Правила публікації питання та надання послуги

Віртуальна довідка

"Віртуальна довідка" – нова спеціальна служба нашої бібліотеки, яка надає відповіді на Ваші запитання у режимі віддаленого доступу (через Інтернет).


ШАНОВНІ КОРИСТУВАЧІ!
Будь ласка, уважно ознайомтеся з правилами надання нашої послуги:

Як задавати питання?
Питання задавайте в довільній формі, вказуючи мету запиту та яку відповідь  Ви бажаєте отримати: значення терміну, список на тему,  чи є книга в бібліотеці.
Відповідь буде розміщена під Вашим питанням.

На які запити ми даємо відповіді?
Наявність у фонді бібліотеки:
– конкретного видання;
– законодавчих нормативних актів Міністерств та відомств України, Росії, колишнього СРСР.
Відомості і факти про історію, економічний, культурний і соціальний розвиток Дніпропетровська та України.
Різноманітні відомості і факти, цитати, які можна знайти за допомогою словників, довідкової, енциклопедичної літератури та усіх доступних для бібліотеки пошукових систем.

У який термін ми даємо відповідь?
Усі запити, що надійшли з понеділка по п’ятницю, виконуються протягом доби. 

Які запити ми НЕ виконуємо?
Повний підбір літератури для наукових, дипломних, курсових робіт, рефератів.
Пошук самих наукових, дипломних, курсових робіт, рефератів.
Запити, що потребують тривалого за часом і глибокого наукового пошуку та підключення додаткових джерел інформації, відсутніх в бібліотеці.
Запити, що суперечать чинному законодавству та морально-етичним нормам.

Увага!
Пам’ятайте про технічну коректність Вашого запиту: в першій частині Вашої електронної адреси, до @ («равлика»)  не повинно бути «.»(крапки).

Перейти до "Віртуальної довідки".

Доброго времени суток. Подскажите пожалуйста, есть ли у Вас информация по теме: "Виконання місцевих бюджетів в Україні у 2012 році" (тематика курсовой работы)? Заранее благодарна за уделенное внимание. (Юлия)
Черговий бібліограф

Шановна Юліє! Запрошуємо Вас до інформаційно-бібліографічного відділу Центральної міської бібліотеки (вул.Леніна, 23, ІІ поверх, тел.:740-38-75), там Ви зможете підібрати літературу за темою курсової роботи з автоматизованої бази даних та систематичної картотеки статей з періодичних видань. Пропонуємо Вам декілька джерел з фонду нашої бібліотеки:
1.Дмитренко, Г. В. Шляхи удосконалення бюджетних видатків на пріоритетні напрями розвитку міста / Г. В. Дмитренко, А. П. Федорук // Економіка та держава. - 2012. - N 1. - С. 102-104. - Библиогр. в конце ст. (читальний зал №1, ІV поверх, тел.:740-37-52)
2.Каламбет, С. В. Местные финансы в условиях бюджетно-налоговых реформ в Украине / С. В. Каламбет // Економіка. Фінанси. Право. - 2013. - № 3. - С. 34-36. - Библиогр. в конце ст. (читальний зал №1, ІV поверх, тел.:740-37-52, відділ абонементу, І поверх, тел.:744-71-73) 
3.Козенко, А. О. Проблеми процесу бюджентної децентралізації в Україні/ А. О. Козенко // Економіка та держава. - 2012. - N 4. - С. 67-68 : диагр. - Библиогр. в конце ст. (читальний зал №1, ІV поверх, тел.:740-37-52)
4.Люта, О.В.Удосконалення методів оцінювання фінансової стійкості місцевого бюджету ] / О. В. Люта, І. М. Боярко, Н. Г. Пігуль. - (Гроші, фінанси і кредит) // Актуальні проблеми економіки. - 2012. - № 9. - С. 194-201 : табл., схем. - Бібліогр. в кінці ст. (читальний зал №1, ІV поверх, тел.:740-37-52, відділ абонементу, І поверх, тел.:744-71-73) 
5.Макогон, В. Напрями розбудови системи місцевих фінансів / В. Макогон // Ринок цінних паперів України. - 2013. - N 3/4. - С. 27-32 : табл., граф. - Библиогр. в конце ст. (читальний зал №1, ІV поверх, тел.:740-37-52)
6.Сікач, О. М. Механізм реалізації бюджетних програм місцевого рівня на основі показників ефективності їх виконання/ О. М. Сікач. - (Соціально-трудові проблеми) // Формування ринкових відносин в Україні.- 2012. - N 2. - С. 205-208 : ил. - Бібліогр. в кінці ст. (читальний зал №1, ІV поверх, тел.:740-37-52, відділ абонементу, І поверх, тел.:744-71-73) 
7.Чурікова, К.0. Науково-методичний підхід до визначення нечітких показників бюджетних програм регіону / К. О. Чурікова. - (Математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці) // Актуальні проблеми економіки. - 2013. - № 6. - С. 134-140 : граф. - Бібліогр. в кінці ст. (читальний зал №1, ІV поверх, тел.:740-37-52, відділ абонементу, І поверх, тел.:744-71-73) 
8.Шоля, І. Співпраця з органами місцевого самоврядування - запорука дотримання фінансової дисципліни в процесі виконання місцевих бюджетів та якості бюджетного менеджменту / І. Шоля // Казна України. - 2013. - N 1. - С. 11-13 : граф. (читальний зал №1, ІV поверх, тел.:740-37-52)

 

Добрый день , есть ли у Вас статьи и монографии по английскому романтизму, в частности английской романтической драме. спасибо заранее! (Анна)
Черговий бібліограф

Уважаемая Анна, по английскому романтизму  предлагаем Вам прочитать:
1. Акройд, П. Человек по имени Уильям Блейк/ П.Акройд // Иностранная лит.-2011.-№3.- С.34-40.(отдел документов на иностранных языках, VI этаж, 740-37-12)
2.83.34ВЕЛ А 67 Аникин, Г. В.История английской литературы/ В. Аникин. - М. : Высш. школа, 1985.-С.157-257.(читальный зал №2, ІІІ этаж, 740-37-52) 
3.83.34Вл Б12 Бабенко,В.Г. Драматургия современной Англии /В.Г.Бабенко //М.:Высш.школа,1981.-С.74-82.(читальный зал №2, ІІІ этаж, 740-37-52)
4.Багратион-Мухранская, К.В. Литература эпохи романтизма: как заинтересовать?: (на материале творчества Р. Бернса, В. Скотта)/К.В.Багратион-Мухранская // Зарубіжна література в школах України.-2013.-N3.-С.34-35.(читальный зал №2, ІІІ этаж, 740-37-52) 
5.Дітькова,С.Лорд Байрон-поет-романтик/С.Дітькова// Всесвітня література та культура в навчальних закладах Укр.-2009.-№2.-С.2-6.(читальный зал №2, ІІІ этаж, 740-37-52)
6. 84 Е51 Елистратова, А.А.Наследие английского романтизма и современность/А.А.Елистратова.-М.:  Изд-во АН СССР,1960.-504 с.(читальный зал №2, ІІІ этаж, 740-37-52)
7.Кирилюк,Є.Байронічний герой у поемах Байрона і Пушкіна/Є.Кирилюк//Всесвітня література та культура в навчальних закладах Укр.-2012.-№3.-С.29-31.(читальный зал №2, ІІІ этаж, 740-37-52)
8.Кудрявцев, М.Г. Романтизм як спосіб художнього пізнання:тенденції та явища/М.Г.Кудрявцев//Всесвітня література та культура в навчальних закладах Укр.-2010.-№12.-С.2-9.(читальный зал №2, ІІІ этаж, 740-37-52)
9.Пуллман,Ф.Чем я обязан Уильяму Блейку//Ф.Пуллман//Иностранная лит.-2011.-№3.-С.41-50.(отдел документов на иностранных языках, VI этаж, 740-37-12)
10. 83.34Вл А67 Романтизм//В кн.: Аникст, А.А.История английской литературы/А.А.Аникст.-М.:Гос.учеб.-пед. изд-во Мин-ва просвещен. РСФСР, 1956.-С.212-268.
11. Янкович, О.В. Тип романтичного героя у творчості Д.Байрона та І.Франка/О.В.Янкович//Всесвітня література та культура в навчальних закладах Укр.-2012.-№2.-С.13-17.(читальный зал №2, ІІІ этаж, 740-37-52)

