За Вашим запитом Ви отримаєте відповідь з посиланням на джерела інформації.

                Шановний Олегу!
     У відділі галузевої літератури (тел. 740-37-52) Центральної міської бібліотеки (вул. Воскресенська, 23)  є такі книги:
1. 87.3(2) Бакунин М.А. Избранные философские сочинения и письма. - М., 1987. - 574 с.
2. 63.3(4Фр) Кропоткин П.А. Великая Французская революция, 1789-1793. - М., 1979. - 575 с.
3. 63.3(2)5 Кропоткин П.А. Записки революционера. - М., 1990. - 526 с.
4. 87.3(4РОС) Кропоткин П.А. Хлеб и воля; Современная наука и анархия. - М., 1990. - 638 с.

                        Шановна Юліє!
     У фондах Центральної міської бібліотеки (вул. Воскресенська, 23) книг "Просто Космос" автор Катерина Ленгольд, "Хочу и буду" автор Михайло Лабковський, "Магическая уборка" автор Кон Марі Одрі на жаль немає.

Шановна Ларисо! У відділі документів з питань мистецтв ( V поверх; тел.: (056)740-38-05)  Дніпровської Центральної міської бібліотеки (вул. Воскресенська, 23) є журнал «Музичний керівник» 2014 №9-12, 2015 №7-12, 2017 №1-12, але, на жаль, за 2013 р. відсутній.

Черговий бібліограф

Шановна Наталіє! У відділі галузевої літератури Дніпровської Центральної міської бібліотеки (вул. Воскресенська, 23, ІІІ поверх, тел.: 740-37-52) є книга, яка Вас цікавить:

36.99 О-54 Оливер Д. Готовим с Джейми: руководство по превращению в повара / Д. Оливер ; фото Д.Лофтус и К.Терри. - М. : КукБукс, 2010. - 447 с.

У відділі художньої літератури Дніпровської Центральної міської бібліотеки (вул. Воскресенська, 23, І поверх, тел.: 744-71-73) є книга:

84.4 ВЕЛ  Р21  Рамси Г. Король ресторанов  : пер. с англ. / Г.Рамси. - М. : РИПОЛ КЛАССИК, 2011. - 300 с. - (Биография-легенда). 

Але, на жаль, в фондах Дніпровської Центральної міської бібліотеки (вул. Воскресенська, 23) немає книги Поля Бокюза «Просто как Бокюз».

                                                                                                    З повагою черговий бібліограф

Шановна Світлано! Пропонуємо Вам декілька джерел за Вашою темою з фонду відділів Дніпровської Центральної міської бібліотеки (вул. Воскресенська, 23). Запрошуємо Вас за більш детальною інформацією до інформаційно-бібліографічного відділу бібліотеки (ІІ поверх, тел.:740-38-75). Там Ви зможете у повному обсязі підібрати літературу з каталогів, автоматизованої бази даних та систематичної картотеки статей з періодичних видань.
1. 78.5 Ф 79 Формирование информационной культуры личности в библиотеках и образовательных учреждениях / Гендина Н.И.,Колкова Н.И.,Скипор И.Л.,Стародубова Г.А. - 2-е изд., перераб. - М. : Школьная биб-ка, 2003. - 289 с. - (Профессиональная библиотечка школьного библиотекаря).
2.Кузілова, Т. М. Дитяча бібліотека - центр інформаційної культури / Т. М. Кузілова, Л. В. Овдієнко // Шкільна б.-ка. - 2013/1. - N 7/8. - С. 26-27.
3.Лихожон, Тетяна. Бібліотечно-інформаційний центр - сучасна модель шкільної бібліотеки [Електронний ресурс] / Т. Лихожон. - Електрон. текстові дан. - // Рідна школа : щомісячний науково-педагогічний журнал. - 2016/2. - № 10. - С. 58-61. - Библиогр. в конце ст.
4.Орієнтована програма знань із формування інформаційної культури школярів: основні завдання занять із учнями 1-4 класів // Шкільна б.-ка. - 2013/1. - N 9/10. - С. 83-84.
5.Рабинович, Г. И. Авторская программа курса по основам библиотечно-библиографической и информационной культуры [Текст] / Г. И. Рабинович // Шкільна б.-ка. - 2007/2. - N 9. - С. 83-109 : табл.

