Віртуальна довідка

Віртуальна довідково-бібліографічна служба

За Вашим запитом Ви отримаєте відповідь з посиланням на джерела інформації.

тематична картотека "Захисник Вітчизни" (Людмила)
Черговий бібліограф

       Шановна Людмило, конкретизуйте. будь-ласка, Ваш запит. Наша бібліотека має багато інформації для захисників Вітчизни - від правового забезпечення до проведення дозвілля. 

Підскажіть,будь ласка, чи є у Вас література присвячена цивільному праву, а саме темі Цивільно-правові відносини та їх характеристика ? (Наталія) (Наталія )
Черговий бібліограф

           Шановна Наталіє!
     Пропонуємо Вам декілька джерел за Вашою темою та запрошуємо за більш детальною інформацією до інформаційно-бібліографічного відділу (ІІ поверх, тел.:(056)740-38-75)
Дніпропетровської Центральної міської бібліотеки (вул. Воскресенська, 23):
1.   Алексашкіна Ю. Реалізація принципів добросовісності, справедливості, розумності при договірному регулюванні цивільних відносин [Електронний ресурс]//Юридична Україна. - 2012. - № 11. - С. 88-92.
2.   Кохановська О.В.  Теоретичні проблеми цивільно-правового регулювання інформаційних відносин в Україні//Право Укр. - 2004. - N2. - С. 104-107.(Читальный зал, III поверх, тел.:(056)740-37-52; відділ абонементу3, I поверх, тел.: (056)744-71-73).  
3.   Отраднова О. Реалізація принципу свободи договору у цивільно-деліктних відносинах [Електронний ресурс]//Юридична Україна. - 2009. - № 10. - С. 60-64.
4.   Первомайський О. Цивільно-правова відповідальність держави Україна [Електронний ресурс]//Юридична Україна. - 2012. - № 8. - С. 62-67.
5.   67.9(4УКР)304  П 43  Погрібний С.О. Механізм та принципи регулювання договірних відносин у цивільному праві України/С.О. Погрібний. - К. : Правова єдність, 2009. - 300 с.(Читальный зал, III поверх, тел.:(056)740-37-52; відділ абонементу3, I поверх, тел.: (056)744-71-73).   
6.   Примак В.Д. Принцип добросовісності у контексті забезпечення верховенства права у відносинах цивільно-правової відповідальності [Електронний ресурс]//Юридична Україна. - 2012. - № 8. - С. 68-77.
7.   Шишка О.Р. Відносини у сфері інтелектуальної власності в предметі цивільного права//Часопис Київського університету права. - 2015. - № 3. - С. 256-261.(Читальный зал, III поверх, тел.:(056)740-37-52).  
8. 67.9(4УКР)304  Я 22  Яворська О.С. Правове регулювання відносин власності за цивільним законодавством України/О.С. Яворська. - К. : Атіка, 2008. - 255 с.(Читальный зал, III поверх, тел.:(056)740-37-52; відділ абонементу3, I поверх, тел.: (056)744-71-73).  
     Зверніть увагу на вказаний [Електронний ресурс].  Ці статті Ви можете самостійно скачати  з Електронного каталогу на цьому сайті, натиснувши  примітку ТЕКСТ.

 

Підкажіть, будь ласка, чи є у Вас література присвячина цивільному праву, а саме темі договір майнового найму(оренда)? (Ольга)
Черговий бібліограф

      Шановна Ольго,пропонуємо Вам скористатися цією літературою з фонду читального залу( вул. Воскресенська, 23, ІІІ поверх, тел.:(056)740-37-52) 
1.Про деякі питання практики застосування законодавства про оренду (найм) майна  :  Постанова Пленуму Вищого господарського суду України №12 від 29.05.2013 р.  // Юридична Україна.- 2014. - № 1. -  С. 86-94
2.Калаур, Іван. Відмова від договору найму та його розірвання як способи захисту прав наймача [Електронний ресурс] / І. Калаур // Підприємництво, господарство і право.- 2015. - № 3. -  С. 7-10
3.Калаур, Іван. Справляння з наймача плати за користування майном [Електронний ресурс] : окремі аспекти правового регулювання / І. Калаур // Юридична Україна .- 2015. - № 2. -  С. 26-32
4.Калаур, Іван. Цивільний кодекс України - основне інституційне джерело регулювання відносин найму (оренди) [Електронний ресурс] / І. Калаур // Підприємництво, господарство і право.- 2015. - № 2. -  С. 11-14
5.Наріжний, Сергій. Застава як спосіб забезпечення виконання договірних зобов'язань із передання майна у тимчасове користування  / С. Наріжний // Підприємництво, господарство і право.-2013. - № 7. -  С. 104-107
6.Опанасенко, О.В. Способи захисту прав орендодавця на повернення орендованого майна після припинення договору оренди [Електронний ресурс] : проблеми правозастосування / О. В. Опанасенко // Держава і право.- 2013. - № 4 (62). -  С. 237-244
7.Опанасенко, Олена. Характеристика відносин власності при оренді: сучасне законодавче регулювання  / О. Опанасенко // Підприємництво, господарство і право.- 2013. -№ 11. -  С. 7-11;  № 12. -  С. 14-18
8.Остапчук О.В. Про одностронню відмову від договору оренди  / О. В. Остапчук // Вісник господар. Судочинства.- 2014. - N 1. -  С. 169-175
9.Труфанова, Юлія. Особливості припинення договору найму (оренди) у зв'язку із смертю наймача / Ю. Труфанова // Підприємництво, господарство і право.- 2015. - № 8. -  С. 13-16
  10.  Труфанова, Юлія. Проблемні аспекти припинення договору найму (оренди) у зв'язку з ліквідацією юридичної особи  / Ю. Труфанова // Підприємництво, господарство і право.- 2015. - № 10. -  С. 6-9
             Зверніть увагу на вказаний [Електронний ресурс].  Ці статті Ви можете самостійно скачати  з Електронного каталогу на цьому сайті, натиснувши  примітку ТЕКСТ.

Добрий день! Є матеріал на тему "Тема кохання в сонетах Шекспіра"? (Аліна)
Черговий бібліограф

              Шановна Аліно!
    У Центральній міській бібліотеці є література по творчості Шекспіра з розділами на тему, що Вас цікавить. Пропонуємо Вам декілька джерел, відібраних черговим бібліографом з електронної бази даних, які, на нашу думку, відповідають заданій темі:
   1. Гузь, О. О. Художня картина світу і людини у сонетах Вільяма Шекспіра//Всесвіт. літ.-ра та культура в навч. закладах Укр. - 2010. - N 7/8. - С. 44-49. (Читальный зал, III поверх, тел.:(056)740-37-52; відділ документів іноземними мовами, VI этаж, тел.: 740-37-12; відділ абонементу3, I поверх, тел.: (056)744-71-73).  
   2. Давидич,Н.М.  "І із злоби любов єдина встала..." Утвердження сили кохання у трагедії В. Шекспіра "Ромео і Джульєтта"//Зарубіжна література в школах України. - 2013. - N 4. - С. 41-43. (Читальный зал, III поверх, тел.: (056)740-37-52; відділ документів іноземними мовами, VIповерх, тел.: (056)740-37-12; відділ абонементу, I поверх, тел.: 
      (056)744-71-73).
   3. 83.34ВЕЛ Д 79  Дубашинский, И. А. Вильям Шекспир: очерк творчества/И.А.Дубашинский. - М.: Просвещение, 1965. - 227 с. (відділ документів іноземними мовами, VI поверх, тел.: (056)740-37-12).
   4. Дьомова, Н. Блазенські пісні Меркуціо у драмі "Ромео і Джульєтта" В. Шекспіра [Електронний ресурс]//Слово і час. - 2015. - № 5. - С. 86-92.
   5. Кечина,В.А.  "Нет повести печальнее на свете, чем повесть о Ромео и Джульетте": литературно-музыкальный вечер для учащихся 7 - 11 классов. 23 апреля 2009 года исполняется 445 лет со дня рождения Уильяма Шекспира (1564 - 1616) / В. А. Кечина. - (Знаменательные даты - 2009)//Библиотека "Бибинформ". Читаем, учимся, играем. Журнал - сборник сценариев для библиотек. - 2009. - N 1. - С. 12-16. (відділ документів іноземними мовами, VI поверх, тел.: (056)740-37-12).
   6. Ніколенко, О.М. "Шекспір - і краю йому нема...": "Шекспірівське питання"// Всесвітня література в сучасній школі. - 2014. - № 4. - С. 15-19 (відділ документів іноземними мовами, VI поверх, тел.: (056)740-37-12; відділ абонементу, I поверх, тел.: (056)744-71-73).
   7. Ніколенко, О.М. Вільям Шекспір. "Ромео і Джульєтта" [Електронний ресурс]//Всесвітня література в сучасній школі. - 2015. - № 5. - С. 8-11.     
   8. 83.34ВЕЛ  Ш 41  Шекспірівський дискурс = Shakespeare discourse: збірник наук. праць. Вип.2 / ред. Н. М. Торкут. - Запоріжжя: КПУ, 2011. - 297 с. (відділ документів іноземними мовами, VI поверх, тел.: (056)740-37-12).
   