Чи можна читати матеріали бібліотеки в електронному вигляді через інтернет? Дякую. (Ігор)
Черговий бібліограф

Шановний Ігоре! Звичайно, матеріали з фонду нашої бібліотеки можна читати через Інтернет. На даному сайті (http://library.dp.ua/), в розділі „Читачам” Ви маєте можливість ознайомитись з „Корисною інформацією”, де представлені повнотекстові статті актуальної тематики. В розділі „Хроніка”, в підрозділі „Наші видання” представлені електронні варіанти бібліографічних списків літератури, мультимедійні презентації, виступи бібліотечних працівників на заходах по підвищенню кваліфікації та інш. На сайті http://virtlibrary.dp.ua/, „Віртуальна краєзнавча бібліотека”, нашої бібліотеки знаходяться книги по історії Дніпропетровська в електронному вигляді, на жаль, цей сайт тимчасово не працює.

Добрый день , есть ли у Вас Україна. Закони Бюлетень законодавства і юридичної практики України. 1999, №12 (эля)
Черговий бібліограф

Шановна Елеоноро! Видання Бюлетень законодавства і юридичної практики України. -1999.- №12 у фондах Центральної міської бібліотеки та обласної універсальної наукової бібліотеки відсутнє. Є декілька можливостей отримати те, що Вам потрібно - в Національній бібліотеці України імені В.І.Вернадського в Києві воно є, читачам не надсилається, але можна замовити ксерокопію окремих сторінок, для цього зверніться, будь ласка, до відділу МБА (вул. Леніна, 23, міжбібліотечний абонемент, ІІ поверх, тел. для довідок:740-37-14). Або пропонуємо інший вихід - в нашій бібліотеці працює система інформаційно-правового забезпечення ЛІГА:ЗАКОН ПРЕМІУМ, якщо ви вкажете конкретний законодавчий акт, який Вам потрібен, ми спробуємо його знайти (інформаційно-бібліографічний відділ, ІІ поверх, тел:740-38-75).

Подскажите пожалуйста есть ли у вас автореферат Цюнская Т.А. "К вопросу морфологии и топографии лимфатических узлов крупного рогатого скота и свиней": Автореферат диссертации канд. вет. наук: 16.00.02 - Московский технологический институт мясной и молочной промышлености.- М., 1965.- 22с. (Николай)
Черговий бібліограф

Шановний Миколо! На жаль у фонді Центральної міської бібліотеки немає авторефератів дисертацій. В Дніпропетровській обласній універсальній науковій бібліотеці організовано "Віртуальну читальну залу електронної бібліотеки дисертацій і авторефератів Російської державної бібліотеки", детальніше про неї дивіться на сайті: http://diss.rsl.ru/, або для замовлення цього видання з фондів інших бібліотек зверніться, будь ласка, до відділу МБА нашої бібліотеки (вул. Леніна, 23, міжбібліотечний абонемент, ІІ поверх, тел. для довідок:740-37-14)

Як записатися у бібліотеку? ТА що для цього потрібно. (Олександра)
Черговий бібліограф

       Шановна Олександро,  запис в нашу бібліотеку здійснюється безкоштовно. Для цього  користувачам необхідно подати бібліотекарю паспорт (або документ, що його замінює), дати всі відомості для заповнення читацького формуляру, познайомитись з "Правилами користування бібліотекою", підписати зобов’язання про їх виконання.Перереєстрація користувачів бібліотеки проводиться щороку з 1 січня. Порядок перереєстрації повторює порядок запису в бібліотеку.

       Користувачі віком до 16 років записуються в бібліотеку на підставі паспорта  або документа, що його замінює), пред’явленого батьками чи особами, під наглядом яких вони знаходяться. Якщо неповнолітній перебуває під наглядом навчального закладу, то його записують у бібліотеку за клопотанням цього закладу.При зміні місця проживання, або інших відомостей, внесених до читацького формуляру, користувач повідомляє про це бібліотеку у місячний термін.Користувачі, які не є мешканцями м. Дніпропетровська (не мають міської реєстрації), користуються фондами бібліотеки тільки в читальному залі.Особливо рідкісні та довідкові видання видаються читачам тільки в читальному залі.

Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, нет ли в библиотеке учебников по преподаванию англ языка в педагогических ВУЗах? (Людмила)
Черговий бібліограф

Шановна Людмило! Підручники з викладання англійської мови в педагогічних вузах знаходяться в фонді відділу документів іноземними мовами (вул. Леніна,23, VI поверх, тел. 740-37-12). Серед них:

1. 74.261Укр З-14Загально європейські Рекомендації з мовної освіти [Текст] : вивчення, викладання, оцінювання / Рада з питань співпраці в галузі культури ; Комітет з освіти; Відділ сучасних мов, Страсбург. - Киiв : Ленвіт, 2003 (Украина). - 261 с.

2. 74.268.1АНГЛ  Т21 Тарнопольский , О. Б. Ділові проекти [Текст] = Business Projects : книжка для викладача / О.Б. Тарнопольский , С.П. Кожушко. - Киiв : ІНКОС, 2002. - 79 с. 

3. 74.268.1АНГЛ C94 Culture in Second Language Teaching and Learning [Текст] = Культура в преподавании второго иностранного языка / ed. E. Hinkel. - 8th. impr. - Cambridge : Cambridge University Press, 2009. - 250 p.

 4. 74.268.1АНГЛ I-69 Interactive Language Teaching [Текст] = Интерактивное обучение языку / ed. W. M. Rivers. - 9th. print. - Cambridge : Cambridge University Press, 2002. - 228 p.

 5. 74.268.1АНГЛ W31 Watkins, Peter.  Learning to Teach English [Текст] = Учимся преподавать английский язык : a Practical Introduction for new Teachers / P. Watkins. - Peaslake : DELTA Publishing, 2008.

6. 74.268.1АНГЛ L81 Littlewood, W.  Foreign and Second Language Learning [Language-acquisition research and its implications for the classroom] = Обучение второму иностранному языку / W. Littlewood. - Cambridge : Cambridge University Press, 2008.

7. 74.268.1АНГЛ R53 Richards, J. C.  Approaches and Methods in language Teaching [Текст] = Методы и подходы в преподавании иностранного языка / J. C. Richards, T. S. Rodgers. - 2nd. ed. - Cambridge : Cambridge University Press, 2010. - 270 p.

8. 74.268.1АНГЛ S63 Sion, C.  Creating Conversation in class: Student-centred Interaction [Текст] = Создание дилоговых ситуаций в классе / C. Sion. - Peaslake : DELTA Publishing, 2009. - 95 p.

9. 74.261.7УКР Б 24 Барабанова, Г. В.  Методика навчання професійно-орієнтованого читання у немовному ВНЗ [Текст] / Г. В. Барабанова. - Київ : ІНКОС, 2005. - 314 с.