                                                                                                                                                                                  З повагою черговий бібліограф

Шановний Володимире! Пропонуємо Вам декілька книг за Вашою темою з фонду відділу художньої літератури Центральної міської бібліотеки (вул. Воскресенська, 23, І поверх, тел.:744-71-13):

 1. 84.4УКР6=... В 44 Вилар С. Светорада Янтарная  : роман / С. Вилар. - Х. ; Белгород : Клуб Семейн. Досуга, 2013. - 462 с.
 2. 84.4УКР6=...В 44 Вилар С. Ведьма в Царьграде  : роман / С. Вилар. - Х. ; Белгород : Клуб Семейн. Досуга, 2013. - 460 с.
 3. 84.4РОС64 Д 24 Дворецкая Е. Венец Прямиславы / Е. Дворецкая. - Х. ; Белгород : Клуб "Клуб Семейного Досуга", 2010. - 400 с.
 4. 84.4РОС64 Д 24 Дворецкая Е. Сокровище Харольда / Е. Дворецкая. - Х. ; Белгород : Клуб Семейн. Досуга, 2010. - 416 с.
 5. 84.4УКР6 С 43 Скляренко С.Святослав  : роман / С. Скляренко. - Х. : Фоліо, 2007. - 670 с.

    З повагою черговий бібліограф.

Шановний Артуре! На жаль, у фондах Центральної міської бібліотеки (вул. Воскресенська, 23)  немає книг  А.Туз "Цена разрушения. Создание и гибель немецкой экономики", Э.Ларсон " В саду чудовищ. Любовь и террор в гитлеровском Берлине», але у фонді відділу художньої літератури (І поверх, тел.:744-71-73) є  книги:

 1. 84.7 США Л 25 Ларсон Е. Диявол у білому місті : роман: пер. з англ. / Е. Ларсон. - Х. : Клуб Сімейн. Дозвілля, 2016. - 526 с.
 2. 821.111(73) Л 25 Ларсон Е. Постріл із глибин  : останній рейс "Лузитанії": роман / Е. Ларсон. - Х. : Клуб сімейн. дозвілля, 2017. - 478 с.

                                                                                                                                                                                 Черговий бібліограф

 

Шановна Діано! Пропонуємо Вам декілька джерел за Вашою темою з фонду відділу галузевої літератури (ІІІ поверх, тел.:(056)740-37-52) Дніпровської Центральної міської бібліотеки (вул. Воскресенська, 23) :

 1. 77  Б 86  Бочелюк В. Й. Дозвіллєзнавство : навч. посібник для вищих навч. закладів / В. Й. Бочелюк. - К. : ЦНЛ, 2006. - 207 с.
 2. 74.200.58  К 67  Корнієнко С. М. Родинне дозвілля у початкових класах : навч.- метод. посібник / С.М. Корнієнко. - Тернопіль : Навчальна книга-Богдан, 2004. - 158 с.
 3. 88 П 12 Павелків Р. В. Дитяча психологія : навч. посібник для самостійної роботи студента / Р. В. Павелків, О. П. Цигипало. - К. : Академвидав, 2011. - 373 с.
 4. 60.564.0 С 44 Скокова Л. Культурно-дозвіллєві практики населення: зрушення останніх десятиліть / Людмила Скокова // Соціологія: теорія, методи, маркетинг : Науково-теоретичний часопис. - Київ, 2015/2. - № 4. - С. 72-99.
 5. 63.3(4УКР) Ю 64 Юрій М. Ф. Соціокультурний світ України : монографія / М. Ф. Юрій. - 2-е вид. - К. : Кондор, 2004. - 736 с.
 6. 74.200 Я 72 Яременко Л. Реалізація функцій організації дозвілля і формування творчих здібностей особистості в позашкільній освіті [Електронний ресурс] / Л. Яременко. - Електрон. текстові дан. - // Рідна школа : щомісячний науково-педагогічний журнал. - 2015/1. - № 5/6. - С. 62-66.

  За більш детальною інформацією запрошуємо Вас до інформаційно-бібліографічного відділу (II поверх, тел. (056)740-38-75) Дніпровської Центральної міської бібліотеки (вул. Воскресенська, 23).

                                                                                                                                                        З повагою черговий бібліограф

 

Шановна Інно! На жаль, в фондах Дніпровської Центральної міської бібліотеки (вул. Воскресенська, 23) немає нот "Адажіо" А.Шнітке з балету "Ескізи" для скрипки і фортепіано.

                                                                                                                                                                                        З повагою черговий бібілограф 

Шановний Владиславе!

Якщо Ви хочете взяти книги додому, то умовою їх видачі є запис в Дніпровську Центральну  міську  бібліотеку (вул.Воскресенська, 23) - до відділу художньої літературатури (ВХЛ,1 поверх, тел .: 744 -71-73) або відділу галузевої літератури (ВГЛ, 3 поверх, тел .: 740-37-52). Запис до бібліотеки - це заповнення читацького формуляра. Для того, щоб записатися, необхідно мати при собі паспорт. Запис до бібліотеки і користування книгами безкоштовне. Книги видаються на місяць.

                                                                                                                                                       Будемо раді бачити Вас в нашій бібліотеці!

Шановний Владиславе! На жаль, в фондах Дніпровської Центральної міської бібліотеки (вул. Воскресенська, 23) немає книги  Мозолевский Б. «Курганы скифского Герроса IV в. до н. э. (Бабина, Водяна и Соболева Могилы)».

