здравствуйте! Скажите пожалуйста, какая литература есть в библиотеке по теме журналистской деятельности О. Бальзака? (Алина)
Черговий бібліограф

Уважаемая Алина! В Центральной городской библиотеке (ул. Ленина,23), в читальном зале № 2 (III этаж, тел. 740-37-52) есть несколько книг о жизненном и творческом пути О.Бальзака, в том числе о его журналистской деятельности, самая содержательная по Вашей теме из просмотренных дежурным библиографом книг - книга Г.Э.Ионкис "Оноре Бальзак...". Во всех этих книгах нужный материал нужно выбирать. Приглашаем Вас также в информационно-библиографический отдел ЦГБ, который находится на II этаже библиотеки, тел. 740-38-75, ознакомиться с каталогом и систематической картотекой статей по интересующей Вас теме.
1. 83.34ФРА Б 21 Бальзак в воспоминаниях современников: [сборник] / сост., вступ. ст. И.Лилеевой. - М. : Худож. лит., 1986. - 559 с. - (Серия литературных мемуаров). 
2. 83.34ФРА В 98 Вюрмсер, А. Бесчеловечная комедия / А. Вюрмсер. - М.: Прогресс, 1967. - 647 с. 
3. 83.34ФРА Г 37 Гербстман, А.О. Оноре Бальзак: Биография писателя / А. О.Гербстман. - Л.: Просвещение, 1972. - 119 с. 
4. 83.34ФРА И 75 Ионкис Г. Э. Оноре Бальзак:  Книга для учащихся старших классов средних школ/ Г.Э. Ионкис. - М.: Просвещение, 1988. - 172 с. 
5. 83.34ФРА М80 Моруа, А. Прометей, или Жизнь Бальзака: роман: Пер. с фр. / А. Моруа. - М. : Радуга, 1983. - 672 с. 
6. 83.34ФРА О-18 Обломиевский Д. Бальзак: Этапы творческого пути / Д.Обломиевский. - М. : Госполитиздат, 1961. - 590 с.

 

Доброго дня! Порадьте, будь ласка, наукові публікації з соціології за темою "Патріотизм українського суспільства" проблема символічного патріотизму. Дякую! (Марго) (Марго)
Черговий бібліограф

      Шановна Марго! В фондах Центральної міської бібліотеки (вул. Леніна, 23) є література за Вашою темою, наприклад:
1. Гонський, В. Патріотизм/В.Гонський//Укр. правда. - 2014. - 12 листопада. - Електр.ресурс (інформаційно-бібліографічний відділ,
   ІІ поверх, тел 740-38-75).
2. 74.200(4УКР) К23 Карлова, В. Формування патріотизму в сучасному українському суспільстві: стан, проблеми розв`язання/
   В.Карлова// Зб.науков. праць Нац. академії держав. управління при Президентові України. - 2010. - № 2. - С. 14-23
   (читальний зал № 1, IV поверх, тел 740-37-52).
3. 66.3(4УКР) К23 Карлова, В. Сучасний український патріотизм: сутність та роль у консолідації суспільства/В.Карлова//
   Зб.науков. праць Нац. академії держав. управління при Президентові України. - 2008. - № 4. - С. 21-30 (читальний зал № 1, IV поверх, тел 740-37-52).
4. Коломоєць,Т.О. Патріотизм та служіння українському народу - принцип державної служби/Т.О.Коломоєць//Право України. - 2014. - № 3. - С. 198-205   (читальний зал № 1, IV поверх, тел 740-37-52).
5. Патріотизм найвищого ступеню//Військо України. - 2014. - № 2. - С. 2-7 (читальний зал № 1, IV поверх, тел 740-37-52).
6. 66.4(4УКР) П21 Пахльовська, О. Ave, Europa!: статті, доповіді, публіцистика (1989-2008)/ О.Пахльовська. - Київ, 2008 (відділ організації
   та використання єдиного фонду, ІІ поверх, тел 740-37-14).
7. Соціологи: в Україні зростає кількість патріотів//Укр. правда. - 2012. - 20 серпня. - Електр. ресурс    (інформаційно-бібліографічний відділ, ІІ поверх, тел 740-38-75). та інш.

Доброго дня. Чи є в бібліотеці безкоштовні курси вивчення англійськой мови, для дорослих, які були запропоновані торіч? В якому розділі можна отримати про них вичерпну інформацію? Дякую за відповідь. (Інеса)
Черговий бібліограф

   Шановна Інесо, наша бібліотека бере участь  у програмі "Англійська 1 2 3 в бібліотеці". Тимчасово, через технічні складнощі, запис  на цей безкоштовний інтерактивний курс призупинено. Але все-таки зверніться до оператора Інтернет-центру, щоб записатися на цей курс у майбутньому. Довідки за телефоном: 740-38-76. (Інтернет-центр, ІІ поверх, вул. Леніна, 23) Докладніше про цей курс читайте: 
http://internet-centr.dp.ua/blog.php?id=107

Доброго дня! Мене цікавить чи є внаявності у бібліотеці книга Томаса Ремингтона "Політика в Росії" (7-ме видання) або ангійською Thomas Remington Politics in Russia (7th Edition)? Дякую! (Анна Мельник)
Черговий бібліограф

Шановна Анно! На жаль у фонді Центральної міської бібліотеки книга Т.Ремінгтона "Політика в Росії" відсутня. Для замовлення книги з фондів інших бібліотек зверніться, будь ласка,  до відділу МБА нашої бібіліотеки (вул Леніна, 23, міжбібліотечний абонемент, II поверх, тел. для довідок: 740-37-14).

Доброго дня! Порадьте, будь ласка, наукові публікації останніх двох десятиліть з літературознавства за темою "Основні напрямки вивчення реалістичного роману Х1Х ст. у сучасному літературознавств" Красно дякую! (Вікторія)
Черговий бібліограф