    За більш детальною інформацією запрошуємо до інформаційно-бібліографічного відділу (II поверх, тел. (056)740-38-75) 
Дніпропетровської Центральної міської бібліотеки (вул. Воскресенська, 23 (колишня Леніна)).

 

 

Доброго дня! Скажіть, будь ласка, хто автор фрази «І закружляли вони в шаленій танці. І здається, що не люди це, а якісь духи танцю. Адже це неможливо, неможливо собі уявити, що людина здатна на таке».. Потрібно знайти посилання, щоб "захистити" нашу роботу... (Оксана)
Черговий бібліограф

Шановна Оксано! Згідно правил виконання віртуальних довідок не виконуються „запити, що потребують тривалого за часом і глибокого наукового пошуку та підключення додаткових джерел інформації, відсутніх в бібліотеці”. Цитата, яку Ви знайшли в Інтернеті, саме з таких запитів. Тому ми пропонуємо Вам іншу цитату, яку черговий бібліограф знайшла в книзі відділу документів з питань мистецтв (V поверх, тел.: 740-38-05) Центральної міської бібліотеки (вул.Леніна, 23). 
                 85.364.2(УК) Б 82 Боримська Г. Самоцвіти українського танцю. - К.: Мистецтво, 1974. - С. 11.
М.В.Гоголь натхненно писав: „Гляньте, народні танці з’являються у різних кутках світу: іспанець танцює не так, як швейцарець, шотландець – як теньєрівський німець, руський – не так, як француз або азіат... Звідки народилася така різноманітність танців? Вона народилася з характеру народу, його життя і роду занять. Народ, життя якого горде і звитяжне, виражає ту саму гордість у своєму танці; у народу безтурботного і вільного та сама безмежна воля і поетичне самозабуття відбиваються у танцях; народ клімату полум’яного залишив у своєму національному танці ту саму солодку знемогу, пристрасть і ревнощі”.

Какая стоимость пользоваться услугами библиотеки? (Яна)
Черговий бібліограф

   Шановна Яно, Центральна міська бібліотека БЕЗКОШТОВНО надає наступні послуги: 
- Запис у відділи бібліотеки
- Видача літератури додому
- Користування літературою в читальних залах
- Замовлення та видача літератури через МБА з бібліотек міста
- Електронна доставка документів
- Сканування
           Користування:
- картковими та електронними каталогами, картотеками
- інформаційними ресурсами Інтернету 
- електронною правовою бібліотекою «Ліга. Закон»
- лінгафонним кабінетом
- Wi-Fi
           Відвідування:
- краєзнавчого лекторію
- літературно-музичних вечорів
- літературно-мистецької вітальні
- правової громадської приймальні
- ярмарків вакансій
           Навчання:
- навичкам роботи з електронним каталогом бібліотеки
- навичкам роботи в мережі Інтернет
- дистанційне вивчення англійської мови «English 123»
- курси української мови
- Консультації психолога
- Екскурсії бібліотекою
- Рухливі ігри на платформі Xbox+Kinect
- Музей ретро-техніки
- Надання можливості організації фотосесії в приміщенні бібліотеки
         Додаткові платні послуги:
Копіювання
Користування лекційним залом для проведення презентацій та семінарів
Замовлення:
- формування бібліографічних списків літератури за темами до курсових, дипломних робіт, рефератів тощо
- підготовка фотографічних, аналітичних, бібліографічних довідок для фізичних та юридичних осіб
- доставки літератури через МБА із бібліотек України та Росії (пересилання документів)     Довідки за телефоном: (056)740-38-75

Добрый день. Подскажите, пожалуйста, есть ли у Вас в наличии книга Дональда Трампа "Как стать богатым"? Выдается ли на руки для чтения? Спасибо. (Лариса)
Черговий бібліограф

      Уважаемая Лариса, эта книга в электронном виде имеется в фонде нашего читального зала: 

65.29 Т 65 Трамп, Д. Как стать богатым [Электронный ресурс] : аудиокнига / Д. Трамп. - К. : Эльга-Н, 2007. - 1 ч. 25 мин. эл. опт. диск (CD-ROM). - 48.00 Грн.

        Вы можете пользоваться ею в читальном зале или взять домой на определенное время под денежный залог. Запись в читальный зал  (3 этаж, тел. для справок: (056) 740-37-52) производится при наличии паспорта.

Доброго дня! Підкажіть, будь ласка, чи є у Вас наступна література і чи видаєте Ви її з собою? Бабурин С. Н. Территория государства: правовые и геополитические проблемы. Монография / С. Н. Бабурин. – М., 1997. – 480 с. Территория в публичном праве: монография / И.А. Алебастрова, И.А. Исаев, С.В. Нарутто, Е.С.Шугрина. – М., 2013. – 320 c. Клименко Б. М. Государственная территория. Вопросы теории и практика международного права / Б. М. Клименко. — М.: Международные отношения, 1974. — 168 с. Пушмін Е.А. Мирне вирішення міжнародних спорів (міжнародно-правові питання). - М.: Міжнародні відносини, 1984.-208 с. Клименко Б.М. Мирне вирішення територіальних суперечок. - М.:Міжнародні відносини, 1982. - 184 с. Корбут Л.В., Баскін Ю.Я. Міжнародно-правовий режим річок: історія і сучасність. М. 1987. (Катерина)
Черговий бібліограф

Шановна Катерино! На жаль, у фонді Центральної міської бібліотеки (вул. Леніна, 23) немає книг з вашого списку. Для замовлення цих книг з фондів інших бібліотек міста зверніться, будь ласка, до нашого відділу МБА (міжбібліотечний абонемент, II поверх, тел. для довідок (056)740-37-14). 
Пропонуємо Вам переглянути книги з міжнародного публічного права, у яких обов'язково повинні бути глави "Територія і міжнародне право". У відділі абонементу та відділі організації та використання єдиного фонду книги видаються читачам додому:
1. 67.5 Б 18 Баймуратов, М. А. Международное публичное право: учеб. / М. А. Баймуратов. - 2-е изд., перер. и доп. - Х. : Одиссей, 2007. - 703 с. (читальний зал, III поверх, тел.: 740-37-52; відділ абонементу, І поверх, тел.: 744-71-73; відділ організації та використання єдиного фонду, ІІ поверх, тел.: 740-37-14 ).
2. 67.5 Д53 Дмитрієв, А. І., Муравйов В.І. Міжнародне публічне право: Навч. посібник. - К. : Юрінком Інтер, 2000. - 638 с. (читальний зал, III поверх, тел.: 740-37-52; інформаційно-бібліографічний відділ, ІІ поверх, тел.: 740-38-75).
3. 67.5 М 58 Міжнародне публічне право: Підручник / ред. В. М. Репецький. - К. : Знання, 2010. - 300 с. (читальний зал, III поверх, тел.: 740-37-52; відділ абонементу, І поверх, тел.: 744-71-73).
4. 67.5 Т 31 Теліпко, В. Е. Міжнародне публічне право: Навч. посібник . - К. : ЦУЛ, 2010. - 607 с. (відділ організації та використання єдиного фонду, ІІ поверх, тел.: 740-37-14).
5. 67.5 Т 50 Тодоров, И. Я. Международное публичное право: Учебное пособие / И. Я. Тодоров. - К. : Знання, 2005. - 414 с. (читальний зал, III поверх, тел.: 740-37-52).
Детальніше попрацювати з каталогами Ви можете у інформаційно-бібліографічному відділі Центральної міської бібліотеки ( ІІ поверх, тел.: 740-38-75).