Пропонуємо Вам інші книги цього автора:

 відділ галузевої літератури (ІІІ поверх, тел.:(056)740-37-52)

 1. 63.4(4УКР) М 74 Мозолевський, Б. М. Скіфський степ : літературно-худож. видання / Б. М. Мозолевський. - К. : Темпора, 2005. - 191 с.;

відділ художньої літератури (І поверх, тел.:(056)744-71-73)

 1. 84.4УКР6 М 74 Мозолевський, Б. М. Пектораль : вірші / Б. М. Мозолевський. - Дніпропетровськ : Пишний В., 2011. - 47 с.

                                                                                                                                                                                   З повагою черговий бібліограф

Шановна Ірино! 6 лютого  в Дніпровській Центральній міській бібліотеці  об 11.00 ( ІІІ поверх) для слухачів Університету третього віку відбудеться лекція на тему "Комп'ютерна грамотність".

Черговий бібліограф

Шановна Наталіє! У відділі художньої літератури Дніпровської Центральної міської бібліотеки (вул. Воскресенська, 23, І поверх, тел.: 744-71-73) є книга, яка Вас цікавить: 

    84.4ІТА Ф 43 Ферранте Е.Моя неймовірна подруга : роман / Е. Ферранте. - Х. : Клуб Сімейн. Дозвілля, 2016. - 350 с.
                                                                                                                                                                                З повагою черговий бібліограф

Шановна Маріє! У відділі галузевої літератури Дніпровської Центральної міської бібліотеки (вул. Воскресенська, 23, ІІІ поверх, тел.: 740-37-52) є книга, яка Вас цікавить 

63.3(4УКР-2ДНІ) К 88 Кудря-Лясковская Г. Н. Лики старого города : записки старожилов / Г. Н. Кудря-Лясковская, Г. Н. Лясковский. - Дніпропетровськ : Пороги, 2015. - 259 с.
 
З повагою черговий бібліограф

Шановна Олено! Пропонуємо Вам декілька книг за Вашою темою з фонду відділу документів з питань мистецтв Центральної міської бібліотеки (вул. Воскресенська, 23, V поверх, тел.:740-38-05) та запрошуємо Вас за більш детальною інформацією до інформаційно-бібліографічного відділу (ІІ поверх, тел.:740-38-75):

1. 85.15 Ш 37 Шевченко В. Композиція плаката  : навч. посібник / В. Я. Шевченко. - 2-е вид., доп. - Х. : Колорит, 2007. - 133 с.

2. 85.153(0) В 87  II Фестиваль дизайна  : графический дизайн. Предметный дизайн и интерьер. Плакат: Всеукраинский конкурс. - Днепропетровск : б/и, 2005. - 62 с.

3. 85.15 С 24 Світові війни мовою плаката : книга-каталог виставки. - К. : АРХЕТИП, 2009. - 207 с.

4. 85.153(0) М 27 Маркшис-ван Трикс Й. Артисты и цирковой плакат  : исторический обзор / Й. Маркшис-ван Трикс, Б. Новак ; дар. В. Я. Дегтярев ; пер. с нем. Т. Ю. Родионова. - М. : Искусство, 1986. - 270 с. : ил.

5. 85.153 С 50 Смирнов С. Шрифт и шрифтовой плакат : научное издание / С. И. Смирнов. - 4-е изд. - М. : Плакат, 1981. - 144 с. : ил.

6. 85.128 Д 44 Дизайнеры Украины : центр. Восток. Юг: спеціалізований каталог / ред. С. В. Вергунов. - Днепропетровск : Добрыня, 2007. - 344 с.

З повагою черговий бібліограф

Шановний Денисе! У відділі художньої літератури Дніпровської Центральної міської бібліотеки (вул. Воскресенська, 23, І поверх, тел.: 744-71-73) є книга, яка Вас цікавить                                                                                                                                                                                             84.7США С 97 Сэлинджер Д..Над пропастью во ржи. Повести. Рассказы / Д. Сэлинджер. - М. : Правда, 1991. - 605 с.

                                                                                                                                          З повагою черговий бібліограф
 
 

Шановний Марку! У відділі художньої літератури Дніпровської Центральної міської бібліотеки (вул. Воскресенська, 23, І поверх, тел.: 744-71-73) є книги:       

84.4РОС6 В 31 Вересов ДЧерный ворон / Д. Вересов. - М. : ОЛМА-ПРЕСС ; СПб. : Нева, 1999. - 797 с. 
 
84.4РОС6  А 44 Акунин БЧерный город : роман / Б. Акунин. - М. : Захаров, 2012. - 362 с.
Уточніть, будь ласка, правильну назву твору.
 