Шановна Вікторіє! Пропонуємо Вам декілька джерел з фондів Центральної міської бібліотеки (вул.Леніна, 23) за Вашою темою та запрошуємо за більш детальною інформацією до інформаційно-бібліографічного відділу нашої бібліотеки (ІІ поверх, тел.: 740-38-75):
1. 83.002.2 А 39 Акимов, В.М. В спорах о художественном методе: (из истории борьбы за социалистический реализм). - 1979. -375 с. (відділ організації та використання фондів ЦБС, ІІ поверх, тел.: 740-37-14) 
2. 83.34УКР1 Б 24 Барабаш, Ю.Я, Вибрані студії: Сковорода, Гоголь, Шевченко: Монографія. - 2006. -724 с. (читальний зал №2, ІII поверх, тел.:740-37-52, відділ абонементу, І поверх, тел.:744-71-73)
3. 83.3(0) Д 13 Давиденко, Г. Й. Історія зарубіжної літератури ХІХ-початку ХХ століття: навч. посібник для вищих навч. закладів / Г. Й. Давиденко, О. М. Чайка. - 2009. - 399 с. 
Лекція 10.Критичний реалізм. Проспер Меріме. - С. 115-122. : рис.
Лекція 11. Французький реалістичний роман ХІХ ст. Ф. Стендаль. - С. 123-131. : рис.
Лекція 12-13. Творчість Оноре де Бадьзака. - С. 131-141. : рис.
Лекція 14. Творчість Гюстава Флобера. - С. 141-147. : рис.
Лекція 15-16. Англійський реалістичний роман. Чарльз Діккенс. - С. 148-157. : рис.
Лекція 17. Художній світ В. Теккерея. - С. 158-162. : рис.
Лекція 24-25. Гі де Мопассан - представник критичного реалізму. - С. 207-216. : рис.
(читальний зал №2, ІII поверх, тел.:740-37-52, відділ абонементу, І поверх, тел.:744-71-73,відділ організації та використання фондів ЦБС, ІІ поверх, тел.: 740-37-14) 
4. Дем`яненко, С. Розвиток культури і літератури ХІХ ст. Поширення реалізму і розквіт соціально-психологічної прози в літературі / С. Дем`яненко // Шкільна бібліотека. - 2003. - N 10. - С. 39-49 (відділ абонементу, І поверх, тел.:744-71-73) 
5. 83.002 З-37 Затонський, Д.В. Минуле, сучасне, майбутнє: [про реалізм, тенденції, новаторство в літературі]. - 1982. - 370 с. (читальний зал №2, ІII поверх, тел.:740-37-52, відділ абонементу, І поверх, тел.:744-71-73) 
6. 83.002 П-14 Палиевский, П.В. Пути реализма: Литература и теория. -1974. - 222 с. (читальний зал №2, ІII поверх, тел.:740-37-52)
7. 83.3УКР1 С 79 Стебун, И.И. Концепция реализма в эстетике Ивана Франко. - 1981. - 223 с. (читальний зал №2, ІII поверх, тел.:740-37-52, відділ абонементу, І поверх, тел.:744-71-73,відділ організації та використання фондів ЦБС, ІІ поверх, тел.: 740-37-14) 
8. 83.002.2 С 91 Сучков, Б. Исторические судьбы реализма: Размышления о творческом методе. - 1997. -525 с. (відділ абонементу, І поверх, тел.:744-71-73).

 

Доброго дня! Мене цікавить, чи є у бібліотеці кн. В. Врублевської "Шарітка з Рунгу". Якщо є, то чи видається вона на руки?Дякую. (Юлія)
Черговий бібліограф

    Шановна Юліє, потрібна Вам книга вже відкладена для Вас  як "Замовлення для читача" у відділі абонементу Центральної бібліотеки (вул. Леніна, 23, І поверх, тел.: 744-71-73) :   84.4УКР6 В 83 Врублевська, В. В. Шарітка з Рунгу  : біографіч. роман про О.Кобилянську / В. Врублевська. - К. : Академія, 2007. - 511 с. - (Автографи часу).  Не гайте часу, книга Вас чекає!

Останнім часом "по роботі" цікавлять різноманітні проекти на підтримку дитячого читання і читання взагалі. У своїх пошуках "нарили" інформацію про проекти минулих років, такі, як: "Библиотеки - травмированным войной детям", (хорватия, 2005); "мальчики, чтение и спорт" (Швеция, 2007); "Читающее гнездо" (Эстония, 2009).Чи можна ознайомитися з ними у вас в біліотеці? Причому, цікавить саме текст цих проектів, а не матеріали різних конференцій, де згадується про них (Ксенія)
Черговий бібліограф

Шановна Ксеніє! На жаль у фонді Центральної міської бібліотеки (вул.Леніна,23) відсутні матеріали, які Вам потрібні. Є багато книг та статей про читання, виховне значення читання в житті дитини, але проектів немає. Можемо порадити звернутись до обласної дитячої та Центральної міської дитячої бібліотек, а також до бібліотеки ДНУ.

Доброго дня! Підкажіть, будь ласка, чи є у бібіліотеці кн. К.Фролової "Аналіз художнього твору"? (Юлія)
Черговий бібліограф

     Шановна Юліє, у фонді читального залу №1 нашої бібліотеки (вул. Леніна, 23, IV поверх, тел. для довідок : 740-37-52) знаходиться необхідна Вам книга. Для замовлення: : 74.261.8 Ф91 Фролова, К.П. Аналіз художнього твору.Деякі методи вивчення тексту худож. твору: посіб. для вчителів/ К.П. Фролова.-К.: Рад. школа, 1975. Чекаємо Вас!

Доброго дня! Підкажіть, будь ласка, чи є у вашій бібліотеці повість Софії Майданської "Провідна неділя"? (Юлія)
Черговий бібліограф

Шановна Юліє! У відділах Центральної міської бібліотеки (вул.Леніна,23) є книга, яка Вас цікавить, також вона є у бібліотеках-філіалах № 9 (вул. Доблесна, 158) та № 21 (вул. Калинова, 90/109) нашої Централізованої бібліотечної системи. 84.4УКР6 М 14 Майданська, С. Провідна неділя: повісті / С. Майданська. - К. : Факт, 2007. - 108 с. - (exceptis excipiendis ) (читальний зал №2, III поверх, тел.: 740-37-52, відділ абонементу, І поверх, тел.: 744-71-73, відділ організації та використання фондів ЦБС, ІІ поверх, тел.: 740-37-14).

Добрий день! Повідомте будь ласка, чи є у бібліотеці ДСТУ з напрямку "Охорона навколишнього середовища". За раннє дякую. (Валерія)
Черговий бібліограф

Шановна Валеріє, у фондах нашої бібліотеки  лише невелика кількість ДСТУ. Зверніться  у ДП "Дніпростандартметрологія", яке знаходиться за адресою : Дніпропетровськ, вул. Барикадна, 23. Тел. для довідок: (056) 745-44-74.

Добрий день. Повідомте будь-ласка чи є бібліотеці “Школа игры на фортепиано» под общей ред. А. Николаева, Государственного музыакального издательства. Москва 1963 год. (Сергій)
Черговий бібліограф

Шановний Сергію! У відділі документів по мистецтву Центральної міської бібліотеки (вул. Леніна, 23, V поверх, тел. для довідок: 740-38-05)
є книга, яка Вас цікавить, але інших років видання:
1. 85.1 Школа гри на фортепіано / заг. ред. О.Ніколаєва. - Київ: "Музична Україна", 1969.
2. 85.1 Школа игры на фортепиано / общ. ред. А.Николаева. - Москва: "Музыка", 1975.