Добрый день, есть ли у Вас журналы по теме Учет и аудит на транспортных предприятиях (Катерина)
Черговий бібліограф

Шановна Катерино! Пропонуємо Вам статті з періодичних видань за Вашою темою чи близькі до неї та запрошуємо за більш детальною інформацією до інформаційно-бібліографічного відділу Дніпропетровської Центральної міської бібліотеки (вул. Леніна, 23), ІІ поверх, тел.: 740-38-75:
1.Власенко, Д. О. Особливості стратегічного планування діяльності транспортних підприємств / Д. О. Власенко // Економіка та держава. - 2014/1. - № 1. - С. 32-35 : рис. - Библиогр. в конце ст. (читальний зал, ІІІ поверх, тел.:740-37-52).
2.Граковский, Юрий. Особенности осуществления внутреннего аудита и внутрихозяйственного контроля на автотанспортном предприятии / Ю. Граковский // Незалежний аудитор. - 2014/1. - N 5. - С. 64-69 : фот.цв. .  (читальний зал, ІІІ поверх, тел.:740-37-52).
3.Дробышев, А. Оптимизация автомобильных перевозок грузов с учетом дескриптивных аспектов / А. Дробышев // Риск: Ресурсы. Информация. Снабжение. Конкуренция. - 2011/1. - N 1. - С. 88-90. - Библиогр. в конце ст. (читальний зал, ІІІ поверх, тел.:740-37-52).
4.Железняк, В. В. Проблеми підвищення ефективності економічного розвитку сфери пасажирських перевезень [Електронний ресурс] / В. В. Железняк, О. І. Почечун. - Електрон. текстові дан. - // Інвестиції: практика та досвід : Аналіз. Прогнози. Коментар. - 2015/1. - № 5. - С. 47-51 (інформаційно-бібліографічний відділ, ІІ поверх, тел.:740-38-75).
5.Максімчук, Олександр. Стратегічні напрямки розвитку підприємств транспортної галузі / О. Максімчук // Економіст. - 2013/2. - № 8. - С. 61-63 : табл. - Библиогр. в конце ст. (читальний зал, ІІІ поверх, тел.:740-37-52).
6.Малахова, Юлія Анатоліївна. Методичні засади визначення податкового навантаження на підприємствах автомобільного транспорту / Ю. А. Малахова // Економіка. Фінанси. Право. - 2014/2. - № 11. - С. 17-20 : табл. - Библиогр. в конце ст. (читальний зал, ІІІ поверх, тел.:740-37-52).
7.Масалітіна, В. В. Особливості обліку доходів від пасажирських автобусних перевезень / В. В. Масалітіна // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал. - 2009/1. - N 1. - С. 184-190 : табл. - Библиогр. в конце ст.  (читальний зал, ІІІ поверх, тел.:740-37-52; відділ абонементу, І поверх, тел.:744-71-73).
8.Миненко, Е. Оценка эффективности логистической системы транспортного предприятия / Е. Миненко // Риск: Ресурсы. Информация. Снабжение. Конкуренция : Аналитический журнал. - 2011/1. - N 1. - С. 34-37. - Библиогр. в конце ст. (читальний зал, ІІІ поверх, тел.:740-37-52).
9.Чаленко, Н. В. Управление финансовыми результатами деятельности предприятия [Електронний ресурс] / Н. В. Чаленко, Р. М. Ходжамкулиева. - Електрон. текстові дан. - (Економічні проблеми розвитку галузей та видів економічної діяльності) // Формування ринкових відносин в Україні. - 2014/2. - № 7/8, № 7. - С. 53-55 : табл. (інформаційно-бібліографічний відділ, ІІ поверх, тел.:740-38-75).
10.Чеснакова, Л. С. Контроль економії ресурсів на вантажних перевезеннях в системі управлінського обліку / Л.С. Чеснакова, І.О. Карлова // Економіка. Фінанси. Право. - 2005. - N12. - С. 3-5 : табл. (читальний зал, ІІІ поверх, тел.:740-37-52; відділ абонементу, І поверх, тел.:744-71-73).

 

Підкажіть, будь ласка, чи є у бібліотеці наступні видання: Шмандій В.М., Клименко М.О., Голік Ю.С., Прищепа А.М., Бахарєв В.С., Харламова О.В. Екологічна безпека. Підручник - Херсон: Олді-плюс, 2013. – 366 с. , Клименко М.О., Петрук В.Г., Мокин В.Б., Вознюк Н.М. Методологія та організація наукових досліджень (в екології). Підручник– Херсон: Олді-плюс, 2012. – 474 с., Соломенко Л.І., Боголюбов В.М. Загальна екологія. Навчальний посібник вид. 3-тє (виправлене і доповнене)- Херсон: Олді-плюс, 2014. – 294с., Клименко М.О., Петрук В.Г., Мудрак О.В., Петрук Р.В., та інш. Вступ до фаху (в екології). Підручник. - Херсон: Олді-плюс, 2015. – 428с. (Олена)
Черговий бібліограф

Шановна Олено, на жаль, у фонді Центральної міської бібліотеки (вул. Леніна, 23) немає книг з вашого списку. Для замовлення цих книг з фондів інших бібліотек міста зверніться, будь ласка, до нашого відділу МБА (міжбібліотечний абонемент, II поверх, тел. для довідок (056)740-37-14). Черговий бібліограф пропонує декілька книг тематики та авторів, які Вас цікавили:
1.20.1(4УКР) З-57 Зеркалов, Д. В. Екологічна безпека: управління, моніторинг, контроль: посібник / Д. В. Зеркалов. - К. : КНТ, 2007 ; К. : ДАКОР, 2007 ; К. : ОСНОВА, 2007. - 410 с. (читальний зал, ІІІ поверх, тел.:740-37-52).
2.20.1 З-68 Злобін, Ю. А. Загальна екологія: навч. посібник / Ю.А. Злобін. - Суми : Університетська книга, 2005. - 414 с. (відділ абонементу, І поверх, тел.:744-71-73). 
3.20.1 К49 Клименко, М. О. Моніторінг довкілля: Підручник / М. О. Клименко. - К. : Академія, 2006. - 359 с. - (Альма-матер) (читальний зал, ІІІ поверх, тел.:740-37-52; відділ абонементу, І поверх, тел.:744-71-73). 
4.28.08 К 49 Клименко, М. О. Техноекологія: навч. посібник для вищих навч. закладів / М. О. Клименко, І. І. Залеський. - К. : Академія, 2011. - 254 с. - (Альма-матер). (читальний зал, ІІІ поверх, тел.:740-37-52; відділ абонементу, І поверх, тел.:744-71-73). 
5.28.08 К 95 Кучерявий, В. П. Загальна екологія: підручник для вищих навч. закладів / В. П. Кучерявий. - Львів : Світ , 2010. - 518 с. (читальний зал, ІІІ поверх, тел.:740-37-52).
6.28.08 Р83 Руденко, С. С. Загальна екологія: практичний курс для вищих навч. закладів. Ч.1 / С.С. Руденко. - Чернівці : Рута, 2003. - 319 с. (читальний зал, ІІІ поверх, тел.:740-37-52; відділ абонементу, І поверх, тел.:744-71-73).
7.65.9(4УКР)28 Ш71 Шмандій, В. М. Управління природоохоронною діяльністю: навч. посібник для вищих навч. закладів / В.М. Шмандій. - К. : ЦНЛ, 2004. - 292 с. (читальний зал, ІІІ поверх, тел.:740-37-52; відділ абонементу, І поверх, тел.:744-71-73).

Сообщите, пожалуйста, есть ли в библиотеке книга М. Лайтман " Каббала для начинающих" в 2-х томах и если есть, то выдается ли она на дом ? (Вячеслав)
Черговий бібліограф

     Уважаемый Вячеслав, только в читальном зале есть книги:
1.86.42 Л 18 Лайтман, М. Каббала для начинающих  : учеб. пособие: в 2 т.  / М. Лайтман. - М. : АСТ, Астрель, 2008-2010. 
2.86.42 Л 18 Лайтман, М. Раcкрытие каббалы  : руководство для граждан Земли по обретению счастья / М. Лайтман. - М. : РИПОЛ КЛАССИК, 2008. - 216 с. 
3.86.42 Л 18 Лайтман, М. Услышанное "Шамати"  / М. Лайтман. - Б/г : Kabbalan.info [Издательская группа], 2008. - 630 с. 
4.86.4 С 89 Сулама, Б. Сборник трудов Бааль Сулама  : классическая каббала / Б. Сулама. - Израиль : Международная Академия Каббалы, 2009. - 361 с.     
    Домой можно взять книги из отдела абонемента (І этаж, тел.:(056)744-71-73) или из отдела ВСА-внутрисистемного абонемента (IIэтаж, тел.:(056)740-37-14):
1. 86.42 Л 18 Лайтман, М. Наука Каббала  / М. Лайтман. - 4-е изд. - М. : ИПИ [НФ], 2010. - 632 с. АБОНЕМЕНТ
2. 86.42 Л 18 Лайтман, М. Просто о каббале  / М. Лайтман. - М. : АСТ, Астрель, 2008. - 215 с. ВСА
3.86.42 К 12 Каббала-это очень просто : книга для всех. - Кировоград : КОД [ООО], 2007. - 194 с. АБОНЕМЕНТ И ВСА
4.86.42 К 12 Каббала-это очень просто : книга для всех. - Кировоград : КОД [ООО], 2007. - 194 с. АБОНЕМЕНТ И ВСА
5.86.42 Л 18 Лайтман, М. Зарождение Общества Будущего / М. Лайтман. - М. : Древо Жизни [НПФ], 2004. - 510 с. - (Каббала. Тайное учение). ВСА
6.86.42 Б48 Берг, Й.Сила Каббалы  : пер. с англ. / Й. Берг. - М. : София, 2005. - 206 с. АБОНЕМЕНТ И ВСА
7.86.42 З-78 Зоар" Пинхас"  : книга исцеления и защиты / учение, мудрость и Свет великого каббалиста Рава Шимона бар Йохая. - Б/г : Kabbalan Publishing, б/г. - 143 с.АБОНЕМЕНТ 

 Ждем Вас в библиотеке!