З повагою черговий бібліограф

Шановний Андрію!  У фонді відділу галузевої літератури (ІІІ поверх, тел. 740-37-52) Центральної міської бібліотеки (вул. Воскресенська, 23) є книга, яка вас цікавить:

65.29 Г 74  Готтшальк П. ИТ-аутсорсинг [Электронный ресурс] : построение взаимовыгодного сотрудничества: аудиокнига / П. Готтшальк, Х. Солли-Сетер; текст чит. О.Плетнева. - М. : Альпина Бизнес Букс, 2007. - 4 ч. 20 мин. эл. опт. диск (CD-ROM).

  З повагою черговий бібліограф.

                   Шановна Марто!
     У відділі художньої літератури Дніпровської Центральної міської бібліотеки (вул. Воскресенська, 23, І поверх, тел.: 744-71-73) є книга, яка Вас цікавить:   
84.4УКР6  М 19. Малик, В. К. Твори: в 2 т. Т.1. Таємний посол: роман. кн.1-2 / В. К. Малик. - К.: Дніпро, 1986. - 440 с. 
84.4УКР6  М 19. Малик, В. К. Твори: в 2 т. Т.2. Таємний посол: роман. кн.3-4 / В. К. Малик. - К.: Дніпро, 1986. - 492 с.
     З повагою черговий бібліограф.

Шановна Лауро! Книги на тему український пісенний фольклор в Дніпровській Центральній міській бібліотеці (вул. Воскресенська, 23) знаходяться у відділі художньої літератури (I поверх, тел. для довідок: 744-71-73) та відділі документів з питань мистецтв (V  поверх, тел. для довідок: 740-38-05).  Пропонуємо Вам деякі з них та запрошуємо до інформаційно-бібліографічного відділу бібліотеки (ІІ поверх, тел. для довідок: 740-38-75) за більш детальною інформацією:

1. 82.3(4УКР) Б 68 Благослови, мати! : [укр. нар. пісні : пісенник / ред.-упоряд. І. Бойко. - К. : Веселка, 2001. - 398 с.

2. 82.3(4УКР) Д 23  232 найпопулярніші українські народні пісні / Н. В. Чаморова ; ред. З. В. Нечволода. - Донецьк : БАО, 2010. - 399 с.

3.  85.9 З-80 Золоті українські народні пісні : [збірка] / Н. В. Чаморова. - Донецьк : БАО, 2008. - 386 с.

4.  82.3(4УКР) Н 30 Народні пісні в записах Панаса Мирного та Івана Білика. – К. : Муз. Україна, 1977. - 198 с.

5.  82.3(4УКР) У45 Українські козацькі пісні  : збірка / Упоряд. О.С.Олійників. - Одесса : Маяк, 2003. - 113 с.

6.   82.3(4УКР)  У45  Українські народні думи та історичні пісні : героїчний епос: Для середн. та старш. віку. - К. : Школа, 2005. - 268 с.

7.   85.92(4УКР) У 45 Українські народні пісні з нотами. Засвіти свічу восковую  / упоряд. І. І. Ганзбург. - Х. : Фоліо, 2003. - 286 с.

8.  85.92(4УКР) У 45 Українські народні пісні, наспівані Д. Яворницьким [Ноти] : пісні та думи з архіву вченого. - [Партитура і голоси]. – К. : Муз. Україна, 1990. - 454 с.

                                                                                                                                                                   З повагою черговий бібліограф

                              Шановний Марку!
     Пропонуємо Вам декілька джерел за Вашою темою з фонду Відділу галузевої літератури Центральної міської бібліотеки (вул. Воскресенська, 23, ІІІ поверх, тел.:740-37-52): 
1. 63.3(5ЯПО)  Б 60.  Бикс, Герберт.  Хирохито и создание современной Японии / Г. Бикс. - М.: АСТ, 2002. - 572 с. - (Историческая библиотека). 
2. 63.3(5ЯПО)  В 42.  Вие, М.  История Японии с древних времен до эпохи Мэйдзи: пер. с фр. / М. Вие. - М.: АСТ Астрель, 2009. - 159 с.
3. 63.3(5ЯПО)  Ж 91.  Журавлев, Д. В.  Загадки истории. Страна восходящего солнца: самураи и Чингисхан; Иезуиты в Японии; Ниндзюцу; Тайны Бусидо; Камикадзе / Д. В. Журавлев. - Х.: Фолио, 2014. - 380 с. - (Загадки истории). 
4. 63.3(5ЯПО)  И 90.  История Японии: сборник исторических произведений. - М.: Русская панорама, 2010. - 511 с. - (История стран и народов). 
5. 63.3(5ЯПО)  К 57.  Кодекс Бусидо. Хагакурэ (Сокрытое в листве). - М.: ЭКСМО, 2007. - 431 с. - (Антология мудрости). 
6. 63.3(5ЯПО)  М 56.  Мещеряков, А. Н.  Книга японских символов. Книга японских обыкновений / А. Н. Мещеряков. - М.: Наталис, 2010. - 556 с. - (Восточная коллекция). 
7. 63.5  У 52.  Умебаясі Масакі  Календарні звичаї та обряди японців / Умебаясі Масакі. - К.: Стилос, 2012. - 263 с.
8. 63.3(5ЯПО)  С21  Сато, Хироаки.  Самураи: история и легенды / Х. Сато. - СПб.: Евразия, 2003. - 343 с.
     За більш детальною інформацією запрошуємо Вас до інформаційно-бібліографічного відділу (ІІ поверх, тел.:740-38-75).