Есть ли в наличии учебник Мазаракі А.А. Менеджмент: теорія і практика, и можно ли его взять домой? (Елена)
Черговий бібліограф

Уважаемая Елена! К сожалению в фонде Центральной городской библиотеки (ул. Ленина, 23) нет интересующей Вас книги, 
но есть много других книг по менеджменту. Если Вы хотите заказать именно эту книгу, Вы можете обратиться в отдет МБА   
нашей библиотеки лично (межбиблиотечный абонемент, II этаж, тел. для справок 740-37-14) и заказать эту книгу из фондов 
других библиотек города или Украины.

 

Здравствуйте! Объясните, пожалуйста, когда по вашему графику наступает "летнее время" и "зимнее время"? (Елена)
Черговий бібліограф

    Уважаемая Елена! 
    Центральная городская библиотека (ул. Ленина, 23) с 1сентября до 31октября и с 1 апреля до 30 июня ("летнее время") работает по такому графику: понедельник - выходной день, воскресенье и вторник - с 11.00 до 18.00, среда, четверг, пятница и суббота - с 10.00 до 20.00. 
    С 1 ноября по 31 марта, так называемое "зимнее время", график работы меняется: понедельник - выходной день, воскресенье и вторник - с 11.00 до 18.00, среда, четверг, пятница и суббота - с 9.00 до 19.00.
    С 1 июля по 31 августа график работы нашей библиотеки такой: понедельник - выходной день, воскресенье и вторник - с 11.00 до 18.00, среда, четверг, пятница и суббота - с 10.00 до 18.00. 
    Каждый второй четверг месяца - санитарный день. 
    У двух отделов библиотеки - отдела документов на иностранных языках (тел.: 740-37-12) и отдела документов по искусству (тел.: 740-38-05) особый график работы и при желании посетить именно эти отделы Вы можете его уточнить.
    По всем вопросам можно обращаться также в информационно-библиографический отдел по телефону 740-38-75. Будем рады видеть Вас в нашей библиотеке!

Подскажите, пожалуйста, есть ли в наличии учебник Ф.І. Хміль Основи менеджменту? (Елена)
Черговий бібліограф

Уважаемая Елена! Интересующий Вас учебник, конечно же, есть в Центральной городской библиотеке (ул. Ленина,23). Имеются издания 2003 и 2005 годов. С теми данными, которые здесь сообщаются, можно сразу обращаться в указанные подразделения библиотеки. Если Вы хотите узнать о наличии книги в данный момент в каждом конкретном отделе, позвоните, пожалуйста, по указанным номерам:
1. 65.9(4УКР)29 Х -65 Хміль, Ф. І. Основи менеджменту: підруч. / Ф.І. Хміль. - К. : Академвидав, 2003. - 607 с. (читальный зал №1, IV этаж, тел.: 740-37-52).
2. 65.9(4УКР)29 Х65 Хміль, Ф. І.  Основи менеджменту: підруч. / Ф.І. Хміль. - К. : Академвидав, 2005. - 607 с. - (Альма-матер). - Бібліогр.: с. 586-588. (отдел абонемента, І этаж, тел.: 744-71-73; отдел книгохранения, ІІ этаж, тел.: 740-37-14).   

Пожалуйста, сообщите все книги писательницы Люко Дашвар, которые есть в библиотеке и можно ли их взять домой (Вячеслав)
Черговий бібліограф

      Уважаемый Вячеслав, в фондах  нашей  Днепропетровской централизованной библиотечной системы для взрослых имеются  следующие  книги этой современной украинской писательницы:
1.Дашвар, Люко. РАЙ. центр  / Л. Дашвар. - Х. : Клуб сімейного дозвілля [Книжковий Клуб], 2010. - 269 с. 
                       АБ (1) 
2.Дашвар, Люко. Биті є -. Кн.1. Макар / Л. Дашвар. - Х. : Клуб сімейного дозвілля, 2011. - 285 с. - (Золотий автор : коронація слова). 
               АБ (2), ЧЗ (1), КХ (1), Ф-01 (1), Ф-02 (1), Ф-03 (1), Ф-4 (1), Ф-5 (1), Ф-6 (1), Ф-7 (1), Ф-10 (1), Ф-15 (1), Ф-17 (1), Ф-18 (1), Ф-19 (1), Ф-20 (1), Ф-21 (1), Ф-22 (1), Ф-24 (1), Ф-25 (1), Ф-27 (1), Ф-28 (1), Ф-30 (1), Ф-32 (1), Ф-34 (1) 
3.Дашвар, Люко. Мати все  / Л. Дашвар. - Х. : Клуб сімейного дозвілля, 2011. - 334 с. - (Коронація слова). 
               АБ (2), ЧЗ (1), КХ (1), Ф-01 (1), Ф-02 (1), Ф-03 (1), Ф-4 (1), Ф-5 (1), Ф-6 (1), Ф-8 (1), Ф-9 (1), Ф-10 (1), Ф-11 (1), Ф-12 (1), Ф-14 (1), Ф-16 (1), Ф-17 (1), Ф-20 (1), Ф-22 (1), Ф-24 (1), Ф-26 (1), Ф-29 (1), Ф-30 (1), Ф-31 (1), Ф-34 (1) 
4.Дашвар, Люко. Молоко з кров'ю / Л. Дашвар. - Х. : Клуб сімейного дозвілля [Книжковий Клуб], 2008. - 272 с. 
            Ф-24 (1) 
5.Дашвар, Люко.Биті є . Кн.2. Макс / Л. Дашвар. - Х. : Клуб Сімейн.Дозвілля, 2012. - 282 с. 
            АБ (1), ЧЗ (1), КХ (1), Ф-01 (1), Ф-02 (1), Ф-03 (1), Ф-4 (1), Ф-5 (1), Ф-6 (1), Ф-7 (1), Ф-10 (1), Ф-15 (1), Ф-17 (1), Ф-18 (1), Ф-19 (1), Ф-20 (1), Ф-22 (1), Ф-24 (1), Ф-25 (1), Ф-27 (1), Ф-28 (1), Ф-29 (1), Ф-30 (1), Ф-32 (1), Ф-34 (1) 
6.Дашвар, Люко.Село не люди  / Л. Дашвар. - Х. : Клуб сімейного дозвілля, 2011. - 270 с. - (Коронація слова-2007).
            Ф-17 (1) 
7.Дашвар, Л.Биті є . Кн.3. Гоцик / Л. Дашвар. - Х. : Клуб сімейного дозвілля, 2012. - 269 с. - (Коронація слова). -
            АБ (1), ЧЗ (1), КХ (1), Ф-01 (1), Ф-02 (1), Ф-03 (1), Ф-4 (1), Ф-5 (1), Ф-6 (1), Ф-7 (1), Ф-8 (1), Ф-9 (1), Ф-10 (1), Ф-12 (1), Ф-14 (1), Ф-15 (1), Ф-17 (1), Ф-18 (1), Ф-19 (1), Ф-20 (1), Ф-21 (1), Ф-22 (1), Ф-24 (1), Ф-25 (1), Ф-26 (1), Ф-27 (1), Ф-28 (1), Ф-29 (1), Ф-30 (1), Ф-31 (1), Ф-32 (1), Ф-34 (1) 
8.Дашвар, Люко. Молоко з кров'ю  : роман / Л. Дашвар. - 2-ге вид., стереотип. - Х. : Клуб сімейного дозвілля, 2014. - 269 с. - (Коронація слова). 
             АБ (1), ЧЗ (1), КХ (1), Ф-9 (1), Ф-10 (1), Ф-17 (1), Ф-20 (1), Ф-22 (1), Ф-02 (1), Ф-24 (1) 
9.Дашвар, Люко. Мати все  / Л. Дашвар. - Х. : Книжковий клуб "Клуб сімейн. дозвілля", 2010. - 336 с. 
           Ф-03 (1)
Ниже описания каждой книги указано, в каком структурном подразделении имеется книга и  количество ее экземпляров: 
   аб- отдел абонемента / выдача на дом/- 744-71-73 , ул. Ленина, 23, І этаж;
   ч/з - читальный зал №2 -740-37-52, ул. Ленина, 23, ІІІ этаж;
   к/х - отдел организации и использования единого фонда - 740-37-14, ул. Ленина, 23, ІІ этаж
    Ф - чтобы заказать книгу из этой библиотеки-филиала, тоже обращайтесь 740-37-14, ул. Ленина, 23, ІІ этаж
Общий шифр для заказа этих книг 84.4УКР6, авторский знак Д 21.
Приятного чтения!