Добрый день! Подскажите, пожалуйста, есть ли у Вас следующие издания: Мусакин А." Малый отель. С чего начать, как преуспеть.", Балашова Е.А. "Гостиничный бизнес. Как достичь безупречного сервиса", Райли М. "Управление персоналом в гостеприимстве", Филипповский Е.Е. Шмарова Л.В. "Экономика и организация гостиничного хозяйства"? Какая есть еще литература на эту тематику (готельное дело, готельный бизнес)? Заранее спасибо за любую помощь! (Виктория)
Черговий бібліограф

 Шановна Вікторіє, за Вашою тематикою пропонуємо скористатися фондом читального залу № 1 (вул. Леніна, 23, 4 поверх, тел. для довідок : (056) 740-37-52 ) і замовити: 
 1.65.9(4УКР)43 Б 18 Байлик, С. И. Гостиничное хозяйство [Текст] : организация, управление, обслуживание: Учебное пособие для вузов / С. И. Байлик. - 3-е изд. - К. : ДаКор, 2008. - 286 с. 
 2.65.9(4УКР)43 В 84 Все об учете и оранизации гостиничного бизнеса [Текст]. - 3-е изд., перераб. и доп. - Х. : Фактор, 2008. - 258 с. - (Все об учете и организации...)
 3. 65.9(4УКР)43 К 84 Круль, Г. Я. Основи готельної справи [Текст] : навч. посібник для вищих навч. закладів / Г. Я. Круль. - К. : ЦУЛ, 2011. - 367 с.
 4. 65.43 Л 97 Ляпина, И. Ю. Материально-техническая база и оформление гостиниц и туркомплексов [Текст] : учебник для сред. проф. образования / И. Ю. Ляпина, Т. Л. Игнатьева, С. В. Безрукова. - 2-е изд. - М. : Академия, 2008. - 250 с.
 5. 65.9(4УКР)43 М 21 Мальська, М. П.Організація готельного обслуговування [Текст] : підручник / М. П. Мальська, І. Г. Пандяк, Ю. С. Занько. - К. : Знання, 2011. - 366 с. 
 6. 65.43 М 91 Мусакин, А. А. Малый отель [Текст] : советы владельцам и управляющим / А. Мусакин. - М. ; СПб. ; Нижний Новгород : Питер, 2011. - 317 с. - (Начать и преуспеть). 
 7. 65.43 Н 59 Нечаюк, Л. І. Готельно-ресторанний бізнес: менеджмент [Текст] : навч. посібник для вищих навч. закладів / Л. І. Нечаюк, Н. О. Нечаюк. - 3-тє вид. - К. : ЦУЛ, 2009. - 343 с. 
 8. 65.9(4УКР)43 У 67 Управління сучасним готельним комплексом [Текст] : навч. посібник / Г. Мунін, А. Змійов, Г. Зінов'єв ; ред. С. І. Дорогунцов. - К. : Ліра-К, 2005. - 514 с.  та інш.

В городе Днепропетровске жил участник войны Аркадий Фролович ЧУРКОВ (1913, Амурская область, Россия - год ? , Днепропетровск), слепой от ранения в 1945 г., который написал книгу для детей "Мы идем по тайге" ( она была издана в России и вроде бы в Днепропетровске. Есть ли у Вас какие-либо сведения о книге А.Ф.Чуркова как-будто-бы она была издана и в Днепропетровске? Извесен ли вам год его смерти . Мне известно, что 9 мая его правнук Максим Чурков шел с портером Аркадия Чуркова в составе "Бессмертного полка" города Днепропетровска. Очень прошу Вас ответить! С уважением. (Е.В.Паршин)
Черговий бібліограф

Шановний Е.В.Паршин! Книгу Чуркова А.Ф."Мы идем по тайге" було видано у Хабаровську у 1966 році, за нашими даними її перевидань у Дніпропетровську не було. Книга та відомості про її автора в Центральній міській бібліотеці відсутні. Через відділ МБА нашої бібліотеки (вул. Леніна, 23, міжбібліотечний абонемент, ІІ поверх, тел. для довідок 740-37-14) Ви можете замовити цю книгу з фондів інших бібліотек.

что нужно для читательского?и нужен ли он для вашей библиотеке (alona evstratova)
Черговий бібліограф

Шановна Олено! Читацький квиток в Центральній міській бібліотеці (вул. Леніна,23) не оформлюється. Згідно з "Правилами користування бібліотеками...", для запису в нашу бібліотеку користувачам необхідно подати бібліотекарю паспорт (або документ, що його замінює) та надати всі відомості для заповнення читацького формуляру. Запис в бібліотеку безкоштовний.

Добрый день! Подскажите, пожалуйста, имеются ли в библиотеке профессиональные журналы Издательского дома "Гребенников" (тематика - маркетинг)? (Валерия Н.)
Черговий бібліограф

Шановна Валеріє! Жодного з журналів Видавничого дому "Гребенніков" Центральна міська бібліотека не одержує. Отримати ці журнали з фондів інших бібліотек міста, якщо вони їх передплачують, Вам допоможе відділ МБА нашої бібліотеки (вул. Леніна, 23, міжбібліотечний абонемент, ІІ поверх, тел. для довідок:740-37-14)

Добрый день! Подскажите, пожалуйста, есть ли в библиотеке журнал "Довідник спеціаліста з охорони праці" №09/2012? (Валерия) (Валерия)
Черговий бібліограф

Шановна Валеріє! На жаль у Центральній міській бібліотеці немає передплати на необхідний Вам журнал. Для його замовлення з фондів інших бібліотек міста зверніться, будь ласка, до відділу МБА (вул. Леніна, 23, міжбібліотечний абонемент, ІІ поверх, тел. для довідок:740-37-14) і Вам обов'язково допоможуть.

Добрый день, скажите, пожалуйста, есть ли у вас следующая книга: Дорошенко С.П. и др. Получение отливок без пригара в песчаных формах. 1978. (Инна)
Черговий бібліограф

Шановна Інно! Книга Дорошенко С.П. и др. Получение отливок без пригара в песчаных формах, 1978 у фонді Центральної міської бібліотеки (вул. Леніна, 23) відсутня, але Ви можете замовити цю книгу з фондів інших бібліотек міста та України через відділ МБА нашої бібліотеки (міжбібліотечний абонемент, ІІ поверх, тел. для довідок: 740-37-14).

Имеется ли у вас в наличии книга под названием «Государь» автора Никколо Макиавелли ? (Андрей)
Черговий бібліограф

Уважаемый Андрей, работу Макиавелли "Государь" Вы можете почитать в сборнике из фонда читального зала №2 (ІІІ этаж, тел. для справок : 740-37-52). Для заказа : 84.4ИТА  М15  Макиавелли, Н. Избранные сочинения : пер. с итал. / Н. Макиавелли. - М. : Худож. лит., 1982. - С.301-378.

Здравствуйте! Есть ли у вас архив газет (электронный или обычный), в частности, интересует газета "Днепр вечерний" за 1963 и 1968 гг? (Виктория)
Черговий бібліограф

Шановна Вікторіє! Газета "Днепр вечерний" представлена в фондах Центральної міської бібліотеки (вул. Леніна, 23) з 1972 року.

Здравствуйте! Скажите пожалуйста, есть ли у вас книга "Литературній котлован. Проект "Писатель Шолохов". Зеева Бар-Селлы ? (Лилия)
Черговий бібліограф

Шановна Лілія! Книга Зеев Бар-Селла. Литературный котлован. Проект "Писатель Шолохов".- Издательство: РГГУ, 2005. - 464 с.  на жаль у фонді Центральної міської бібліотеки (вул. Леніна, 23) відсутня. Через відділ МБА нашої бібліотеки (міжбібліотечний абонемент, ІІ поверх, тел. для довідок: 740-37-14) Ви можете замовити цю книгу з фондів інших бібліотек міста та України.