 

Шановна Марто! Пропонуємо Вам декілька джерел за Вашою темою та запрошуємо за більш детальною інформацією до інформаційно-бібліографічного відділу (ІІ поверх, тел.:(056)740-38-75) Дніпровської Центральної міської бібліотеки (вул. Воскресенська, 23):

 1. Гаєвська Н. Ставав на всяке жниво  / Н. Гаєвська // Дивослово. - 2013/2. - № 12. - С. 28-35.
 2. Жизунова Л. І. Незвичайна форма масової роботи  / Л. І. Жизунова // Шкільна бібліотека. - 2015/2. - № 11. - С. 44.
 3. Саржан  Т. М. Держава народної мудрості / Т. М. Саржан // Шкільна б.-ка. - 2015/2. - № 7. - С. 45-46
 4. Ткачук І. В. Інтелектуально-розважальна гра "Я люблю Україну"  / І. В. Ткачук // Географія та основи економіки в школі. - 2013/1. - N 4. - С. 36-38.
 5. Чернописька А. М. Україно моя - я для тебе на світі живу  / А. М. Чернописька // Шкільна б.-ка. - 2015/2. - № 7. - С. 41.
 6. Кривоший О. Інтелектуально-спортивне дужання "Козацька Україна" [Електронний ресурс] : велич і краса жіночої звитяги / О Кривоший. - Електрон. текстові дан. - // Історія в школі. - 2015/1. - № 5/6. - С. 36.

Зверніть увагу на вказаний [Електронний ресурс]. Ці статті Ви можете самостійно скачати  з Електронного каталогу, натиснувши  примітку ТЕКСТ.

                                                                                                                                                                                    З повагою черговий бібліограф

Шановна Ірино! В фондах Дніпровської Центральної міської бібліотеки (вул.Воскресенська, 23), на жаль, немає газет потрібного Вам періоду. За допомогою зверніться, будь ласка, до Дніпропетровської обласної універсальної наукової бібліотеки.

                                                                                                                                                                                         З повагою черговий бібліограф

Шановна Ольго! Матеріали стосовно існування бродячих собак на території Дніпра в Дніпровській центральній міській бібліотеці (вул. Воскресенська, 23) представлені лише у вигляді статей з місцевих газет, які знаходяться в нашій бібліотеці у відділі галузевої літератури на ІІІ поверсі. Пропонуємо Вам список цих статей:
1.Гречишкина, Ольга. Меньшие братья: казнить нельзя! Помиловать! / О. Гречишкина // Наше місто. - 2011/1. - N 40(22.03). - С. 6 : фот.
Аннотация: О ситуации с бездомными животными в г. Днепропетровске.
2.Жукова, Анастасия. Собак будут ловить еще четыре года / А. Жукова // Сегодня. - 2017/1. - N 88(19-21.05). - С. 7.
Аннотация: Проблема бродячих животных стоит в Днепре достаточно остро, множество бродячих собак и стай вызывает недовольство и жалобы со стороны горожан. Что предпринимают ответственные за это коммунальщики и сами днепряне для решения этого вопроса.
3.Кучин, Олег. В Днепре собак не убивают/ О. Кучин; интервьюер И.Полунина // Наше місто. - 2017/1. - N 24(15.06). - С. 5 : фот.
Аннотация: Директор коммунального предприятия "По обращению с бездомными животными" О.Кучин - о вакцинации и стерилизации бродячих собак и о том, что ждет их на прежнем месте обитания.
4.Ткаченко, Валерий. Бобик не сдохнет? / В. Ткаченко // Днепр вечерний. - 2012/2. - N 95(27.07). - С. 2 : фот.
Аннотация: На сессии Днепропетровского горсовета депутаты приняли Программу регулирования численности бездомных животных в Днепропетровске на 2012-2016 гг.
5.Фоменко, Ольга. Эта собачья жизнь... / О. Фоменко // Горожанин. - 2016/1. - N 8(25.02-2.03). - С. 8.
Аннотация: В 2012 году была принята Программа по обращению с бездомными животными, создано коммунальное предприятие "По обращению с бездомными животными", что должно было улучшить ситуацию с бродячими собаками в Днепропетровске, но они как и прежде представляют опасность для горожан, а немалые бюджетные средства, выделенные на эту работу, потрачены неизвестно на что.
6.Яковлева, Виктория. "Вакцин в полном объеме сейчас нет" / В. Яковлева // Сегодня. - 2016/1. - N 51(18-20.03). - С. 8 : фот.цв.
Аннотация: В Днепропетровске возник дефицит вакцины от бешенства. Это вдвойне опасно, поскольку весной из-за брачного периода бродячие собаки становятся еще более агрессивными.