Здравствуйте! Перечислите, пожалуйста, все книги Леми Степовички, которые у вас есть. (Татьяна)
Черговий бібліограф

Уважаемая Татьяна, в фонде  отделов Центральной библиотеки (ул.Ленина, 23) и филиалах нашей системы имеются следующие книги Леси Степовички:   1.84.4УКР6кр С 79 Степовичка, Л. Н. Брак с бокалом пильзенского пива  : роман / Л. Степовичка. - Дніпропетровськ : Лира, 2008. - 365 с.           ч/3 №2,Ф-18 (1), АБ (1), КХ (1), Ф-01 (1), Ф-02 (1), Ф-03 (1), Ф-4 (1), Ф-5 (1), Ф-6 (1), Ф-7 (1), Ф-8 (1), Ф-9 (1), Ф-10 (1), Ф-11 (1), Ф-14 (1), Ф-15 (1), Ф-17 (1), Ф-19 (1), Ф-20 (1), Ф-22 (1), Ф-24 (1), Ф-30 (1), Ф-34 (1) 

2.84.4УКР6кр С 79 Степовичка, Леся. Галатея  : поезії, переклади, новела / Л. Степовичка. - Дніпропетровськ : Січ, 1998. - 102 с. 
           ч/з №2,  Ф-10 (1) 
3.85.313(4УКР-2ДНІ) С 79 Степовичка, Л. Н. Дніпропетровська філармонія  : гроно талантів, сузір'я особистостей: історія й сьогодення в статтях, світлинах, інтерв'ю / дар. Л. Н. Степовичка. - Дніпропетровськ : Ліра , 2013. - 235 с. 
               АБ (1) 
4.84.4УКР6кр С79 Степовичка, Л. Н. Медитації пташиного крила  : поезії / Л. Степовичка. - Дніпропетровськ : Моноліт, 2003. - 95 с. 
                               АБ (2), ЧЗ №2 (1), КХ (1), Ф-32 (1), Ф-10 (1) 
5.84.4УКР6кр С 79 Степовичка, Л. Н. Німці в городі : проза: в 2 кн. Кн.1 / дар. Л.Н.Степовичка. - Дніпропетровськ : Ліра , 2012. - 407 с. 
           АБ (1), Ф-27 (1) 
6.84.4УКР6кр С79 Степовичка, Л. Н. П'ємонт-недалеко : поезії та статті / Л. Степовичка. - Дніпропетровськ : Січ, 1998. - 95 с. 
                   ч/з№2,Ф-20 (1), Ф-10 (1) 
7.84.4УКР6кр С79 Степовичка, Л. Н. Rara avis "біла ворона", рідкісний птах...  : роман-есе: Степан Хмара-політик і людина / Л. Степовичка. - Дніпропетровськ : Пороги, 2000. - 406 с.
                    ч/з№2, Ф-02 (1) 
8.83.34УКРкр С48 Слово про літературу та письменників Придніпров'я : нариси та есеї. - Дніпропетровськ : Дніпрокнига, 2005. - 536 с. 
Зміст:
Степовичка, Леся. Ювілей, щоб озирнутися : Передмова / Л. Степовичка, М. Чабан. - С. 24-44 : фото
Степовичка, Леся. Мед із каменю, або друге пришестя Івана Сокульського / Л. Степовичка. - С. 219-228 : фото
Степовичка, Леся. Побачити Париж і - померти... : Валентинові Бурхану замість некролога / Л. Степовичка. - С. 229-230 : фото
Степовичка, Леся. Старик і Вічність / Л. Степовичка. - С. 231-233 : фото
Степовичка, Леся. Сонях одинокий... / Л. Степовичка. - С. 234-238 : фото
Степовичка, Леся. Два рядки у зошит життя / Л. Степовичка. - С. 239-240 : фото

Степовичка, Леся. Сльоза на молитвеннім звоні... : (Роздуми над "Трикнижжям" Володимира Селіванова) / Л. Степовичка. - С. 412-415
Степовичка, Леся. Упасти з дерева, щоб стати письменником... / Л. Степовичка. - С. 415-418 : фото
Степовичка, Леся. Громи і райдуги пізньої осені : / Л. Степовичка. - С. 418-421 : портр.
Степовичка, Леся. Микольця в Січеславі : Миколі Чабану, авторові десятків книг, присвячується / Л. Степовичка. - С. 421-425
Степовичка, Леся. Багач, бідняк... / Л. Степовичка. - С. 426-427 : портр.
Степовичка, Леся. Я не торкався дзеркала... : (Ескіз до портрета поета-дисидента Олександра Кобринського ) / Л. Степовичка. - С. 428-435. - Библиогр. в конце ст. : фото
Степовичка, Леся. Український характер і трудне щастя Василя Сологуба / Л. Степовичка. - С. 435-438
                                  БФ (1) 
9.84.4УКР6кр С 79 Степовичка, Л. Н. Стернею долі  : поезії. Переклади. Проза / Л. Степовичка. - Дніпропетровськ : Дніпрокнига, 2007. - 367 с. - (Письменники Придніпров'я). 
           ЧЗ№2 (2), АБ (1), КХ (1), Ф 02 (1), Ф 4 (1), Ф 5 (1), Ф 10 (1), Ф 17 (1), Ф 20 (1), Ф 24 (1), Ф-18 (1) 