Добрый день. Скажите, когда у вас будет Довлатов? (Денис)
Черговий бібліограф

Шановний Денис! Прохання уточнити Ваш запит. Якщо Ви мали на увазі наявність книг С.Довлатова в Центральній міській бібліотеці (вул. Леніна, 23), то тільки в електронному каталозі налічується 25 видань цього автора, для прикладу пропонуємо Вам деякі з них та запрошуємо до нашої бібліотеки:
1.84.4РОС6 Д 58  Довлатов, С. Д. Собрание сочинений: в 4т. / С. Довлатов. - СПб. : Азбука-классика, 2003. - 400 с. (відділ абонементу, І поверх, тел.. 744-71-73, відділ організації та використання єдиного фонду, ІІ поверх, тел.. 740-37-14)
2.84.4РОС6 Д 58 Довлатов, С. Д. Сквозь джунгли безумной жизни: письма к родным и друзьям / С. Довлатов. - СПб. : Изд-во жур-ла "Звезда", 2003. - 380 с. (відділ абонементу, І поверх, тел. 744-71-73, читальний зал № 2, ІІІ поверх, тел. 740-37-52, відділ організації та використання єдиного фонду, ІІ поверх, тел.. 740-37-14)
3.84.4РОС6 Д 58 Довлатов, С. Д. Уроки чтения: филологическая проза / С. Довлатов. - СПб. : Азбука-классика, 2010. - 381 с. (відділ абонементу, І поверх, тел. 744-71-73, читальний зал № 2, ІІІ поверх, тел. 740-37-52, відділ організації та використання єдиного фонду, ІІ поверх, тел.. 740-37-14)
4.84.4РОС6 Д 58 Довлатов, С. Д. Представление: рассказы / С. Довлатов. - СПб. : Азбука-классика, 2010. - 188 с. (відділ абонементу, І поверх, тел. 744-71-73)

 

Які біографічні матеріали та твори Бориса Тенети є у вашій бібліотеці? Дякую! (Лина)
Черговий бібліограф

Шановна Ліна! Пропонуємо Вам деякі джерела про Бориса Тенету та його твори з фондів Центральної міської бібліотеки (вул. Леніна, 23): 

1.Борис Тенета: (1903-1935): [про нього] // 83.34УКРкр М13 Мазуренко, І. В. Літературне Придніпров'я: навч. посібник з хрестомат. матеріалами до шкіл. програм: У 2 т. Т.2 / І.В. Мазуренко. - Дніпропетровськ : Дніпрокнига [ВАТ], 2005. - С. 308-310 (читальний зал №2, ІІІ поверх, тел.:740-37-52)

2.Рыжков, В. Ирина Мазуренко: "Уже после 1929 года все начало меняться, а после 1937-го возникла руина..." / В. Рыжков // День. - 2012. - N 152(29.08). - С. 9 (читальний зал №1, ІV поверх, тел.:740-37-52)

3."Судилось жити й згинути мені": [про Б.Тенету] |//83.34УКР-4ДНІ З-11 З любові і муки...: розповіді про літературу і письменників. - Дніпропетровськ : ВПОП "Дніпро", 1994. - С. 110-118, також С. 9, 81, 82, 118, 157 (читальний зал №2, ІІІ поверх, тел.:740-37-52, інформаційно-бібліографічний відділ, ІІ поверх, тел.:740-38-75)

4.Тенета, Б. Місто: оповідання / Б. Тенета // Січеслав. - 2004. - N1(січень-серпень). - С. 138-142; 83.34УКРкр М13 Мазуренко, І. В. Літературне Придніпров'я: навч. посібник з хрестомат. матеріалами до шкіл. програм: У 2 т. Т.2 / І.В. Мазуренко. - Дніпропетровськ : Дніпрокнига [ВАТ], 2005. – С. 311-315 (читальний зал №2, ІІІ поверх, тел.:740-37-52)

5.Тенета, Б. Ти сидиш в задимленій кімнаті: поезії: [Добірка віршів] / Б. Тенета // Січеслав. - 2004. - N1(січень-серпень). - С. 134-137: портр. (читальний зал №2, ІІІ поверх, тел.:740-37-52)

6.Чабан, М. Закривавлене горло шепоче слова...: (Борис Тенета - жертва "Розстріляного відродження"): [Про нашого видатного земляка - письменика та поета] / М. Чабан // Січеслав. - 2004. - N1(січень-серпень). - С. 130-133 (читальний зал №2, ІІІ поверх, тел.:740-37-52)

 

Имеется ли у вас материал по созданию культуры знаний в организации? (Александр)
Черговий бібліограф

Шановний Олександр! Центральна міська бібліотека (вул. Леніна,23) може запропонувати Вам для прикладу деякі книги та статті з періодичних видань за Вашим запитом:  
1. 65.29 В 49 Виноградський, М. Д. Організація праці менеджера: навч. посібник для вищих навч. закладів / М. Д. Виноградський, А. М. Виноградська, О. М. Шканова. - К. : Центр учбової літератури, 2012. - 500 с.(відділ абонементу, І поверх, тел.:744-71-73, читальний зал №1, ІV поверх, тел.:740-37-52)
2. 65.29 К 61Колпаков, В. М. Стратегический кадровый менеджмент : учеб. пособ. / В. М. Колпаков , Г. А. Дмитренко. - 2-е изд., перераб. и доп. - К. : МАУП, 2005. - 747 с.(читальний зал №1, ІV поверх, тел.:740-37-52)
3. 87.6 У 67Управління людськими ресурсами : філософські засади / Під ред. В.Г.Воронкової ; М-во освіти України. - К. : Професіонал, 2006. - 567 с.(читальний зал №1, ІV поверх, тел.:740-37-52)
4.Бугаев О. Новые направления работы в системе подготовки кадров/ О. Бугаев // Менеджер по персоналу. - 2008. - N 10. -  С. 32-38.(читальний зал №1, ІV поверх, тел.:740-37-52)
5.Васильєв, О. І. Причини і способи подолання опору організаційним змінам/ О.І. Васильєв // Актуальні проблеми економіки.  - 2006. - N6. - С. 155-158.(читальний зал №1, ІV поверх, тел.:740-37-52)
6.Зубок Ю.А. Отношение молодежи к образованию как фактор повышения эффективности подготовки высококвалифицированных кадров / Ю. А. Зубок, В. И. Чупров // Социологические исследования. - 2012. - N 8. -  С. 103-111.(читальний зал №1, ІV поверх, тел.:740-37-52)
7.Хромов М.І. Підвищення кваліфікації персоналу: пріоритети розвитку організації та чинники ефективного управління станом конкурентоспроможності людського капіталу [Текст] / М. І. Хромов // Економіка та держава. - 2011. - N 4. -  С. 39.(читальний зал №1, ІV поверх, тел.:740-37-52)
Запрошуємо Вас до нашої бібліотеки.

 

 

 

 

 

Добрий день! Підкажіть будь ласка, якою літературою я можу скористатися, для дослідження на тему "Методи роботи психолога в службі сім'ї" Дякую! (Тетяна)
Черговий бібліограф

Шановна Тетяно! Пропонуємо Вам декілька джерел з фондів Центральної міської бібліотеки (вул.Леніна, 23) за Вашою темою та запрошуємо за більш детальною інформацією до інформаційно-бібліографічного відділу (ІІ поверх, тел.:740-38-75):
1.88.5 Б 81 Бондарчук , О. І. Психологія сім'ї: курс лекцій / О. І. Бондарчук . - К. : МАУП, 2001. - 95 с. (відділ абонементу, І поверх, тел.:744-71-73) 
2.88 Ш 23 Шапарь, В. Б. Практическая психология: тесты, методики, диагностика / В. Б. Шапарь. - Ростов н/Д : Феникс, 2010. - 662 с. (читальний зал №1, ІV поверх, тел.:740-37-52)
3.Курникова, Т.С. Психолого-педагогическая поддержка неполной семьи // Журнал прикладной психологии.-2006.-№ 2.-С. 69-71
4.Хабайлюк, В. В. Психологічні особливості прояву надмірної залежності в сімейних стосунках  / В. В. Хабайлюк // Практична психологія та соціальна робота. - 2013. - № 4. - С. 24-27. - (Школа практичного психолога та соціального працівника). - Бібліогр. наприкінці ст., 12 назв. (читальний зал №1, ІV поверх, тел.:740-37-52, відділ абонементу, І поверх, тел.:744-71-73) 
5.Чайкіна, Н.О. Психологічні особливості організації і проведення ігор в курсі "Психологія сім'ї" / Н.О. Чайкіна // Практична психологія та соціальна робота.-2006.- N 10.- С.33-38. - Библиогр. в конце ст. : табл. (читальний зал №1, ІV поверх, тел.:740-37-52)
6.Щербань, П. Психологія сучасної сім`ї та педагогіка сімейних взаємин / П. Щербань // Рідна школа.- 2005.- N 2. - С.14-15  (читальний зал №1, ІV поверх, тел.:740-37-52, відділ абонементу, І поверх, тел.:744-71-73) 