                                                                                                                                                                                    З повагою черговий бібліограф.

Шановний Антоне! Книги на тему «Українська наукова термінологія» в Дніпровській Центральній міській бібліотеці (вул. Воскресенська, 23) знаходяться у відділі художньої літератури (ВХЛ, I поверх, тел. для довідок: 744-71-73). Пропонуємо Вам деякі з них та запошуємо до інформаційно-бібліографічного відділу бібліотеки (ІІ поверх, тел. для довідок: 740-38-75) за більш детальною інформацією:
1.81.2УКР В 19 Васенко, Л. А. Фахова українська мова: навч. посібник для вищих навч. закладів / Л. А. Васенко, В. В. Дубічинський, О. М. Кримець. - К.: ЦУЛ, 2008. - 271 с. 
2.81.2УКР М 74 Мозговий, В. І. Українська мова у професійному спілкуванні: модульний курс: навч. посібник для вищих навч. закладів / В. І. Мозговий. - 4-те вид., стереот. - К. : ЦУЛ, 2010. - 591 с. 
3.81.2УКР С 30 Семеног, О. М. Культура наукової української мови: навч. посіб. / О. М. Семеног. - К. : Академія, 2010. - 213 с. - (Альма-матер). 
4.81.2УКР У 45 Українська наукова термінологія: збірник матеріалів науково-практ. конференції "Українська наукова термінологія. Проблеми перекладу". №2. - К.: Наукова думка, 2009. - 343 с.
5.81.2УКР Ш 37 Шевчук, С. В. Українська мова за професійним спрямуванням: підручник / С. В. Шевчук, І. В. Клименко. - 3-тє вид., випр. і доп. - К. : "Алерта, 2012. - 694 с. 
                                                                                                                                                                                   З повагою черговий бібліограф.

                   Шановний Марку!
     У відділі художньої літератури (1 поверх, тел. 744-71-73) Центральної міської бібліотеки (вул. Воскресенська, 23) є книга 81.2РОС И49  Ильяхов М. Пиши, сокращай: как создать сильный текст / М. Ильяхов, Людмила Сарычева ; дар. "Рідна країна" (громад. орг.). - М.: Альпина Паблишер, 2017. - 439 с.
     Черговий бібліограф.

Шановна Марто! У відділі художньої літератури Дніпровської Центральної міської бібліотеки (вул. Воскресенська, 23, І поверх, тел.: 744-71-73) є книга, яка Вас цікавить:   

821.161.2’06  Л 93  Любка, А. Саудаде / А. Любка. - Чернівці : Книги-ХХІ, Czernowitz, 2017. - 191 с. 
 
З повагою черговий бібліограф

Шановна Ксеніє! На жаль, в фондах Дніпровської Центральної міської бібліотеки не має інформації про становлення неврологічної допомоги в Дніпропетровську у 1920-роках. Зверніться, будь ласка, за допомогою до обласної науково-медичної бібліотеки (вул.Вернадського, 8).

                                                                                                                                                                                    З повагою черговий бібліограф

Шановна Людмило! Майстер-клас з петриківського розпису відбудеться 27 листопада 12.00  у відділі документів з питань мистецтв (V поверх. тел. 740-38-05).

                                                                                                                                                                                       З повагою черговий бібілограф

Шановна Яно! В Центральній міській бібліотеці (вул. Воскресенська, 23) є книги та велика кількість статей з періодичних видань (наприклад, цикл з 58 статей відомого краєзнавця М.Чабана "Старые улицы - новые имена") про вулиці, площі, провулки Катеринослава – Дніпропетровська – Дніпра. Запрошуємо Вас до інформаційно-бібліографічного відділу (ІІ поверх, тел.:740-38-75) за більш детальною інформацією та пропонуємо список деяких книг за Вашою темою з цього відділу:
1.63.3(4УКР-2ДНІ) В 88 Вулиці і площі Дніпропетровська / під заг. ред. Г.І.Шевченка. - Дніпропетровськ: Промінь, 1967. - 150 с.
2.63.3(4УКР-2ДНІ) Д54 Дніпропетровськ: минуле і сучасне: оповіді про пам'ятки культури Катеринослава-Дніпропетровська, їх творців і художників / Фоменко А.К.,Чабан М.П.,Лазебник А.І.Лізавенко Г.В.Голуб І.С. - Дніпропетровськ : Дніпрокнига, 2001. - 583 с.
3.26.89(4УКР-2ДНІ) К 89 Кузикова, Л. Н. Прогулки по городу: путеводитель по улицам исторического ядра Днепропетровска. / Л. Н. Кузикова. - Сумы: ЧКП "Эллада S", 2012. - 193 с.
4.94(477.63)(036) С 77 Старостин, Валентин Сергеевич. Улицы Днепра [Текст] / В. С. Старостин ; худож. Д. О. Чмуж. – Х.: Фолио, 2018. - 314 с
5.26.89(4УКР-4ДНІ) У 48 Улицы, переулки и площади Днепропетровска: справочник / сост. А.Ф.Артеменко, В.Б.Игнатьева. - Днепропетровск: Промінь, 1975. - 135 с.