10. 84.4УКР6кр С79 Степовичка, Л. Н. Стоим на звездном сквозняке  : стихи разных лет / Л. Степовичка. - Дніпропетровськ : Поліграфіст, 2002. - 55 с. 
                               АБ (2), Ф 32 /2007-50 (1), Ф-18 (1) 

11.84.4УКР6кр С 79 Степовичка, Л. Н. Шлюб із кухлем пільзенського пива  : роман / Л. Степовичка. - Дніпропетровськ : Ліра ЛТД, 2007. - 335 с.
  ЧЗ№2 (1), АБ (1), Ф-10 (1), Ф-03 (1) 
                         Справки по телефону: 740-38-75.

ДК Ильича (Искендерова Юля)
Черговий бібліограф

Уважаемая Юлия! Хотелось бы знать, в чём конкретно состоит суть Вашего вопроса: адрес, фото, архитектор, литература об истории ДК Ильича или, возможно, какие-то другие варианты? Дежурный библиограф решила, что Вас всё-таки интересует литература о нём, потому предлагаем несколько источников - статей из местных газет, находящихся в фонде читального зала № 1 Днепропетровской Центральной городской библиотеки (ул. Ленина, 23, IV этаж, тел.:740-37-52), в которых рассказывается о Дворце культуры имени Ильича: 
1.Гусаров, Игорь. Дворец с растерзанной душой: уникальный памятник архитектуры подает сигнал бедствия / И. Гусаров // Зоря Город. - 2013. - N 43(23.10). - С. 12-13.Аннотация: Одно из лучших творений архитектора А.Красносельского - Дворец культуры имени Ильича находится в плачевном состоянии, на его реставрацию требуется примерно 160 млн. грн.
2.Кокошко, Юлианна. Нужен ли орган Ильичу? / Ю. Кокошко // Днепр вечерний. - 2013. - N 152(22.11). - С. 16. Аннотация: По словам краеведа, кандидата исторических наук М.Кавуна Дворец культуры имени Ильича принадлежит "Евразу", который готов передать его в коммунальную собственность, если ДК будет отремонтирован, в нем можно разместить орган из Дома органной и камерной музыки, история сооружения дворца.
3.Скиданова, Майя. ДК Ильича тихо продали в новые руки / М. Скиданова // Лица . - 2014. - N 52(4.07). - С. 2. Аннотация: Историки работают над тем, чтобы вернуть зданию статус памятника национального значения. Сейчас главное, чтобы у здания оказался эффективный собственник.
4.Шруб, Константин. Главный зодчий старого города: / К. Шруб // Днепр вечерний. - 2011. - N 182(02.12). - С. 21. Аннотация: Ровно век назад, осенью 1911, в Екатеринослав приехал архитектор Александр Красносельский, сформировавший облик нашего города.
5.Шруб, Константин. Спасите ДК Ильича! / К. Шруб // Днепр вечерний. - 2013. - N 148(15.11). - С. 14. Аннотация: Одно из лучших творений архитектора А.Красносельского - Дворец культуры имени Ильича находится в плачевном состоянии и нуждается в срочной реконструкции, оно отмечено знаком акции газеты "Солнечный город".
Будем рады видеть Вас в нашей библиотеке!

 

Добрый день, скажите пожалуйста в библиотеке есть литература, посвящённая истории библиотек в период немецко-фашистской оккупации, и особенно истории Вашей библиотеки в этот период. Спасибо. (Валерия)
Черговий бібліограф

Уважаемая Валерия! Приглашаем Вас в информационно-библиографический отдел Днепропетровской центральной городской библиотеки (ул. Ленина, 23), который находится на II этаже, тел. 740-38-75, ознакомиться с каталогом, систематической картотекой статей, некоторыми профессиональными журналами и в организационно-методический отдел (III этаж, тел. 745-60-61), в котором в основном и находятся журналы по библиотечному делу. Предлагаем несколько статей по Вашей теме, отобранных дежурным библиографом из СКС и картотеки ОМО: 
1. Бібліотеки України в роки Великої Вітчизняної війни: (архівні матеріали) // Шкільна бібліотека. - 2010. - N 9. - С. 2-5. 
2. Вилегжаніна, Т. Бібліотеки у вихорі війни / Т. Вилегжаніна // Бібліотечна планета. - 2010. - № 1. - С. 4-6.
3. Гапченко, П. Національна парламентська бібліотека України в роки війни / П. Гапченко // Бібліотечна планета. - 2010. - № 4. - С. 5-7.
4. Давидова, Л.Л. І книги боролися!: [ в роки Великої Вітчизняної війни ] / Л.Л. Давидова // Шкільна бібліотека. - 2007. - N 5. - С. 111-114. 
5. Онищенко, О. Бібліотечна справа в Україні у XX ст.: 30-50-ті роки / О. Онищенко, Л. Дубровіна // Бібліотечний вісник. - 2005. - № 4. - С. 3-16.
Что касается истории Днепропетровской центральной городской библиотеки, то у нас есть такая книга: 78.34(4УКР-4ДНІ) Д 54 Дніпропетровська Центральна міська бібліотека: портрет на фоні часу: історико-документальний нарис / Авт- упоряд. : Т. О. Колядинська, О.М.Несен, Л.В.Савран, Е.А.Шамичкова. - Дніпропетровськ: Пороги, 2008. - 214 с. Однако наша история началась в августе 1946 года.

Здравствуйте, скажи пожалуйста, какая есть информация в вашей библиотеке по Екатеринославскому кирпичному стилю? (Александра) (Александра)
Черговий бібліограф

    Уважаемая Александра, в информационно-библиографическом отделе нашей библиотеки (ул. Ленина, 23, ІІ этаж, тел.740-38-75) есть книги, в которых дается характеристика екатеринославского кирпичного стиля, например:
1.85.113(4УКР-4ДНІ) Андрущенко, Н.П.Днепропетровск: архит.-ист. очерк/ Н.П. Андрущенко [и др.].-К.: Будівельник, 1985.-151 с.
2.63.3(4УКР-4ДНІ) М 80 Мороз, В. С. Краєзнавчі нариси з історії Придніпров'я: історичні події і люди  : від найдавніших часів до початку XX ст.: монографія / В. С. Мороз, В. С. Мороз. - Хмельницький : ПП Мельник А.А., 2010. - 509 с. 
3. 85 Ш35 Швидковский, Э.А. Днепропетровск/ Э.А. Швидковский.-М.:Гос. изд-во лит. по строит., архитектуре и строит. мат-лам, 1960.- (Сер. "Архитектура городов СССР") и другие.