Хранятся ли в библиотеке каталоги выставок собак, проведенных в Днепропетровске? И если есть, за какие года? (Iгор)
Черговий бібліограф

Уважаемый Игорь! В Центральной городской библиотеке (ул. Ленина,23) есть много книг о породах собак и по собаководству в целом. Например:
1. 88 Г 70 Горовиц, А. Собака от носа до хвоста: что она видит, чует и знает: пер. с англ. / А. Горовиц. - М. : Астрель : CORPUS, 2011. - 383 с. (читальный зал, ІII этаж, тел.:740-37-52; отдел абонемента, І этаж, тел.:744-71-73)
2. 46.7 К 19 Канлифф, Дж. Собаки: самая полная иллюстриров. энциклопедия: пер. с англ. / Дж. Канлифф. - М. : АСТ, Астрель, 2009. - 383 с. : ил. (читальный зал, ІII этаж, тел.:740-37-52)
3. 46.7 К 79 Кремер, Э. -М. Самые популярные породы собак / Э. -М. Кремер. - М. : Аквариум, 2008. - 95 с. : ил. (читальный зал, ІII этаж, тел.:740-37-52)
4. 46.7 Э 45 Элдертон, Д. Все породы собак: Выбрать. Понять. Воспитать: пер. с англ. / Д. Элдертон. - М. : ЭКСМО , 2011. - 175 с. : ил. (читальный зал, ІII этаж, тел.:740-37-52; отдел абонемента, І этаж, тел.:744-71-73) и другие.
Но, к сожалению, каталогов выставок собак, проведенных в Днепропетровске, у нас нет.

 

Если у вас книги о кардиомиопатии? (Эмили)
Черговий бібліограф

   Уважаемая Эмили, разделы о кардиомиопатии есть во многих книгах из фонда читального зала нашей Центральной библиотеки, например:
1. 54.1 В60 Внутренняя медицина  : в 3 т.: Учеб. для ВУЗов III-IV уровней аккредитации. Т.1 / Е. Н. Амосова [и др.] ; под. ред. Е. Н. Амосова. - К. : Медицина, 2008. - 1063 с. 
2. 54.10 Г70 Горохова, С. Г. Кардиология : 9 глав о диагностических ошибках / С. Г. Горохова. - М. : ЭКСМО, 2009. - 366 с. - (История болезни).
3. 54.10 Л 21 Ламберг, И. Г. ЭКГ при различных заболеваниях  : расшифровыаем быстро и точно / И. Г. Ламберг. - Ростов н/Д : Феникс, 2010. - 284 с. 
4. 54.1 П 27 Передерий, В. Г. Основы внутренней медицины : в 3 т.: учебник для высш. мед. учебных заведений. Т.2. Заболевания системы кровообращения. Ревматические болезни. Заболевания почек. Общие вопросы внутренней медицины / В. Г. Передерий, С. М. Ткач. - К. : б.и., 2009. - 975 с. и др.
   Приглашаем Вас  в читальный зал на ул.Ленина, 23, ІІІ этаж, тел. для справок: (056)740-37-52.

Добрый день! Подскажите, пожалуйста, есть ли в библиотеке журнал мод Бурда 02/2012? (Наталья)
Черговий бібліограф

      Уважаемая Наталья, этот номер журнала Вы можете почитать в отделе документов по искусству нашей библиотеки (ул.Ленина, 23, V этаж, тел. для справок: (056)740-38-05)

Доброго дня! Чи є в бібліотеці видання Демченко С. В. Масова комунікація як чинник формування громадянського суспільства в незалежній Україні (глобальне і національне) ? Дякую! (Юлія)
Черговий бібліограф

   Шановна Юліє! На жаль, у фонді Центральної міської бібліотеки немає книги Демченко С. В. Масова комунікація як чинник формування громадянського суспільства в незалежній Україні (глобальне і національне). Для замовлення книги з фондів інших бібліотек міста зверніться, будь ласка, до нашого відділу МБА (вул. Леніна, 23, міжбібліотечний абонемент, II поверх, тел. для довідок (056)740-37-14).

Здравствуйте! Подскажите, проходят ли сейчас куры польского языка по воскресеньям? (Женя)
Черговий бібліограф

   Ув. Женя! Курсы польского языка проходят с 18 октября 2015 г. и набор в группу уже закончен. О наборе новой группы будет дана дополнительная информация на сайте библиотеки.
   Справки по тел.(056)740-37-12 (отдел документов на иностранных языках).

Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, у Вас есть в наличии книги: 1) Мастер звонка. Как объяснять, убеждать, продавать по телефону. Автор: Евгений Жигилий; 2) Техники холодных звонков. То, что реально работает. Автор: Стефан Шиффман; 3) Мастерство телефонных продаж. Секреты, приемы, практика. Автор: Антонина Пожидаева; 4) Продажи по телефону. Автор: Стефан Шиффман; 5) Продажи по телефону при помощи исходящих звонков. Автор: Пэт Кокран; 6) Умение продавать по телефону. Автор: Андрей Левин. (Максим)
Черговий бібліограф

 Уважаемый Максим, из Вашего списка у нас есть: 65.422 П46 Пожидаева, А. И.Мастерство телефонных продаж: секреты, приемы, практика  / А. И. Пожидаева. - Минск : Изд-во Гревцова, 2007. - 148 с. - (Бизнес от А до Я). (в отделе абонемента и читальном зале)
  Рекомендуем также из фонда документов на иностранных языках:
1. 60.8 М54 Метласова, Т. М. Телефонные переговоры на английском языке  / Т. М. Метласова, Е. Ю. Федорова. - М. : ЭКСМО, 2009. - 256 с. - (Иностранный для бизнеса). 
2.60.8 Т31 Телефонные переговоры на французском языке  / С. Б. Миронова [и др.]. - М. : ЭКСМО, 2009. - 383 с. - (Иностранный для бизнеса). 
  Остальные книги, если они имеются в фондах других библиотек нашего города или Украины, можно получить. передав заказ в отдел межбиблиотечного абонемента( ул. Ленина,23, ІІ этаж, тел.:(056)740-37-14).

Добрый день. Меня зовут Олег, я студент Национального авиационного университета и на данный момент я занимаюсь написанием диплома, суть которого заключается в освещении журналистской деятельности Дмитрия Яворницкого. Подскажите, пожалуйста, есть ли в Вашей библиотеке первые семь чисел газеты "Русская Правда", главным редактором которой он был? С уважением, Олег. (Олег)
Черговий бібліограф

 Уважаемый Олег,  рекомендуем Вам с этим вопросом обратиться в краеведческий отдел  Днепропетровской областной универсальной научной библиотеки: (0562)47-45-36.

 

Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, есть ли в библиотеке учебники для изучения китайского языка ? (Татьяна)
Черговий бібліограф

Уважаемая Татьяна! На VI этаже Центральной городской библиотеки (ул.Ленина, 23) находится отдел документов на иностранных языках (тел.: 740-37-12). Там очень хороший фонд, в том числе и учебников китайского языка. Дежурный библиограф отобрала несколько книг для примера, но их гораздо больше. Приглашаем Вас в нашу библиотеку!