Будемо раді бачити Вас в нашій бібліотеці.
                                                          Черговий бібліограф.

            Шановний Олександре!
      Газета, яка Вас цікавить "Днепр вечерний" від 30 січня 1973 року є в Дніпровській центральній бібліотеці (вул. Воскресенська, 23). Газета дуже стара, тому фотографія виходить неякісної та нерозбірливою. Відскановану копію надішлемо на Вашу електронну адресу.

 

 Шановна Ірино! Пропонуємо Вам декілька джерел за Вашою темою з фонду Відділу галузевої літератури (ІІІ поверх, тел.:(056)740-37-52):

 1. 88   В43 Вікова психологія  : навч. посібник для вищих навч. закладів / О. П. Сергєєнкова [та інш.]. - К. : ЦУЛ, 2012. - 375 с.
 2. 88.5  И46 Ильин Е. П. Мотивация и мотивы  / Е. П. Ильин . - М. ; СПб. ; Нижний Новгород : Питер, 2011. - 508 с.
 3. 88  П49 Поліщук В. М. Вікова і педагогічна психологія  : навч. посібник для вищих навч. закладів / В. М. Поліщук. - Суми : Університетська книга, 2010. - 351 с.
 4. 74.202  Р15  Радул В. Кореляційний взаємозв'язок соціальної зрілості та активності особистості  / В. Радул // Рідна школа : щомісячний науково-педагогічний журнал. - 2013/1. - № 6. - С. 7-12.
 5. 88  С13  Савчин М. В. Вікова психологія  : навч. посіб. / М. В. Савчин, Л. П. Василенко. - 2-ге вид. - К. : Академвидав, 2009. - 359 с.
 6. 88  Ф39  Фельдштейн Д. И. Возрастная и педагогическая психология : избранные психолог. труды / Д. И. Фельдштейн. - Воронеж : МОДЭК ; М. : Московский психол.-соц. ин-т, 2002. - 432 с.

     За більш детальною інформацією запрошуємо до інформаційно-бібліографічного відділу (II поверх, тел. (056)740-38-75)  Дніпровської Центральної міської бібліотеки (вул. Воскресенська, 23).

                                                                                                                                                                                  З повагою черговий бібліограф.

Шановна Анно! У відділі художньої літератури Дніпровської Центральної міської бібліотеки (вул. Воскресенська, 23, І поверх, тел.: 744-71-73) є книги, які Вас цікавлять:   

 1. 84.4УКР6  Ш 37  Шевчук В. Драматургія: [Панна квітів]  / В. Шевчук. - Львів : Сполом, 2006. - 415 с.
 2. 84.4УКР6  Ш 37  Шевчук В. Сон сподіваної віри : готично-притчева проза / В. Шевчук. - Львів : ЛА "Піраміда", 2007. - 415 с.                                                                                                                                                          

Будемо раді бачити Вас в нашій бібліотеці.

                                                                                                                         З повагою черговий бібліограф.