В фонде читального зала №1 (4 этаж) имеются периодические издания со статьями на эту тему:
1.Кот С. Із музейних експонатів збудував Прокоф'єв хату  / С. Кот // Наше місто.-2012. - N 14(01.02). -  С. 4
2.Чегорка, Петро. "Раритетна цегла - дзеркало історії"  / П. Чегорка // День. - 2013. - N 87/88(24.05-25.05. -  С. 22
3.Шруб, Константин. В печали дом на бывшей Скаковой / К. Шруб // Днепр вечерний. -  2014. - N 77(20.06). -  С. 2
4.Шруб, Константин. Восстановят ли "Дом Светлова"?  / К. Шруб // Днепр вечерний. -  2014. - N 51(18.04). -  С. 24
5.Шруб, Константин. Дом по ул.Коцюбинского, 6 просит о помощи!  / К. Шруб // Днепр вечерний. - 2013. - N 114(6.09). -  С. 2
6.Шруб, Константин. История старых улиц Днепропетровска  / К. Шруб  // Днепр вечерний. -  2014. - 2014(17.01). -  С. 1-16 Вкладка
7.Шруб, Константин. Спасите особняк на Исполкомовской!  / К. Шруб // Днепр вечерний. - 2013. - N 131(11.10). -  С. 2
8.Шруб, Константин. "Солнечный город"  / К. Шруб // Днепр вечерний. -  2013. - N 94(26.07). -  С. 5
9.Шруб, Константин. Спасите "Дом Померанцева"!  / К. Шруб // Днепр вечерний. -  2013. - N 110(30.08). -  С. 16
               Ждем Вас в библиотеке.

Здравствуйте, подскажите, пожалуйста, есть ли в вашей библиотеке литература по специальной психологии? (Диана)
Черговий бібліограф

Уважаемая Диана! В Центральной городской библиотеке (ул. Ленина,23) не так много литературы по Вашей теме, как хотелось бы. Нет, например, книг по сурдопсихологии, олигофренопсихологии, расстройствам эмоциональной сферы. В основном содержание имеющихся у нас материалов находится на стыке психологии и педагогики. Приглашаем Вас в информационно-библиографический отдел нашей библиотеки, который находится на II этаже (тел. 740-38-75), ознакомиться с электронным и карточным каталогами, систематической картотекой статей. Предлагаем Вам несколько книг и журналов, отобранных дежурным библиографом из электронной базы данных и, по нашему мнению, соответствующих или близких заданной теме: 
1. 74.3 Д 38 Дети с нарушениями речи: технологии воспитания и обучения : метод. пособие / ред. Ю. Ф. Гаркуша. - М. : НИИ Школьных технологий, 2008 ; М. : Секачёв В., 2008. - 190 с. (отдел абонемента, І этаж, тел.:744-71-73) 
2. 88 К 64 Конопляста, С. Ю. Логопсихологія: навч. посібник / С. Ю. Конопляста, Т. В. Сак ; ред. М. К. Шеремет. - К. : Знання, 2010. - 293 с. (читальный зал №1, IV этаж, тел.:740-37-52; отдел абонемента, І этаж, тел.:744-71-73; отдел книгохранения, ІІ этаж, тел.:740-37-14)  
3. 74.3 М 59 Микшина, Е. П. Методика формирования и развития устной речи: практикум для подгот. специалистов по коррекции слуха и речи / Е. П. Микшина, Н. В. Горбунова, Е. Ю. Мамедова. - СПб. : Изд-во РГПУ им.Герцена, 2001 ; СПб. : СОЮЗ, 2001. - 159 с. (читальный зал №1, IV этаж, тел.:740-37-52)
4. Агафонова, Е. Л. Организационные условия психолого-педагогического сопровождения развития детей с расстройствами аутистического спектра / Е. Л. Агафонова // Практический психолог и логопед в школе и ДОУ. - 2013. - N 2. - С. 63-66. (читальный зал №1, IV этаж, тел.:740-37-52)
5. Александрова, Е. Д. Инновационные подходы к развитию совместной игровой деятельности у дошкольников с задержкой психического развития / Е. Д. Александрова // Практический психолог и логопед в школе и ДОУ. - 2013. - N 2. - С. 51-54. - Библиогр. в конце ст. (читальный зал №1, IV этаж, тел.:740-37-52)
6. Бразгун, Т. Н. Психолого-педагогическое сопровождение семьи ребенка с расстройствами аутистического спектра / Т. Н. Бразгун // Практический психолог и логопед в школе и ДОУ. - 2013. - N 2. - С. 75-78. - Библиогр. в конце ст. (читальный зал №1, IV этаж, тел.:740-37-52)
7. Кириллова, Е. В. Особый ребенок. Как помочь родителям детей-инвалидов развить основы восприятия и внимания в домашних условиях / Е. В. Кириллова, С. Н. Мухина // Практический психолог и логопед в школе и ДОУ. - 2013. - N 1. - С. 13-25 (читальный зал №1, IV этаж, тел.:740-37-52)
8. Новикова, М. Л. Взаимодействие специалистов и семьи, воспитывающей ребенка с синдромом Дауна младшего школьного возраста / М. Л. Новикова // Практический психолог и логопед в школе и ДОУ. - 2013. - N 2 : 79-82. - Библиогр. в конце ст.
(читальный зал №1, IV этаж, тел.:740-37-52)
9. Сахно, С. С. Організація корекційної допомоги дошкільникам із затримкою психічного розвитку в умовах дошкільного закладу / С. С. Сахно // Нива знань. - 2014. - N 2. - С. 54-56 (читальный зал №1, IV этаж, тел.:740-37-52)
10. Скрипник, Т. Роль психолога в процесі супроводу дитини з аутизмом в освітньому просторі / Т. Скрипник // Початкова школа. - 2014. - N 6. - С. 50-52. - Библиогр. в конце ст. (читальный зал №1, IV этаж, тел.:740-37-52)

 

Вітаю! Підкажіть, чи є у Бібліотеці праця І. Приходько "Українські класики без фальсифікації"?Дякую. (Юлія)
Черговий бібліограф

Шановна Юліє! На жаль у фонді Центральної міської бібліотеки праця І.Ф.Приходько "Українські класики без фальсифікації" відсутня. Для замовлення книги з фондів інших бібліотек міста зверніться, будь ласка,  до відділу МБА нашої бібліотеки (вул. Леніна, 23, міжбібліотечний абонемент, ІІ поверх, тел. для довідок: 740-37-14).