1. 81.2КИТ-9 В 42 Видов, Б. Китайский язык: Самоучитель / Б. Видов ; ред. А. Голубова. - М. : Живой язык, 2013. - 224 с. 
2. 81.2КИТ-9 П69 Практический курс китайского языка: начальный этап в двух томах: Т.1 / А.Ф. Кондрашевский, М.В. Румянцева, М.Г. Фролова. - 4-е изд., испр. . - М. : Муравей, 2000. - 550 с. 
3. 81.2КИТ-9 П69 Практический курс китайского языка: начальный этап в двух томах: Т.2: С аудиоприложением / А.Ф. Кондрашевский, М.В. Румянцева, М.Г. Фролова. - 4-е изд., испр. . - М. : Муравей, 2000. - 525 с. 
4. 81.2КИТ-9 С 71 Спешнев, Н. А. Введение в китайский язык: Аудио диск [Электронный ресурс] : фонетика и разговорный язык / Н. А. Спешнев. - Electronic data. - СПб. : КАРО, 2006. - 1 эл. опт. диск (CD-DA) : зв. 
5. 81.2КИТ-9 Ш 47 Шеньшина, М. А. Самоучитель современного китайского языка: Аудиокурс [Электронный ресурс] / М. А. Шеньшина, Цзоу Сюэцян. - Electronic data. - М. : Восточная книга, 2006. - 1 эл. опт. диск (CD-DA) : зв. 
6. 81.2КИТ-92 Щ 91 Щичко, В. Ф. Китайский язык. Полный курс перевода / В. Ф. Щичко, Г. Ю. Яковлева. - М. : Восточная книга, 2009. - 368 с. 
7.81.2КИТ-9 Я 67 Янь, Ван Китайский разговорный язык: Аудиокурс для начинающих / Вань. Янь, Р. Оруджев. - М. : Толмач; Саппорт СТ , 2008. - 370 с. + 1 эл. опт. диск (CD-ROM). 

Есть ли литература по рисованию (самоучители)? (Евгения)
Черговий бібліограф

   Уважаемая Евгения, в нашей Центральной библиотеке есть большой специализирован-ный отдел документов по искусству (ул.Ленина, 23, 5 этаж, тел. для справок: (056) 740-38-05), где Вы можете  пользоваться многими интересными книгами  этой тематики, например: 
1. 85.14 Ш71 Шматова, О. В. Самоучитель по рисованию маслом  : экспресс-курс: учимся рисовать с нуля шаг за шагом / О. Шматова. - М. : ЭКСМО, 2011. - (Учимся рисовать с О.Шматовой).
2.85.14 Ш 71 Шматова, О. В. Самоучитель по рисованию гуашью  : экспресс-курс: учимся рисовать с нуля шаг за шагом / О. В. Шматова. - 2-е изд., обновл., перераб. и доп. - М. : ЭКСМО, 2011. - 79 с. - (Учимся рисовать с О.Шматовой) и др.

Доброго дня! Підкажіть, будь ласка, чи наявні в бібліотеці видання, що стосуються соціоніки в педагогіці? (Ганна)
Черговий бібліограф

Шановна Ганно! Пропонуємо Вам декілька цікавих джерел за Вашою темою з електронних баз даних і систематичної картотеки статей та запрошуємо за більш детальною інформацією до інформаційно-бібліографічного відділу (ІІ поверх, тел.:740-38-75) Дніпропетровської Центральної міської бібліотеки (вул. Леніна, 23):

1. Аносова, С. Г. О необходимости получения знаний по соционике педагогами общего и коррекционного образования в условиях меняющейся школьной среды  / С. Г. Аносова // Соционика, ментология и психология личности. - 2012. - N 2. - С. 61-65. - Библиогр. в конце ст. (читальний зал, ІІІ поверх, тел.:740-37-52; відділ абонементу, І поверх, тел.:744-71-73).
2. Мегедь, В. В.  Этапы формирования личности ребенка с точки зрения соционики / В. В. Мегедь // Психология и соционика межличностных отношений. – 2010. - N 1. - С. 10-18 (читальний зал, ІІІ поверх, тел.:740-37-52).
3. Овчаров, А.А. Детские характеры / А. А. Овчаров. - (Соционика в детской) // Менеджмент и кадры: психология управления, соционика и социология. - 2009. - N 5. - С. 56-61 (читальний зал, ІІІ поверх, тел.:740-37-52). 
4. Олейник, Л. Н. О необходимости применения соционики в педагогическом процессе / Л. Н. Олейник, О.Г. Лемешев, Ю.В. Лемешева // Менеджмент и кадры: психология управления, соционика и социология. - 2006. - N 9. - С. 59-61 (читальний зал, ІІІ поверх, тел.:740-37-52).
5. Олейник, П. Н. Семь тезисов о необходимости применения соционики в педагогическом процессе / П. Н. Олейник, О. Г. Лемешев, Ю. В. Лемешева // Соционика, ментология и психология личности. - 2004. - N 2. - С. 42-45 (читальний зал, ІІІ поверх, тел.:740-37-52; відділ абонементу, І поверх, тел.:744-71-73).
6. Прилепская, Н. А. Из опыта соционических исследований в школах / Н. А. Прилепская // Менеджмент и кадры: психология управления, соционика и социология. - 2006. - N 1. - С. 56-60 (читальний зал, ІІІ поверх, тел.:740-37-52). 
7. Прилепская, Н. А. Соционика в детском саду / Н. А. Прилепская // Психология и соционика межличностных отношений. - 2015. - N 8. - С. 23-32 : табл.; схем. - Библиогр. в конце ст. (читальний зал, ІІІ поверх, тел.:740-37-52). 
8. Удалова, Е. А. Соционика в школе // Соционика, психология и межличностные отношения. - 2007. - Апрель. - С. 33-42 (читальний зал, ІІІ поверх, тел.:740-37-52).
9. Чурсина, И. П. Соционика и музыкальное образование / И. П. Чурсина // Соционика, ментология и психология личности. - 2010. - N 2. - С. 27-30. - Библиогр. в конце ст. (читальний зал, ІІІ поверх, тел.:740-37-52; відділ абонементу, І поверх, тел.:744-71-73).

Чи має бібліотека аудіоносіі з навчання з намецької мови? (Ольга)
Черговий бібліограф

   Шановна Ольго! В Центральній міській бібліотеці є спеціалізований відділ - відділ документів іноземними мовами (вул. Леніна, 23, VI поверх, тел. для довідок: (056)740-37-12), в якому багато матеріалу за Вашою темою. Це підручники з німецької мови для вищих закладів, для шкільних закладів німецького та українського видань, документальні фільми, такі як:
1.81.2НІМ-9 A87  Aspecte 2: Mittelstuffe Deutsch = Пособие по немецкому языку: Lehrbuch mit DVD/U.Koithan [et al.]. - Berlin; Munchen; Wien: Langenscheidt, 2008. - 199 s. + 1 эл. опт. диск (DVD-ROM).
2. 81.2НІМ-9 A87  Aspecte 2: Mittelstuffe Deutsch = Рабочая тетрадь к пособию по немецкому языку: Arbeitsbuch mit CD-ROM/U.Koithan [et al.]. - Berlin; Munchen; Wien: Langenscheidt, 2008. - 184 s. + 1 эл. опт. диск (CD-ROM).
3. 81.2НЕМ-9  Б42  Бек, Ангеліка Г. Німецька за 30 днів [Электронный ресурс]: Аудіо-CD до книги: Урок 1-30/А.Г. Бек. - Київ: Методика; Berlin; Munchen: Langenscheidt KG, 2004. - 1 эл. опт. диск (CD-DA). - (... за 30 днів). Издание является приложением к документу: 
Німецька за 30 днів: Компакт-курс з аудіокасетою/ А.Г. Бек; Пер. О.В. Петренко, І.А. Гуляницька.
4. 81.2НЕМ-9 D48  Deutsch rapid: Самоучитель для начинающих: Аудиокурс с 2 СD и 2 кассетами/V. Damm. - Ismaning: Max Hueber Verlag, 2001. - 118 s. 
5. 81.2НЕМ-9  D48  Deutsch rapid [Электронный ресурс] = Самоучитель немецкого языка для начинающих: Audiokurs: Deutsch-Russisch/V.Damm. - Ismaning: Max Hueber Verlag, 2001. - 2 эл. опт. диск (CD-ROM).  Lektion 1-15 Издание является приложением к документу: 
Deutsch rapid: Самоучитель для начинающих: Аудиокурс с 2 СD и 2 кассетами/V.Damm. - Ismaning: Max Hueber Verlag, 2001. - 118s.
6. 81.2Нiм  М 42  Меезе, Х.  Deutsch - warum nicht ?: радиокурс немецкого языка/Х.Меезе. - Herstellung: Kollen Druck: Verlag GmbH. - (Deutsche welle Deutschlandfunk). vol.4. - 172 с. 
Грам. обзор:104с.-112с.,Ключи к упр.:113с.-126с.,Перевод диалогов:127-152с.,Алфвитный словарь:153с.-167с.
7. 81.2НІМ-9 С 81  100% немецкий: Начальный уровень: Комплект для работы с книгой: CD 1 [Электронный ресурс]. - Электрон. дан. - М. : Дельта Паблишинг, 2008. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM).
8. 81.2НІМ-9  T38  TestDaF [Электронный ресурс] = Аудиоприложение к пособию для подготовки к экзамену по немецкому языку: Oberstufenkurs mit Prufungsvorbereitung: CD. - Ismaning: Hueber Verlag, 2007. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM). - (Test Deutsch als Fremdsprache) та інші.