Добрый день,подскажите какая литература есть на тему изучения польского языка для начинающих (Инна)
Черговий бібліограф

Уважаемая Инна, для  изучения польского языка Вы можете воспользоваться книгами из фонда отдела документов на иностранных языках (VI этаж, тел. для справок: 740-37-12)
1. 81.2ПОЛ-9 Ермола, В. И. Польский язык: Начальный курс [Текст] / В. И. Ермола. - СПб. : КАРО, 2010. - 288 с.
2. 81.2ПОЛ-9 К 25  Кароляк , С. Польский язык [Текст] : учебник / С. Кароляк , Д. Василевская . - М. : Астра-Плюс, 2003. - 566 с. 
3. 81.2ПОЛ-9  К38  Киклевич, А. К. Польский язык [Текст] / А.К. Киклевич, А.А. Кожинова. - 4-е изд. - Минск : ТетраСистемс, 2005. - 319 с. 
4. 81.2ПОЛ-9  Л37  Левицкая, Г. Самоучитель польского языка [Текст] / Г. Левицкая, Р. Левицкий. - Киев : Методика : Langenscheidt , 2006. - 239 с.
5. 81.2ПОЛ-9  M73  Miodunka, W. Czesc, jak sie masz?: A1 [Текст] = Учебник польского языка для начального уровня / W. Miodunka. - Krakow : UNIVERSITAS, 2006. - 244+16 с. + 1 эл. опт. диск (CD-ROM). - (Jezyk polski dla cudzoziemcow).  
6. 81.2ПОЛ-9 S99 Szelc-Mays, M. Slowa i slowka: poziom pdstawowy A1, A2 [Текст] = Учебник польского языка для начинающих / M. Szelc-Mays. - Krakow : UNIVERSITAS, 2006. - 99+36 с. - (Jezyk polski dla cudzoziemcow). 
7. 81.2ПОЛ-9  Ц 58  Цивильская, Е. Ю. Польский язык [Текст] / Е. Ю. Цивильская. - М. : Живой язык, 2010. - 224 с. и др.

Добрий день! Підкажіть будь ласка, яка література наявна у бібліотеці на тему "моральна шкода та ввідшкодування моральної шкоди" (Мария)
Черговий бібліограф

Шановна Маріє, книги та статті з періодичних видань за Вашою темою знаходяться в фонді читального залу № 1(вул. Леніна, 23, ІV поверх, тел.:740-37-52)
1.    Басай В.Д. Окремі питання правового регулювання відшкодування моральної шкоди, заподіяної порушенням екологічних прав [Текст] / В. Д. Басай, В. О. Джуган // Держава і право . - 2010. - N 1 (47). -  С. 453-458
2.    Володимир П. Правове значення статусу сторін у відносинах з відшкодування моральної шкоди [Текст] / П. Володимир // Юридич. Україна .- 2010. - N 11. -  С. 90-97
3.    Головін А.С. Забезпечення у вітчизняному законодавстві відшкодування моральної та матеріальної шкоди, завданої потерпілим [Текст] / А. С. Головін // Бюлетень Мін.-ва юстиції Укр - 2012. - № 2. -  С. 5-21
4.    Гупаловська О.Б. Відшкодування моральної шкоди - зобов'язально-правовий засіб захисту права власності [Текст] / О. Б. Гупаловська // Адвокат.- 2010 - N 8. -  С. 16-21
5.    Жеребной І. Особливості розгляду справ про відшкодування неповнолітніми особами матеріальної та моральної (немайнової) шкоди [Текст] / І. Жеребной // Підприємництво, госп.-во і право.- 2010. - N 12. -  С. 43-46
6.    67.9(4УКР)311   Н 55    Нескороджена Л.Л. Цивільний позов, моральна шкода та її компенсація у кримінальному та цивільному судочинстві: теорія і практика  : Науково-практичний посібник / Л. Л. Нескороджена, С. В. Щербак, М. В. Сіроткіна, За ред. С.Я.Фурси. -  К. : КНТ, 2008. - 415 с. - (Процесуальні науки).
7.    Примак В. Межі використання психологічних знань у справах про відшкодування моральної шкоди  / В. Примак // Юридич. Україна .- 2011. - N 5. -  С. 63-70
8.    Примак В. Функції відшкодування моральної шкоди як заходу цивільно-правової відповідальності  / В. Примак // Юридич. Україна .- 2010. - N 9. -  С. 71-79
9.    Рибак, Ольга. Критерії визначення розміру компенсації моральної (немайнової) шкоди [Текст] / О. Рибак // Підприємництво, господарство і право.- 2012. - № 10. -  С. 28-31.
10.    67.9(4УКР)71  С 89   Судова практика з відшкодування моральної шкоди  / Укл.  В. І. Манукян, - К. : Істина, 2008. - 317 с. - (Судова практика). 2008. - 317 с.
11.    Толкачов Д.І. Врахування статусу особи пр визначенні розміру компенсації моральної шкоди  / Д. І. Толкачов // Вісник господар. судочинства.- 2010. - N 3. -  С. 151-154. та інш.

 

Література на тему облік товарів (Вова)
Черговий бібліограф

Шановний Володимир! Для прикладу пропонуємо декілька джерел з фондів Центральної міської бібліотеки (вул.Леніна, 23) за Вашою темою: 
1.65.052(4УКР) Д 83 Дупай, М. М. Облік товарних операцій комерційної діяльності: навчальний посібник для вищих навчальних закладів економічних спеціальностей усіх форм навчання / М. М. Дупай, Н. П. Михайлишин. - Тернопіль : Астон, 2005. - 271 с.(читальний зал №1, ІV поверх, тел.:740-37-52) 
2.Сапоговська, О. Облік товарних запасів на підприємствах торгівлі / О. Сапоговська // Вісник Київського  національного торговельно-економічного університету. - 2008. - N 6. - С. 107-114 (читальний зал №1, ІV поверх, тел.:740-37-52) 
3.Сибірякова, М. В. Методологічні основи статистичного обліку структури і динаміки зовнішньої торгівлі товарами України / М. В. Сибірякова // Статистика України. - 2009. - N 1. - С. 9-13. - Библиогр. в конце ст. (читальний зал №1, ІV поверх, тел.:740-37-52, відділ абонементу, І поверх, тел.:744-71-73) 
4.Фоміна, О. В. Напрями вдосконалення обліку операцій з продажу товарів із застосуванням активізаційних управлінських заходів / О. В. Фоміна // Актуальні проблеми економіки. - 2008. - N 9. - С. 207-216 : табл., схем. - Библиогр. в конце ст. (читальний зал №1, ІV поверх, тел.:740-37-52, відділ абонементу, І поверх, тел.:744-71-73) 

Підкажіть будь ласка, чи є в Вас література, пов'язана із Острозькими стародруками 1598 року? (Ирина)
Черговий бібліограф