                                Шановна Марто!
     Пропонуємо Вам декілька джерел за Вашою темою та запрошуємо за більш детальною інформацією до інформаційно-бібліографічного відділу (ІІ поверх, тел.:(056)740-38-75)
Дніпровської Центральної міської бібліотеки (вул. Воскресенська, 23):
1. Батанов О.В. Конституційно-правові гарантії місцевого самоврядування у зарубіжних країнах: основні моделі організації та діяльності / О.В.Батанов// Часопис Київського університету права. - 2015. - № 3. - С. 61-66.
2. 67.9(3)  З-19  Закоморна К.О. Державне (конституційне) право зарубіжних країн: (навчальні матеріали та схеми)/ К.О.Закоморна. - Х.: Право, 2016. - 278 с.
3. Львова Є.О. Інтернаціоналізація конституційного права держав-членів міжнародного співтовариства: до питання про сутність та визначення [Електронний ресурс]/ Є. О. Львова// Вісник Маріупольського державного гуманітарного університету. Сер. Право. - 2013. - Вип, 6. - С. 199-209.
4. Лялюк О.Конституційно-правовий статус автономних утворень у зарубіжних країнах/ О.Лялюк// Право України. - 2013. - № 6. - С. 242-250.
5. Сухонос В.В. Конституційно-правові засади організації і діяльності прокуратури в Україні та зарубіжних країнах [Електронний ресурс]: порівняльний аналіз /В.В.Сухонос. - Електрон. текстові дан. - (Конституційне право та конституційний процес в Україні)// Часопис Київського університету права. - 2011. - № 1. - С. 75-80.
6. 67.9(3)  Ш 24  Шаповал В. М. Конституційне право зарубіжних країн: академічний курс/ В.М.Шаповал. - К.: Юрінком Інтер, 2010. - 461 с.
     Зверніть увагу на вказаний [Електронний ресурс].  Ці статті Ви можете самостійно скачати  з Електронного каталогу, натиснувши  примітку ТЕКСТ.
 
 
 
 

Шановна Анно! На жаль, книги І.Шарова «Характери нового світу»  в Дніпровській Центральній міській бібліотеці (вул. Воскресенська, 23) немає. В інформаційно-бібліографічному відділі нашої бібліотеки (ІІ поверх, тел. 740-38-75) є такі книги цього автора:

 1.  63.3(4УКР)  Ш 26   Шаров І. Ф. Вчені України: 100 видатних імен / І. Шаров. - К. : АртЕк, 2006. - 486 с.
 2. 66.3(4УКР)  Ш26  Шаров І. Ф. 100 сучасників: роздуми про Україну : навч. посібник / І. Шаров. - 2-е вид.,перероб. - К. : АртЕк, 2004. - 518 с.

                                                                                                                                                                             З повагою - черговий бібліограф.

Шановний Ігоре!  У фонді відділу галузевої літератури (ІІІ поверх, тел. 740-37-52) Центральної міської бібліотеки (вул. Воскресенська, 23) є  журнал «Право України». Але, на жаль,  журналів "Фінансовий директор", "ФДК. Фінансовий директор компанії" немає.

З повагою – черговий бібліограф.

 

Шановний Володимире! На жаль, книги "Податковий кодекс України" об'ємом сімсот сторінок в Дніпровській Центральній міській бібліотеці  (вул.Воскресенська, 23) немає. В інформаційно-бібліографічному відділі нашої бібліотеки (ІІ поверх, телефон 740-38-75)  є такі книги:

 1.  67.9(4УКР)302  Н 34 Науково-практичний коментар Податкового кодексу України : станом на 1 квітня 2011 р. Т.1. (розділи I-IV) / С. М. Безрутченко, О. І. Клименко, А. С. Овчаренко. - К. : Професіонал, 2011. - 925 с.
 2. 67.9(4УКР)302  Н 34  Науково-практичний коментар Податкового кодексу України : станом на 1 квітня 2011 р. Т.2. (розд. V-XX) / І. Г. Андрущенко, С. М. Безрутченко, О. І. Клименко. - К. : Професіонал, 2011. - 983 с.

З повагою – черговий бібліограф.

Шановна Юліє!
     Підручники з української мови та літератури в Дніпровській Центральній міській бібліотеці (вул. Воскресенська, 23) знаходяться у відділі художньої літератури (ВХЛ, I поверх, тел. для довідок: 744-71-73), але всі вони кінця 1990-х років, в основному, 1998 року видання. Кілька підручників, виданих у 2000-х роках, перебувають у читачів. У зв’язку з тим, що програми навчання вже зовсім інші, можливо, частково підходять підручники з української літератури. Книги видаються читачам на місяць з можливістю подальшого продовження терміну користування. Якщо Вас влаштовують такі підручники, запрошуємо Вас до бібліотеки.
                                                                                                                                                              З повагою черговий бібліограф.

Шановна Наталіє! На жаль, книги Вдовенко С.С. English ABC в Дніпровській Центральній міській бібліотеці (вул. Воскресенська, 23) немає. У відділі документів іноземними мовами нашої бібліотеки (VI поверх, телефон: (056)740-37-12) є такі книги цього автора:
1.81.2АНГЛ-9 В 25 Вдовенко, С. С. Englіsh. Книга малюків з методичними вказівками: посібник для початкового навчання англійської мови дітей молодшого шкільного й дошкільного віку / С.С. Вдовенко. - Київ. Є три видання цієї книги – 1969, 1973 та 1977 років.
2.81.2АНГЛ-9 В 25 Вдовенко, С. С. Englіsh for gunior pupils = Англійська мова для молодших школярів: навч. посіб. / С.С. Вдовенко. - Львів : Слово, 1992. - 224 с.
                                                                                                                                                                                       З повагою - черговий бібліограф.