 

 

Критические материалы о романе Джой Когава "Обасан" (Макеева)
Черговий бібліограф

Добрый день! В фондах Центральной городской библиотеки (ул. Ленина,23) неплохо представлены канадская художественная литература и литературоведение, но, к сожалению, ни романа «Обасан» канадской писательницы японского происхождения Джой Когавы, ни критических материалов на него у нас нет. Обратитесь ещё, пожалуйста, в Днепропетровскую областную универсальную научную библиотеку (ул. Ю.Савченко, 10, тел.: 42-31-04, 42-15-68) и в научную библиотеку Днепропетровского национального университета (ул. Казакова, 8, тел.: 46-61-95).

Добрый день! Подскажите, пожалуйста, какие из этих книг есть в наличии: 1. Оксана Панкеева "Пересекая границы"; 2. Ольга Громыко "Мир белории: Профессия ведьмы"; 3. Рейчел Мид "Академия вампиров. Ледяной укус"; 4. Софи Кинселла "Тайный мир шопоголика." Спасибо за ответ. (Надежда)
Черговий бібліограф

    Уважаемая Надежда, не все книги есть  в фонде Центральной библиотеки, но в этом случае можно воспользоваться фондами библиотек-филиалов. Для этого сделайте заказ в отделе Межбиблиотечного абонемента ( ул. Ленина, 23, ІІ этаж,тел. для справок: (056) 740-37-14 ): 
1. 84.4РОС6  П 16 Панкеева, О. П. Пересекая границы  : роман / О. П. Панкеева. - М. : Армада, Альфа-книга, 2008. - 410 с. - (Магия фэнтези). (имеется в фонде библиотек №7 и №8)
2. Из романов Громыко О. имеются: Год Крысы. Видунья; Год Крысы. Путница ;Космобиолухи; Ведьмины байки 
3. Книги Р. Мид  тоже можно заказать через отдел МБА. В фондах нашей библиотечной системы более 30 наименований книг других авторов этой тематики, для уточнения воспользуйтесь Электронным каталогом на нашем сайте.
4. Книга -  84.4ВЕЛ К 41 Кинселла, С. Тайный мир Шопоголика  / С. Кинселла. - М. : ЭКСМО : Фантом Пресс, 2010. - 407 с. - (Pocket book). - имеется в отделах абонемента, читальном зале и книгохранения, куда Вы можете обратиться  в ближайшее удобное для Вас  время.

Доброе время суток! Меня интересуют книги о ракетной технике, изданные в период с 2005 по 2015 год. Если не затруднит, мне необходим список этих книг. Спасибо! (Дмитрий)
Черговий бібліограф

   Уважаемый Дмитрий! В Центральной городской библиотеке (ул.Ленина,23) есть литература по Вашей теме. Предлагаем Вам несколько книг, по нашему мнению, соответствующих или близких заданной теме: 
1. 39.6 Д 75  Дронь,М.М. Навколоземний простір і технічні засоби для його освоєння/М.М.Дронь. - Дніпропетровськ: ДНУ,2006. - 138 с. (читальний зал, III этаж, тел. для справок: (056)740-37-52).
2. 39.6(4УКР-2ДНІ) Д 83 Дуплищева,О.М.  М.И.Дуплищев. Теоретические и экспериментальные исследования явлений излучения и распространения света в пространстве/О.М.Дуплищева, А.М. Дуплищев. - Днепропетровск: АРТ-ПРЕС, 2012. - 349 с.(отдел абонемента, I этаж, тел. для справок (056)744-71-73; читальний зал, III этаж, тел. для справок: (056)740-37-52).
3. 39.6 К 63  Компаніець,Е.П. Основи балістичного проектування космічних буксирів/М-во освіти і науки України. - Дніпропетровськ: Вид-во ДНУ, 2005. - 332 с. (читальний зал, III этаж, тел. для справок: (056)740-37-52).
4. 39.6 С 40  Системне проектування та аналіз характеристик аерокосмічної техніки: збірник наук. праць. Т.10, 11, 15/Дніпропетровськ: Пороги, 2013.  (читальний зал, III этаж, тел. для справок: (056)740-37-52).
   За более полной информацией приглашаем Вас в информационно-библиографический отдел библиотеки (II этаж, тел для справок:(056) 740-38-75).
  

 

Дворянські садиби 18-19 ст Лівобережної України і Російської імперії (Аліна)
Черговий бібліограф

Шановна Аліно! В Центральній міській бібліотеці (вул. Леніна,23) є декілька джерел за Вашою темою:
1.  63.3(4УКР-4ДНЕ) Л 17 Лазебник, В.  Історія та історики Дніпропетровська: [Історичне минуле Катеринослава привертало увагу багатьох істориків, діячів культури, просвіти, духовенства]/В. Лазебник//Дніпропетровськ: минуле і сучасне: Оповіді про пам'ятки культури Катеринослава-Дніпропетровська, їх творців і художників/ Фоменко А.К.,Чабан М.П.,Лазебник А.І.,Лізавенко Г.В.,Голуб І.С. - Дніпропетровськ : Дніпрокнига, 2001. - С. 480-483. (бібліотека-філіал № 4, ж/м Красний Камінь, 3, тел. для довідок: (056) 778-95-15).
2.  63.3(4УКР-4ДНІ) М 80 Мороз, В. С.  Краєзнавчі нариси з історії Придніпров'я: історичні події і люди: від найдавніших часів до початку XX ст.: монографія/В.С.Мороз, В.С.Мороз. - Хмельницький: Мельник А.А., 2010. - 509 с.(відділ абонементу, I поверх, тел. для довідок: (056)744-71-73; читальний зал, III поверх, тел. для довідок: (056) 740-37-52). 
3.  63.3(4УКР-4ДНІ) П 75 Придніпров'я: історико-краєзнавчі дослідження: збірник наукових праць. Вип.6/ред. С.І.Світленко. - Дніпропетровськ: Вид-во ДДУ, 2008. - 239 с. (відділ абонементу, I поверх, тел. для довідок: (056)744-71-73; читальний зал, III поверх, тел. для довідок: (056)740-37-52). 
4.  85.113(4УКР) Р60 Родічкін, І. Д. Старовинні маєтки України: маєток як синтез мистецтв; Архітектура садів і парків; Поетика старовинної садиби: Книга-альбом/І.Родічкін. - К.: Мистецтво, 2005. - 383 с. (відділ документів з питань мистецтв, V поверх, тел. для довідок: (056) 740-38-05).
5.  26.89(4УКР) У31 Удовик, С. Л. Украина. Исторические места: фотокнига/С.Удовик. - К.: Ваклер, 2005. - 92 с. (відділ документів з питань мистецтв, V поверх, тел. для довідок: (056) 740-38-05).
6.  75.8 Х 82 Хорошевский, А. Ю. 20 лучших экскурсий по Украине/А. Хорошевский; Худож.-оформ. И.В.Осипов. - Х.: Фолио, 2007. - 315 с. (відділ документів з питань мистецтв, V поверх, тел. для довідок: (056) 740-38-05).
7.  85.1(4УКР) Щ 61 Щербаківський, Д. М.  Козак Мамай: мистецько-етнографічні праці/Д. Щербаківський. - Х.: Факт, 2008. - 511 с. (відділ абонементу, I поверх, тел. для довідок: 744-71-73; відділ документів з питань мистецтв, V поверх, тел. для довідок: (056) 740-38-05).
    За більш детальною інформацією запрошуємо до інформаційно-бібліографічного відділу бібліотеки (II поверх, тел для довідок: (056) 740-38-75).
    