Шановна Ірино! В Центральній міській бібліотеці (вул.Леніна,23) є значна кількість літератури з історії видавничої справи в Україні. Пропонуємо декілька видань за темою Вашого запиту та запрошуємо до нашої бібліотеки:
1.76.113 А 73 Анушкин, А.И. Тайны старопечатной книги. Поиски, находки, загадки. [Предисл. чл.-кор. АН СССР, проф. А.А.Сидорова]/А.И.Анушкин. - Симферополь, «Таврия», 1972. – 127 с. (читальний зал №1, ІV поверх, тел.:740-37-52)
2.76.113 З-30 Запаско, Я.П., Мацюк, О.Я. Львівські стародруки: Книгознавчий нарис/Я.П.Запаско, О.Я.Мацюк. – Львів: Каменяр, 1983. – 175 с. (читальний зал №1, ІV поверх, тел.:740-37-52, відділ організації та використання єдиного фонду, ІІ поверх, тел.:740-37-14)
3.76.113 З-30 Запаско, Я.П. Мистецтво книги на Україні в XVI-XVIII ст./Я.П.Запаско - Львів, Вид-во Львівського ун-ту, 1971. - 310 с. (читальний зал №1, ІV поверх, тел.:740-37-52)
4.76.113 К 12 Каганов, І.Я. Українська книга кінця XVI-XVII століть. Нариси з історії книги/І.Я.Каганов. - Х., Вид-во Книжкової палати УРСР, 1959. - 144 с.(читальний зал №1, ІV поверх, тел.:740-37-52)
5.Острозька біблія // Шкільна бібліотека. – 2010. - № 10. – С. 129-131 (відділ абонементу, І поверх, тел.:744-71-73)
6.Білоус, П. Острозька біблія в контексті національно-культурного відродження України на рубежі XVI-XVII століть /П.Білоус // Українська мова та література. – 2009. – Число 1-3. -  Січень. – С. 11-13 (читальний зал №2, ІІІ поверх, тел.:740-37-52)

 

Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, есть ли у вас литература на тему "Ринковi механiзми регулювання нацiон. економiки" 2009-2012 годов? (Юлія)
Черговий бібліограф

Шановна Юлія! Пропонуємо за Вашою темою декілька джерел з фондів Центральної міської бібліотеки (вул. Леніна, 23):

1.65.9(4УКР) Г 85 Гринів, Л. С. Національна економіка: навч. посібник для вищих навч. закладів / Л. С. Гринів, М. В. Кічурчак. - Львів : Магнолія 2006, 2008. - 461 с.(читальний зал №1, ІV поверх, тел.:740-37-52, відділ абонементу, І поверх, тел.:744-71-73) 
2.65.9(4УКР) К 84 Круш, П. В.  Національна економіка: регіональний та муніципальний рівень: підручник / П. В. Круш, О. О. Кожемяченко. - К. : ЦУЛ, 2011. - 319 с.(читальний зал №1, ІV поверх, тел.:740-37-52, відділ абонементу, І поверх, тел.:744-71-73) 
3.Бесчастний, Л. В. Регулювання національної економічної безпеки в системі ринкової економіки / Л. В. Бесчастний // Економіка та держава : Науково-практичний журнал. - 2009. - N 3. - С. 85-87. - Библиогр. в конце ст.(читальний зал №1, ІV поверх, тел.:740-37-52) 
4.Голян, В. А. Проблеми формування інституціонального середовища національної економіки в умовах ринкових відносин / В.А. Голян // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал. - 2006. - N5. - С. 4-11: схем.(читальний зал №1, ІV поверх, тел.:740-37-52) 
5.Гріневська, С.М. Модернізація національної економіки шляхом забезпечення саморозвитку регіонів / С. М. Гріневська. - (Розвиток продуктивних сил і регіональна економіка) // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал. - 2012. - № 11. - С. 169-173. - Бібліогр. в кінці ст.(читальний зал №1, ІV поверх, тел.:740-37-52, відділ абонементу, І поверх, тел.:744-71-73). За більш детальною інформацією запрошуємо Вас до інформаційно-бібліографічного відділу (каталоги), ІІ поверх, тел. 740-38-75.

Доброго дня! Чи є у вашій бібліотеці література з теми "Програми економічного соціального розвитку"? (Ольга)
Черговий бібліограф

Шановна Ольго! За Вашою темою в фондах Центральної міської бібліотеки (вул. Леніна, 23) достатньо літератури, пропонуємо Вам деякі книги та статті з періодичних видань і чекаємо Вас у нашій бібліотеці:
1.65.05(4УКР) П22 Пашута, М. Т. Прогнозування та програмування економічного і соціального розвитку: навч. посібник для вищих навч. закладів / М.Т. Пашута. - К. : ЦНЛ, 2005. - 407 с. (читальний зал №1, ІV поверх, тел.:740-37-52, відділ абонементу, І поверх, тел.:744-71-73, інформаційно-бібліографічний відділ, ІІ поверх, тел:740-38-75, відділ організації та використання єдиного фонду, ІІ поверх, тел.:740-37-14)
2.66.3(4УКР) М15 Макарова, О. В. Державні соціальні програми: теоретичні аспекти, методика розробки та оцінки: монографія / О. В. Макарова. - К. : Ліра-К, 2004. - 327 с. (читальний зал №1, ІV поверх, тел.:740-37-52) 
3.Дробітько, І. П. Програма економічного і соціального розвитку міста на 2013 рік: стисло про головне / І. П. Дробітько // Вісник Дніпропетровської міської ради. - 2013. - N 1. - С. 6-7. (читальний зал №1, ІV поверх, тел.:740-37-52, відділ абонементу, І поверх, тел.:744-71-73, інформаційно-бібліографічний відділ, ІІ поверх, тел:740-38-75) 
4.Гордей, О. Д. Підвищення рівня життя населення в Україні за рахунок реалізації програм економічного і соціального розвитку/ О. Д. Гордей. - (Соціально-трудові проблеми) // Формування ринкових відносин в Україні. - 2012. - N 1. - С. 182-185. - Бібліогр. в кінці ст. (читальний зал №1, ІV поверх, тел.:740-37-52, відділ абонементу, І поверх, тел.:744-71-73)
5.Кравцова, Т. Програмування соціально-економічного розвитку як адміністративно-правова форма діяльності держави у сфері господарювання / Т. Кравцова // Юридична Україна. - 2011. - N 3. - С. 39-44. - Библиогр. в конце ст. (читальний зал №1, ІV поверх, тел.:740-37-52, відділ абонементу, І поверх, тел.:744-71-73)
6.Рафальська, Н. І. Шляхи вдосконалення програмних механізмів регіонального соціально-економічного розвитку / Н. І. Рафальська // Економіка та держава. - 2007. - N 11. - С. 79-80. - Библиогр. в конце ст.(читальний зал №1, ІV поверх, тел.:740-37-52)

Могу ли я быть читателем библиотеки фактически проживая в Днепропетровске, но по паспорту прописана в другом городе? (Елена)
Черговий бібліограф

Шановна Олено!Згідно з Правилами користування бібліотекою (http://library.dp.ua/library.php?id=4), якщо читач прописаний (зареєстрований) в іншому місті, він має право скористатися літературою з фондів читальних залів (література додому не видається), які знаходяться на ІІ та ІІІ поверхах в залежності від тематики запиту, телефон: 740-37-52. Якщо Ви бажаєте взяти літературу додому, пропонуємо Вам звернутися до відділу абонементу (І поверх) особисто, де його співробітники ознайомлять Вас з умовами роботи відділу, або зателефонуйте:  744-71-73. Чекаємо Вас у Дніпропетровській Центральній міській бібліотеці по вулиці Леніна, 23!