Есть рассказ Чехова остров Сахалин ? (Инна)
Черговий бібліограф

Уважаемая Инна! Возможно, Вы имели в виду художественно-публицистическую книгу А.П.Чехова "Остров Сахалин"? Если это так, то в читальном зале № 2 (тел.: 740-37-52) на ІІІ этаже Центральной городской библиотеки (ул. Ленина, 23) есть такая книга. Вот её данные: 84Р1 Ч-56  Чехов, А. П. Остров Сахалин. - М.: Советская Россия, 1984. - 366 с.

Есть ли в Вашей библиотеке журналы "Архивное дело" за 1932 и 1935 годы? Если нет, то подскажите пожалуйста, где в нашем городе они могут быть, в какой библиотеке? Спасибо! (Руслан)
Черговий бібліограф

Уважаемый Руслан! В Центральной городской библиотеке (ул. Ленина, 23) журналов "Архивное дело" за 1932 и 1935 годы, к сожалению, нет. Обратитесь, пожалуйста, в отдел МБА нашей библиотеки (ул. Ленина, 23, межбиблиотечный абонемент, ІІ этаж, тел. для справок: 740-37-14). Сотрудники отдела попробуют поискать их в других библиотеках города, области и Украины.

Здравствуйте, спасибо за Карлоса Кастанеду, я ещё вот что хотел спросить, имеются ли у вас работы Джонатана Страуда? Спасибо большое! (Фируз)
Черговий бібліограф

Уважаемый Фируз! В отделах Центральной городской библиотеки (ул. Ленина,23) есть несколько книг Джонатана Страуда, странно только, что он почему-то обозначен то как английский, то как американский писатель. Вообще-то он английский писатель, пишущий в жанре фэнтези для детей и юношества: 
1. 84.4ВЕЛ С 83 Страуд, Дж. Амулет Самарканда: трилогия Бартимеуса: пер. с англ. Кн.1 / Дж. Страуд. - М. : ЭКСМО ; СПб. : Домино, 2004. - 603 с. (читальный зал № 2, III этаж, тел. 740-37-52)
2. 84.4ВЕЛ С 83 Страуд, Дж. Глаз Голема: трилогия Бартимеуса. Кн.2 / Дж. Страуд. - М. : ЭКСМО ; CПб. : Домино, 2008. - 735 с.(читальный зал № 2, III этаж, тел. 740-37-52)
3. 84.7США С 83 Страуд, Дж. Кольцо Соломона: пер. с англ. / Дж. Страуд. - М. : ЭКСМО ; СПб. : Домино, 2011. - 463 с. (отдел абонемента, І этаж, тел. 744-71-73; отдел книгохранения, II этаж, тел. 740-37-14)
4. 84.4ВЕЛ С 83 Страуд, Дж. Последняя осада: Пер. с англ. / Дж. Страуд. - М. : ЭКСМО ; СПб. : Домино, 2007. - 298 с. (отдел абонемента, І этаж, тел. 744-71-73; отдел книгохранения, II этаж, тел. 740-37-14)
Также есть книга 84.4ВЕЛ С 83 Страуд, Дж. Врата Птолемея: фантастический роман / Дж. Страуд. - М. : ЭКСМО ; СПб. : Домино, 2006. - 672 с., но находится она в библиотеке-филиале № 34 Централизованной системы публичных библиотек для взрослых, если Вы хотите её получить, обратитесь, пожалуйста, в отдел МБА нашей библиотеки (ул. Ленина, 23, межбиблиотечный абонемент, ІІ этаж, тел. для справок: 740-37-14). Её через некоторое время доставят в Центральную городскую библиотеку и Вы сможете взять её почитать. За другими приходите в любое время, согласно графика работы библиотеки. Литература из фонда читального зала домой читателям не выдаётся.

 

Здравствуйте, подскажите пожалуйста, есть ли у вас в наличии книги К. Кастанеды? (Фируз)
Черговий бібліограф

Уважаемый Фируз! В отделах Центральной городской библиотеки (ул. Ленина,23) много книг Карлоса Кастанеды. Предлагаем Вам несколько книг разных лет издания, отобранных дежурным библиографом из электронной базы данных:
1. 86.41 К 28 Кастанеда, К.  Второе кольцо силы: пер. с англ. / К. Кастанеда. - М. : КОР, 1998. - 332 с. (отдел абонемента, І этаж, тел. 744-71-73)
2. 86.41 К 28 Кастанеда, К.  Дар орла: пер. с англ. / К. Кастанеда. - М. : КОР, 1998. - 333 с. (отдел абонемента, І этаж, тел. 744-71-73)
3. 84.7США К28 Кастанеда, К. Особая реальность: новые беседы с доном Хуаном: Пер. с англ. / К. Кастанеда. - СПб. : Азбука-классика, 2005. - 253 с. (отдел абонемента, І этаж, тел. 744-71-73; читальный зал № 2, III этаж, тел. 740-37-52; отдел книгохранения, II этаж, тел. 740-37-14) 
4. 86.41 К 28 Кастанеда, К.  Тенсегрити: магические пассы магов древней Мексики / К. Кастанеда. - М. : Прометей, 1997. - 239 с. (отдел абонемента, І этаж, тел. 744-71-73)
5. 84.7США К28 Кастанеда, К.  Учение дона Хуана: путь знания индейца племени яки / К. Кастанеда. - К. : Ковчег, 1992. - 207 с. (отдел абонемента, І этаж, тел. 744-71-73).
Можете сразу обращаться в подразделения библиотеки, которые указаны после описания каждой книги. Как видим, в основном они находятся в отделе абонемента. Если Вы хотите ознакомиться с электронным и карточным каталогами, чтобы увидеть все книги интересующего Вас автора, приглашаем Вас в информационно-библиографический отдел нашей библиотеки, который находится на II этаже (тел. 740-38-75). Будем Вам рады!

Добрый день! Если у вас издания газеты "Урядовий портал" и можно получить справку из нее? (Маргарита)
Черговий бібліограф

Уважаемая Маргарита! Уточните, пожалуйста, Ваш запрос. Что Вас интересует, газета "Урядовий кур`єр" или единый веб-портал органов исполнительной власти Украины в Интернете "Урядовий портал"? Если Вас интересует газета "Урядовий кур`єр", то за 2014 год в фонде Центральной городской библиотеки (читальный зал № 1, тел. для справок 740-37-52) имеются номера с 1-го по 115-й, а если Вас интересует веб-портал "Урядовий портал", то Вы можете выйти на него в Интернете.   