Доброго дня! Підкажіть, будь-ласка, чи є у вас в наявності підручник або книга, яка б розкривала поняття "кіноповість" саме в українському мистецтві, розвиток цього жанру в Україні. (Олена)
Черговий бібліограф

Шановна Олено! Коротке визначення терміну "кіноповість" таке:

Кіноповість – твір кіномистецтва, сюжет якого порівняно складний, базується на цілій низці подій і в якому досягається епічна широта охоплення зображуваної дійсності. Засновник жанру О.Довженко („Україна в огні”, „Зачарована Десна” та ін.), зверталися до цього жанру І.Драч („Іду до тебе”, „Київська фантазія на тему дикої троянди”), М.Вінграновський („Сіроманець”).

Пропонуємо Вам деякі видання та статті з періодичних видань, запрошуємо за більш детальною інформацією до інформаційно-бібліографічного відділу (ІІ поверх, тел.:740-38-75) та відділу документів з питань мистецтв (V поверх, тел.: 740-38-05) Дніпропетровської Центральної міської бібліотеки (вул. Леніна, 23):

1. 83 Л 64 Кіноповість // Літературознавча енциклопедія: у 2 т. Т.1. А - Л / Авт.-уклад. Ковалів Ю.І. - К. : Академія [Вид. центр], 2007. – С. 479-480 (читальний зал, ІІІ поверх, тел.:740-37-52; відділ абонементу, І поверх, тел.:744-71-73; інформаційно-бібліографічний відділ, ІІ поверх, тел.:740-38-75)
2. 83 Л64 Кіноповість // Літературознавчий словник-довідник. -  К. : Академія, 2006. – С. 341 (читальний зал, ІІІ поверх, тел.:740-37-52; відділ абонементу, І поверх, тел.:744-71-73; інформаційно-бібліографічний відділ, ІІ поверх, тел.:740-38-75)
3. 84.4УКР6 В 48 Вінграновський, М. С. Сіроманець: повісті, оповідання / М. Вінграновський. - Одеса : Маяк, 2008. - 162 с. (читальний зал, ІІІ поверх, тел.:740-37-52; відділ абонементу, І поверх, тел.:744-71-73)
4. 84.4УКР6 Д58 Довженко, О. П.  Україна в огні: кіноповість / О. Довженко. - К. : Україна, 2004. - 143 с. (читальний зал, ІІІ поверх, тел.:740-37-52; відділ абонементу, І поверх, тел.:744-71-73)
5. 85.374(4УКР) М 59 Миколайчук, І. В. Сценарії / І. Миколайчук ; Упоряд.Є.Миколайчук. - К. : Ред. журналу "Міжнародний туризм", 2008. - 543 с. 
Драч, Іван. Київська фантазія на тему дикої троянди - шипшини : кіноповість / І. Драч, І. Миколайчук. - С. 315-376 (відділ документів з питань мистецтв, V поверх, тел.: 740-38-05; відділ абонементу, І поверх, тел.:744-71-73)
6. Тур, Світлана. Урок за твором О. Довженка "Україна в огні" [Електронний ресурс] / С. Тур. - Електрон. текстові дан. - // Українська література в загальноосвітній школі. - 2013. - № 1. - С. 28-32  (інформаційно-бібліографічний відділ, ІІ поверх, тел.:740-38-75)
7. Черненко, Валентина. Правда, обпалена війною: Доля народу крізь призму авторського бачення та оцінки Олександра Довженка в кіноповісті "Україна в огні" / В. Черненко // Українська література в загальноосвітній школі. - 2012. - № 6/7. - С. 37-39 (читальний зал, ІІІ поверх, тел.:740-37-52; відділ абонементу, І поверх, тел.:744-71-73).

Добрый день! Можно узнать наличие подшивки газеты 1. Літературна газета : двотиж. орган Всеукр. спілки пролетарських письменників. - Київ за 1927-1930. Если, то за какие годы и какие номера 2. Літературна газета : орган правл. Спілки радян. письм. України. - Київ ; Харків, 1930-1939 - Если, то за какие годы и какие номера. Спасибо! (Ирина)
Черговий бібліограф

Шановна Ірино! На жаль, у фонді Центральної міської бібліотеки  (вул. Леніна, 23) "Літературна газета" за 1927 - 1939 роки відсутня. Зверніться, будь ласка, до Відділу періодики Дніпропетровської обласної універсальної наукової бібліотеки (пр. К.Маркса, 18), телефон: 47-37-72.

Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, у Вас есть в наличии Книга "Без воды: Как писать предложения и отчеты для первых лиц" Автор: Павел Безручко. (Максим)
Черговий бібліограф

Уважаемый Максим! Книги Павла Безручко "Без воды: Как писать предложения и отчеты для первых лиц", к сожалению, в Центральной городской библиотеке (ул.Ленина, 23) нет. Если хотите, чтобы эту книгу Вам поискали в фондах других библиотек Днепропетровска, обратитесь, пожалуйста, в отдел МБА нашей библиотеки (межбиблиотечный абонемент, ІІ этаж, тел. для справок: 740-37-14).

Здравствуйте!Скажите,у вас есть книги Владимира Успенского "Тайный советник вождя" Первый президент., Всесоюзный староста , На большом пути или вообще Собрание сочинений В.Д.Успенского и книги издательства "Информэкспресс" - "Герои и антигерои отечества" и Собрание сочинений Уткина Анатолия Ивановича или его произведения "Первая мировая война" (Виктория)
Черговий бібліограф

    Уважаемая Виктория! В отделах Центральной городской библиотеки (ул. Ленина, 23) есть книги:

1. 84.4РОС6 У 77 Успенский,В.Д. Тайный советник вождя: роман в 3-х т./СМАРТ [СП], 1992 (отдел абонемента, I этаж, тел. для справок (056)744-71-73; отдел организации и использования единого фонда, II этаж, тел. для справок (056)740-37-14).

2. 63.3(2)5 У 84 Уткин,А.И. Первая мировая война/М.: ЭКСМО: Алгоритм, 2002. - 671 с. - (История России. Современный взгляд), (отдел организации и использования единого фонда, II этаж, тел. для справок (056)740-37-14).

   Книги Успенского В.Д. "Первый президент. Повесть о Михаиле Калинине", "Всесоюзный староста", "На большом пути. Повесть о Клименте Ворошилове", собрание сочинений Уткина А.И. и сборник "Герои и антигерои Отечества " Вы можете заказать из фондов других библиотек города и Украины, воспользовавшись отделом межбиблиотечного абонемента (ул. Ленина, 23, II этаж, тел. для справок: (056)740-37-14).

Добрий день ! чи є в бібліотеці книга Автор: Іваненко, Оксана Дмитрівна Тарасові шляхи Издательство: Дитвидав УРСР, 1961 г. (Наталія)
Черговий бібліограф

     Шановна Наталіє, ця книга є як у відділі абонементу, так і в читальному залі нашої бібліотеки.  Щоб взяти книгу додому, зверніться у відділ абонементу (І поверх, тел.для довідок: (056)744-71-73). Для  замовлення: 84.4УКР6  І-18 Іваненко, О. Тарасові шляхи.-К.: Держлітвидав УРСР, 1961. 

Ответьте, пожалуйста, есть ли в фондах библиотеки книга Владимира Белинского"Страна Моксель или открытие Великороссии" (Вячеслав)
Черговий бібліограф

      Уважаемый Вячеслав, эта книга (в двух томах) имеется в фонде читального зала  нашей библиотеки (ул. Ленина, 23, ІІІ этаж, тел. для справок: (056) 740-37-52).
    Для заполнения бланка-заказа:
1.   63.3(4РОС) Б 43 Белинский, В. Б. Страна Моксель, или Открытие Великороссии : роман-исследование . Кн.1 / В. Белинский. - 2-е изд. - К. : Вид-во ім. О.Теліги, 2007. - 406 с.
2.   63.3(4РОС) Б 43 Белинский, В. Б. Страна Моксель, или Открытие Великороссии  : роман-исследование. Кн.2 / В. Б. Белинский. - 2-е изд. - К. : Вид-во ім. О.Теліги, 2007. - 342 с. 

Добрый день! Мне нужна книга Куцевич В.Л. Основы эвристики: учебное пособие по теории творчества для специалистов и магистров по интеллект. собственности, 2008. Могу ли я взять эту книгу домой. (Вікторія)
Черговий бібліограф

      Уважаемая Виктория, нужная Вам книга имеется только в фонде читального зала, где Вы и сможете с ней поработать (ул.Ленина, 23, III этаж, тел.(056)740-37-52). Сведения для бланка-заказа:
30у К 95 Куцевич, В. Л. Основы эвристики : учебное пособие по теории творчества для специалистов и магистров по интеллект. собственности / В. Л. Куцевич. - К. : Ін-т интелектуальної власності і права, 2008. - 225 с. 