Добрий день, підскажіть, будь ласка чи є в бібліотечному фонді книга "Міжнародні організації" під ред. Матвієнко В.М. (Надія)
Черговий бібліограф

Шановна Надіє! Якщо Ви маєте на увазі книгу: Міжнародні організації / За заг. редакцією В.М. Матвієнка (у співавторстві: В.С. Бруз, В.М. Матвієнко, Ю.С. Скороход та інші) - К.: ВПЦ “Київський університет”, 2005. – 406 с. На жаль, у фонді Центральної міської бібліотеки вона відсутня. Для замовлення книги з фондів інших бібліотек міста зверніться, будь ласка,  до відділу МБА (вул. Леніна, 23, міжбібліотечний абонемент, ІІ поверх, тел. для довідок:740-37-14)

Скажіть, чи є у вашій бібліотеці архів періодичного видання "Жива вода"? Мене цікавить №6 за 1999 рік. Це, скоріш за все, газета. Якщо немає, можливо ви знаєте, де його можна знайти? (Козлова Марія)
Черговий бібліограф

Шановна Маріє, "Жива вода" – єпархіальна газета Самбірсько-Дрогобицької єпархії Української греко-католицької церкви – заснована у травні 1995 року. Часопис є щомісячним виданням, тираж якого складає 5800 примірників. В фондах бібліотек нашого міста її немає. Якщо саме ця газета Вас цікавить, зверніться в редакцію щодо  необхідного Вам номера, тому що на сайті газети архів включає номери за останні три роки.
Адреса редакції : вул. Трускавецька , 2, м. Дрогобич, Львівська обл., 82100 ,Україна. Редактор:о. Михайло БУЧИНСЬКИЙ. Тел.: +380324453034 Ел. пошта: zvoda@sde.org.ua 

Здравствуйте! Есть ли у вас в библиоте ке книга История американской литературы / Тамара Денисова ; НАН Украины, Институт литературы им. Т. Г. Шевченко. - М.: Изд. дом «Киево-Могилянская академия», 2012. - 487с.; Ил.. Заранее спасибо (Пришедько Анастасия)
Черговий бібліограф

Шановна Анастасіє! В Центральній бібліотеці (вул. Леніна, 23) є така книга Тамари Денисової:  83.37США  Д 33  Денисова, Т. Н. Історія американської літератури XX століття: навч. посібник для вищих навч. закладів / Т. Денисова. - К. : Києво-Могилянська акад., 2012. - 486 с. Цю книгу можна взяти додому з відділу абонементу ( І поверх, тел.: 744-71-73) або працювати з нею в читальному залі на ІV поверсі (тел.: 740-37-52). 3,4 та 7,8 травня ми працюємо за звичайним графіком. Чекаємо Вас!

Доброго дня, скажіть, будь ласка чи є у Вашій бібліотеці "Теплий попіл" Бориса Харчука на українській мові? (Юлія)
Черговий бібліограф

Юліє, для замовлення книги Б.Харчука "Теплий попіл" українською мовою  зверніться у відділ МБА  за телефоном 740-37-14 або особисто ( вул. Леніна, 23, ІІ поверх, міжбібліотечний абонемент)

Чи можна у бібліотеці знайти яку-небудь літературу з теми "Організація конференцій(ції) в офісі"? (Максим)
Черговий бібліограф

Шановний Максиме, пропонуємо за Вашою темою літературу з фондів Центральної міської бібліотеки (вул. Леніна, 23):
1. 65.29  А 49  Алешина, И. В. Паблик Рилейшнз для менеджеров : курс лекций / И.В. Алешина. - М. : ЭКМОС [ИКФ], 2003. - 479 с. (читальний зал №1, ІV поверх, тел.:740-37-52)
2. 65.050.9  Б 39  Безкровний, М. Ф. Організація інформаційно-консультаційної діяльності : навч. посібник для вищих навч. закладів / М. Ф. Безкровний. - К. : Каравела, 2008. - 455 с.(відділ  організації і використання фондів ЦБС, ІІ поверх, тел. 740-37-14)
3. Моргуненко, А. Организация конференции : [Своим практическим опытом делится компания Baltic Training Group - организатор конференции Human Tech 2004] / А. Моргуненко// Управление компанией.- 2004.-№11 - С.59-60(читальний зал №1, ІV поверх, тел.:740-37-52)
4.Кидисюк, Л. Седьмая международная специализированная выставка и конференция "Управление предприятием 2004" : [9-13 ноября 2004 г., Киев] / Л. Кидисюк //Управление персоналом Отдел кадров - HR Department [Текст] .-2004.- N 23 .-С.22.(читальний зал №1, ІV поверх, тел.:740-37-52)
5.Конференция пользователей QLIKVIEW 2012 [Електронний ресурс] / Антон Порецков, Дмитрий Замуренко // Економіст. - 2012. - № 11. - С. 1-2 : фот.цв.(інформаційно-бібліографічний відділ, ІІ поверх, тел. 740-38-75)
6. Подгорная, А. Глобальная HR-конференция компании "Майкрософт" [Текст] / А. Подгорная // Менеджер по персоналу. - 2012. - N 11. - С. 84-90.(читальний зал №1, ІV поверх, тел.:740-37-52)
7.Прудникова, Л. Откровенный разговор о высоком : [2 сентября 2004 г. проходила конференция "Высокая корпоративная культура как ключевой фактор успеха в конкурентной борьбе" (Киев)] / Л. Прудникова. - С.27-28 : фото.цв.
//Управление персоналом Отдел кадров - HR Department .-2004.- N 20 .- С.27-28 (читальний зал №1, ІV поверх, тел.:740-37-52)
та інш.

Добрый день! Подскажите, есть ли у вас литература по Фридриху Вильгельму IV (1840-1861) (Саша)
Черговий бібліограф

Саша, книги о  прусском короле Фридрихе-Вильгельме IV находятся в фонде читального зала на IV этаже:
1. 63.3(4НІМ) Б72  Бобилєва, С.Й. Історія Німеччини з давніх часів до 1945 р.:Навч. посіб./ С.Й.Бобилєва.- Дніпропетровськ, 2003.- С.192.
2.63.3(4)   Д94  Дэвис, Н. История Европы [Текст] : Пер. с англ. / Н. Дэвис. - М. : АСТ : Транзиткнига, 2005. -С. 608.
3. 63.3(0) В 84 Всемирная история [Текст] : в 10 т.- Т.6  - М. : Политиздат, 1956.- С.214 
4.66.49  И90  История дипломатии [Текст]. Т.1 / Под ред. В.А.Зорина и др.; Сост. В.П.Потемкин и др. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Политиздат, 1959. - С.572, 577.
5. 63.3(0)5  Н72  Новая история.(первый период): 1640-1870: учебное пособие для вузов. - 2-е изд., доп. - М. : Высш. школа, 1972.- .386.

 

Доброго дня! Скажіть, будь ласка чи є у Вашій бібліотеці "Науковий збірник", Київ, 1926 рік та "Записки історико-філологічного відділу" АН УРСР за 1924 рік, №5? дякую (Світлана)
Черговий бібліограф

Шановна Світлано, у фонді Центральної бібліотеки немає таких видань, але, скориставшись послугою відділу міжбібліотечного абонементу, Ваше замовлення можна надіслати  в Національну  бібліотеку України ім. В.І.Вернадського. Пересилка видання здійснюється за кошти замовника.  Зверніться у відділ МБА Центральної бібліотеки( вул. Леніна, 23, ІІ поверх, тел.: 740-37-14)

Дзравствуйте! Скажите пожалуйста есть ли в наличии Вісник Державних Закупівель № 31 (774) від 18.04.2013р. Спасибо. (Карина)
Черговий бібліограф

Шановна Каріно, інформаційний бюлетень "Вісник державних закупівель" знаходиться у фонді читального залу №2 (вул. Леніна, 23, ІІІ поверх). Телефон для довідок про наявність конкретного номера: 740-37-52.