Здравствуйте, подскажите пожалуйста график работы библиотеки? (Ирина)
Черговий бібліограф

Уважаемая Ирина! График работы Центральной городской библиотеки (ул. Ленина, 23) меняется в зависимости от летнего и зимнего времени. С 1 июля по 31 августа график работы нашей библиотеки такой: понедельник - выходной день, воскресенье и вторник - с 11.00 до 18.00, среда, четверг, пятница и суббота - с 10.00 до 18.00. С 1сентября до 31 октября график работы будет несколько другим: понедельник - выходной день, воскресенье и вторник - с 11.00 до 18.00, среда, четверг, пятница и суббота - с 10.00 до 20.00. Обращаем Ваше внимание на то, что каждый второй четверг месяца - санитарный день. Если Вы хотите что-либо уточнить, обращайтесь, пожалуйста, в информационно-библиографический отдел по телефону 740-38-75. Будем рады видеть Вас в нашей библиотеке!

Добрый день! Есть ли у Вас книга "Проект Венона" ? (Марина)
Черговий бібліограф

Уважаемая Марина, в Центральной городской библиотеке книги "Проект "Венона" к сожалению, нет. Если Вы хотите заказать эту книгу из фондов других библиотек, обратитесь, пожалуйста, в отдел МБА нашей библиотеки (ул. Ленина, 23, межбиблиотечный абонемент, ІІ этаж, тел. для справок: 740-37-14)

Здравствуйте,есть ли в вашей библиотеке сборник произведений Виктора Гюго? (Екатерина)
Черговий бібліограф

Уважаемая Екатерина, в нашей библиотеке есть собрания сочинений  В. Гюго в 15-ти, 10-ти ,  6-ти томах, а также отдельно изданные  произведения этого автора. Вы можете взять почитать их домой в отделе абонемента (ул. Ленина, 23, І этаж, тел. 744-71-73) или читать в читальном зале (ІІІ этаж, тел..740-37-52). Приглашаем в библиотеку!

Добрый день! Я ищу книгу А. Ленинджера "Основы биохимии" в трёх томах на русском языке. Точно знаю, что хороший перевод этих книг с иллюстрациями был сделан в 1985 году. (Алёна)
Черговий бібліограф

Уважаемая Алёна! К сожалению, в Центральной городской библиотеке  (ул. Ленина, 23), нет интересующей Вас книги. Если Вы хотите, чтобы наши сотрудники поискали её и заказали из фондов других библиотек, обратитесь, пожалуйста, в отдел МБА нашей библиотеки (Межбиблиотечный абонемент, ІІ этаж, тел. для справок: 740-37-14). Отдел работает с понедельника по пятницу с 10.00 до 17.00. Выходные дни - суббота и воскресенье.

Добрый день! я бы хотела узнать больше о архитектуре Днепропетровска, подскажите издания на эту тему! Спасибо! (Вита)
Черговий бібліограф

Уважаемая Вита! Литература по архитектуре Днепропетровска находится в фонде отдела документов по вопросам искусства (5 этаж, тел 740-38-05) и читального зала № 1 (4 этаж, тел. 740-37-52) Центральной городской библиотеки (ул. Ленина, 23). Например:
1.85.113(4УКР-2ДНІ) А 87 Архитектура Днепропетровска/ рук. авт. кол. Ю.Белоконь ; Нац. союз архитекторов Украины. - Запорожье : ПРИВОЗ-ПРИНТ, 2008.- 103 с.
2.85.113(4УКР-2ДНІ)6 Д54 Днепропетровск. Архитекторы/ Под общ. ред. Н.Н.Кондель-Перминовой; Редкол.: Б.Л.Ерофалов, Н.Н.Кондель-Перминова, И.Г.Пидорван. - К. : А+С [Изд. дом], 2006. - 295 с.
3.85.113(4УКР-2ДНІ) К 63 Комен, В. С.  Архитектор Борис Белозерский/ дар. В. С. Комен. - Дніпропетровськ : Пороги, 2005. - 37 с.
4.85.113(4УКР-2ДНІ) К 89 Кузикова, Л. Н.  Екатеринослав - Днепропетровск: архитектура и архитекторы/ Л. Н. Кузикова, С. Н. Антонов. - Запорожье. : ПРИВОЗ-ПРИНТ, 2009. - 39 с.
5.85.113(4УКР-4ДНІ) Л 35 Левенець, С. Я.  Володимир Положій : нарис / С. Я. Левенець. - Дніпропетровськ : Січ, 2000. - 62 с.
6.85.113(4УКР-4ДНІ)6 Л35 Левенець, С. Я.  Лицар її величності: документальна повість про професора Придніпровської державної академії будівництва та архітектури І.М.Гаврилова / С. Левенець. - Дніпропетровськ : Ліра ЛТД, 2005. - 295 с.
7. 85.113(4УКР-4ДНІ) С40 Сисойлов, М. В.  Естетика регіональних пам'яток архітектури Катеринослава: навч.-метод. посібник : У 3 ч. з додатками / М.В. Сисойлов. - Дніпропетровськ : Gaudeamus, 2003. - 253 с.

 

Я шукаю інформацію про міста - побратими Дніпропет ровська. Знайшла декілька слів про самі міста, зображення гербів, але не можку знайти відомостей про фольклор, національні костюми, та чи є представництва міст-побратимів у Дніпропетровську... (Оксана)
Черговий бібліограф

Шановна Оксано! Пропонуємо Вам декілька джерел з фондів Центральної міської бібліотеки (вул. Леніна,23) за Вашою темою та запрошуємо за більш детальною інформацією до інформаційно-бібліографічного відділу (II поверх, тел.740-38-75):
1. Григорьев, Александр. Породнились Днепр и Тиса [У Днепропетровска появился пятнадцатый город-побратим]//Наше місто. - 2013. - N 92(20.09). - С. 4.
2. Климов, Олег. Семнадцатым "братом" у нас станет Тель-Авив// Комсомольская правда в Украине. - 2014. - N7(15.01). - С. 6.
3. Мельничук,І. Як дніпропетровці зближають Україну з євроспільнотою:[Діяльність міського голови в Раді Європи,12 міст-побратимів (є перелік міст-побратимів та їх герби), розширення співробітництва міста з європейськими країнами]//Наше місто. - 2010. - N57(23.04). - С. 24.
4. Мисник, Е. Побратались с Улан-Удэ, на очереди - Бостон//Наше місто. - 2011. - N183(27.12). - С. 6.
5. Нильская, Марта. У Днепропетровска появится еще один побратим?:[о подписании соглашения о побратимстве между городами Днепропетровск и Сольнок]//Наше місто. - 2013. - N11(30.01). - С. 3.
6.Чуб, В. Здоров'я позичимо в Улан-Уде [Про розвиток відносин між містами-побратимами Дніпропетровськом та Улан-Уде]//Наше місто. - 2011. - N172(07.12). - С. 2 та ін.

 

Кількість переглядів: 42093