Добрый вечер!Нужна литература на дипломную работу.Скажите,есть ли у Вас что-то связанное с англоязычной экономической терминологией.Заранее спасибо! (Елена)
Черговий бібліограф

Елена, для работы над дипломом по английской экономической терминологии приглашаем Вас в отдел документов на иностранных языках Центральной библиотеки (VI этаж, тел.: 740-37-12). В фонде этого отдела достаточно и книг, и периодических изданий по Вашей теме, например из книг:
1. 81.2УКР-92 Б 11  Білозерська, Л. П. Термінологія та переклад  : навчальний посібник / Л. П. Білозерська, Н. В. Возненко, С. В. Радецька. - Вінниця : Нова Книга, 2010. - 231 с.  
2. 81.2АНГЛ-92  К21  Карабан, В. І. Переклад англійської наукової і технічної літератури : граматичні труднощі, лексичні, термінологічні та жанрово-стилістичні проблеми / В.І. Карабан. - 4-е вид., випр. - Вінниця : Нова Книга, 2004. - 562 с. 
3. 81.2АНГЛ-92  К 56  Коваленко, А. Я. Науково-технічний переклад  : посібник для 10-11 класів спец. шкіл з поглибленим вивченням англ. мови та профільних класів / А. Я. Коваленко. - Тернопіль : Вид-во Карп'юка, 2007. - 304 p. 
4. 81.2АНГЛ-92 П18  Парахина, А. В. Пособие по переводу технических текстов с английского языка на русский [Текст] : для средних спец. учебн. заведений / А.В. Парахина. - 3-е изд., доп. - М. : Высшая школа, 1982. - 191 с. -
5. 81.2АНГЛ-92  Ч-86  Чужакин, А. Мир перевода-2. Practicum Update  = Практикум устного перевода : комплексный подход к переводческой деятельности / А. Чужакин. - 6-е изд., доп. - М. : Р.Валент, 2003. - 163 с. - (World of Interpreting and Translation). 
6. 30я7АНГЛ  Я87 Ятель , Г. П. Англiйська мова для студентiв технiчних ВУЗiв  : Поглиблений курс / Г. П. Ятель , Б. М. Князевський, Ф. К. Кузик . - Киев : Вища школа, 1995. - 253 с.  и др.

Здравствуйте. Подскажите,пожалуйста, есть ли у Вас какая-либо литература, касающаяся темы "Словообразование в англоязычном виртуальном пространстве(интернет, социальные сети)?Заранее спасибо (Виктория А.)
Черговий бібліограф

Виктория, для работы по  интересующей Вас теме обратитесь в отдел документов на иностранных языках  Центральной библиотеки (VI этаж, тел.: 740-37-12). В фонде этого отдела достаточно и книг, и периодических изданий со статьями  по словообразованию в англоязычном  виртуальном пространстве, например:
 1.81.2РУС-3 К83  Кронгауз, М. А. Семантика  : учебное пособие / М.А. Кронгауз. - М. : Рос. гос. гуманит. ун-т, 2001. - 399 с. 
 2. 81.2Англ-3  М55  Мешков, О.Д. Семантические аспекты словосложения в английском языке / О.Д.Мешков– М.: Наука, 1986. – 209с.
 3. 81.2Англ-3  М55  Мешков, О.Д. Словосложение в современном английском языке/ О.Д. Мешков. – М.: Высш. шк., 1985. – 187с.
 4. 81.2АНГЛ-3  N64  Nikolenko, A. G. English Lexicology [Текст] = Лексикология английского языка : Theory and Practice / A. G. Nikolenko. - Vinnytsya : Nova Knyha, 2007. - 527 p. - References: p.430-435. 
 5. 81.2Англ-3  Ц18 Царев, Л.В. Сложные слова в английском языке/ Л.В. Царев – М.: Изд-во МГУ, 1980. – 126 с.
 6. 81.2АНГЛ-2  Э 73  Эпштейн, Г. А. Предлоги. Союзы. Словообразование [Текст] / Г. А. Эпштейн. - СПб. : КАРО, 2001. - 236 с. - на англ. яз. и др.
                  Ждем Вас!

Добрый день! Есть ли у вас статьи связанные с анализом творчества М. Коцюбинского, со стороны синтаксиса. (Ксения)
Черговий бібліограф

Уважаемая Ксения, в Центральной городской библиотеке имеется много информации по Вашей теме. Представляем Вам короткий список источников (книги и статьи из периодических изданий). 

"Синтаксис - раздел грамматики, изучающий законы соединения слов и строения предложений" (Большой толковый словарь).
Список источников:
1. Ковалик, Наталія. Європейський українец - Михайло Коцюбинський: уроки української літератури, 10 клас / Н. Ковалик // Українська мова й література в середніх  школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах. - 2012. - N 5. - С. 46-51.
2. Ковальська, Алла. Як зрозуміти стилістичні можливості синтаксису: один із підходів до вивчення теми "Присудок" у старшій школі (на основі тексту новели "Intermezzo" Михайла Коцюбинського) / А. Ковальська, Л. Слободянюк // Українська  мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах. - 2010. - N 9. - С. 101-108. - Библиогр. в конце ст. 
3. Коляда, І. А. Цензурна політика російського самодержавства в "українському питанні": (до історії відносин М. Коцюбинського з органами цензури) / І. А. Коляда // Український історичний журнал. - 2012. - № 2. - С. 58-72. - Примітки посторінкові : 66 назв.
4. 83.3 Ук1  К 72  Костенко, М. О. Художня майстерність Михайла Коцюбинського / М.О.Костенко. - К.: Радянська школа, 1969. - 272 с. 
5. 83.3Ук1 К 75  Коцюбинская-Ефименко, З.Ф. М.М. Коцюбинский. Мастерство писателя / З.Ф.Коцюбинская-Ефименко. - М.: Советский писатель, 1959. - 236 с.
6. 83.3Ук1 К 89  Кузнецов, Ю.Б. Поетика прози Михайла Коцюбинського /Ю.Б.Кузнецов. - К.: Наукова думка, 1989. - 268 с.
7. 83.3Ук1 Х-98 Художнє слово М.Коцюбинського і його преклади на слов’янські мови . - К.: Видавництво Київського університету, 1968. - 160 с.
8. Логвиненко, Н. Фольклорно-етнографічні джерела повісті "Тіні забутих предків" / Н.Логвиненко // Дивослово. - 1997. - № 1. - С. 57-61.
9.Мацевко-Бекерська, Л. Наративна конфігурація малої прози Михайла Коцюбинського кінця ХІХ - початку ХХ ст. / Л. Мацевко-Бекерська // Дивослово = (Українська мова й література в українських закладах). - 2008. - N 12. - С. 37-42. - Библиогр. в конце ст.

Приглашаем Вас ознакомиться с полным списком источников в информационно-библиографический отдел Центральной библиотеки (ул. Ленина,23, II  этаж, т. (056)740-38-75)

Здравствуйте. Есть ли в наличии книги Ротмистрова П.А. Спасибо. (Любовь)
Черговий бібліограф

Книги Ротмистрова П.А. "Стальная гвардия" (1984) и  "Танки на войне" (1968) имеются в фонде других библиотек города. Для заказа обратитесь в отдел МБА (межбиблиотечный абонемент, ІІ этаж, тел. для справок 740-37-14)

Доброго вечора, допоможіть підібрати літературу на дипломну!Сучасні видавництва що випускають художню літературу:дорослі і дитячі!Веселка, махаон-україна, а-ба-ба-га-ла-ма-га, ранок, школа, зелений пес,Старий лев, Дніпро, кальварія та інші.Також потрібна,що стосуєтьс поняття видавництво та художня література!Дякую за увагу! (Аліна)
Черговий бібліограф

Шановна Аліно! За правилами "Віртуальної довідки" ми не виконуємо "повний підбір літератури для наукових, дипломних, курсових робіт, рефератів та запити, що потребують тривалого за часом і глибокого наукового пошуку ". Чекаємо Вас у нашій бібліотеці! Матеріалу для написання диплому за вказаною темою достатньо.А поки що:
ВИДАВНИЦТВО - спеціалізоване підприємство будь-якої організаційно-правової форми і форми власності (державне, акціонерне, приватне), основним видом діяльності якого є підготовка і випуск у світ видавничої продукції. Видавництво може бути багатопрофільним, розрізнятися за видами продукції - книжкове, книжково-журнальне, газетне, газетно-журнальне, а також дитячої літератури, спортивної літератури та ін.
     Про видавничу справу : Закон України від 5 червня 1997 року № 318/97-ВР // Відомості  Верховної Ради України.- 1997.- № 32.