Расскажите мне, пожалуйста, про курс английского языка для взрослых English123, куда мне обращаться? Спасибо) (Любовь)
Черговий бібліограф

        Шановна Любове! English123 є єдиним повністю інтерактивним і мультимедійним онлайн-підручником англійської мови. Він орієнтований на учнів з різним рівнем мовних навичок. Звідси поділ курсу на чотири рівні. Всі вони призначені для молоді та дорослих, які ще не говорять вільно англійською, або ж хотять покращити свої навички.Курс був повністю створений на основі методики "123", розробленої міжнародним колективом фахівців: досвідчених методистів і носіїв англійської мови. Методика заснована на створенні ситуацій спілкування, максимально наближених до природних, в результаті чого користувач вчиться не лише говорити, а й думати англійською. Курс English123 пропонує унікальний . інтерактивний модуль перевірки вимови. У користувача курсу є можливість самостійно перевіряти вимову за допомогою алгоритму перевірки усного мовлення високого ступеня розпізнавання. Курс English123 складається з чотирьох рівнів навчання, орієнтованих на користувачів з різним рівнем володіння англійською, від початкового до середнього. Кожен з рівнів складається з 22 уроків, які містять безліч різних інтерактивних вправ, наприклад: діалоги, фільми, фото-уроки, пісні.Курс містить понад 1000 інтерактивних вправ, що складає 400 годин навчання! Система сама перевіряє правильність виконання завдань. Виконуючи їх, Ви вивчите граматику, розширите словниковий запас, навчитеся розуміти на слух, писати і навіть правильно вимовляти. 
      Ви маєте можливість  безкоштовно вивчати англійську в Центральній міській бібліотеці. Довідки та запис за телефоном:(056)740-38-76 (Інтернет-центр)

Здравствуйте! Есть материал на тему "Любовь как философско-этическое понятие"? (Аліна)
Черговий бібліограф

   Уважаемая Алина, по интересующей вас теме  в читальном зале нашей библиотеки ( ул. Ленина, 23, ІІІ этаж, тел.:(056)740-37-52) читайте:
1. Анреас-Саломе, Лу Думки про проблеми кохання / Лу Анреас-Саломе // Філософська думка. - 2006. - N3. - С. 76-87.
2. Білоножко, Євгеній. Любов - це "бути" / Є. Білоножко // Філософська думка. - 2014. - № 1. -  С. 127-130
3. Кубухова Н.В. Философия любви: андрогин как целостность человека  / Н.В. Кубухова // Практич. філософія.- 2005. - N1. -  С. 54-95
4. Куцепал, С. Г. Любовь русская и французская  : (Попытка сравнительного анализа трактовки данного феномена в русской религиозной философии и во французской философии XXст.) / С.Г. Куцепал // Практич. філософія : Науковий журнал. - 2004. - N4. - С. 126-132.
5. Мельник, Валерія Валеріївна. Метаморфози діяльнісного екзистенціалу любові в християнстві [Електронний ресурс] / В. В. Мельник // Грані. - 2012. - № 12. -  С. 39-42
6. 87.7 Р 89 Русский эрос, или Философия любви в России [Текст]. - М. : Прогресс, 1991. - 444 с. - 
7. Таулер, Й. Зовнішня та внутрішня любов : [Твір нім. богослова ХІV ст. ] / Й. Таулер // Філософська думка. - 2004. - N1. - С. 49-54. 
8. Шаталович А. М. Философия любви в христианской традиции [Электронный ресурс] : между эросом и агапе / А. М. Шаталович // Грані. - 2012. - № 8. -  С. 65-68
9. Шумин, А. Многоликая любовь / А. Шумин, С. Сляднев// Психология и соционика межличностных отношений.- 2005.- N 3 .-  С.58-61

Добрий день! Є матеріал на тему "Парцельовані конструкції"? Про парцельовані конструкції, визначення (Аліна)
Черговий бібліограф

      Шановна Аліно! Парцеляція - фігура мелодики мовлення, в якій частини одного речення  задля кращого їх сприймання інтонаційно та семантично розмежовують на відносно самостійні неповні комунікативні одиниці (фрази), відображаючи це на письмі розділовими знаками, задля наголошення на семантичній значущості інформації.Мовна парцеляція синтаксичної структури здійснюється за допомоги інтонації, у письмовому тексті — її графічними показниками — розділовими знаками. Фактично явище парцеляції полягає у виділенні відрізка речення в окрему самостійну частину, яка, однак, не пориває семантичного і структурного зв’язку з реченням.Парцельована конструкція складається із основного висловлювання (базової частини) і одного або кількох парцелятів. Парцелят — частина конструкції, що утворюється внаслідок розчленовування речення і залежить (граматично і семантично) від попереднього контексту.
Парцельовані конструкції як явища експресивного синтаксису неодноразово ставали об’єктом уваги дослідників української лінгвістичної школи (І. Вихованець, П. Дудик, А. Загнітко, Н. Конопленко, Л. Конюхова, В. Федонюк та ін.), російської лінгвістичної школи (В. Виноградов, Л. Щерба, М. Поспєлов, Ю. Ванников, О. Сковородников, Н. Формановська та ін.), зарубіжної лінгвістики (Л. Теньєр, Ш. Баллі, В. Матезіус та ін.). 
   Більше дізнатися про парцельовані конструкції можна в читальному залі Центральної бібліотеки (вул. Леніна, 23, ІІІ поверх, тел.:(056)740-37-52) з джерел:
1. 81.2УКР Д 81 Дудик, П. С. Синтаксис української мови : підруч. / П. С. Дудик, Л. В. Прокопчук. - К. : Академія, 2010. - 380 с. 
2. 81.2УКР К 21 Караман, С. О. Сучасна українська літературна мова: навч. посібник / С. О. Караман, О. В. Караман, М. Я. Плющ ; за ред. С.О.Карамана. - К. : Літера ЛТД, 2011. - 558 с. 
3. 83 Л64 Літературознавча енциклопедія : у 2 т. Т.2. М (Маадай-Кара) - Я (я-форма) / Авт.-уклад. Ковалів Ю.І. - К. : Академія , 2007. - С.188-189. 
4. Шевченко, Т. В. Парцельований повтор в українському поетичному мовленні другої половини ХХ століття / Т. В. Шевченко // Ономастика і апелятиви  : збірник наук. праць. Вип.30 / за ред. В.О.Горпинича. - Дніпропетровськ : ДНУ, 2007.  - С. 385-389. та інш.

Ищу повесть Вахтина Б.Б. "Абсолютно счастливая деревня" (Юрий)
Черговий бібліограф

     Уважаемый Юрий, повесть Вахтина Б.Б. "Одна абсолютно счастливая деревня" была напечатана в журнале "Нева"за 1989 год, в 9 номере.Этот журнал можно заказать в отделе межбиблиотечного абонемента нашей библиотеки (ІІ этаж, тел.:(056)740-37-14. Электронную версию этой повести можно прочитать здесь: http://imwerden.de/pdf/echo_02_1978.pdf

Скажіть будь ласка, чи є у вашій бібліотеці книги на тему біографія Клеменса Меттерніха? (Олексій)
Черговий бібліограф

     Шановний Олексію,  біографію цього діяча в Центральній міській бібліотеці можна дізнатися з книг:
1.    92 Б79 Большая энциклопедия:в 62 тт.-М.:Терра, 2006.-Т.29.-С.268.(інформаційно-бібліографічний відділ, ІІ поверх, тел.:(056)740-38-75)
2.   63.3(4НІМ) Х45 Хилльгрубер, А. Выдающиеся политики : отто фон Бисмарк. Меттерних / А. Хилльгрубер, П. Берглар. - Ростов н/Д : Феникс, 1998. - 315 с. - (Исторические силуэты).(читальний зал, ІІІ поверх, тел.:(056) 740-37-52)
3.   63.3(0)5 Ш38 Шедивы,Я. Меттерних против Наполеона: пер.К.Н. Никифоровой / Ярослав Шедивы.- М.:Междунар. отношения, 1991.-263 с.(читальний зал, ІІІ поверх, тел.:(056) 740-37-52)

 

Доброго дня. Чи є у Вас книга французького письменника Ален Рене Лесажа "Жиль Блас"? Заздалегідь дакую. (Анастасія)
Черговий бібліограф

Шановна Анастасіє! Книга, яка Вас цікавить, є у відділах Центральної міської бібліотеки (вул. Леніна, 23) - у читальному залі на III поверсі, тел.: 740-37-52 та у відділі абонементу, І поверх, тел.: 744-71-73. Вихідні дані книги: 84.4ФРА Л50 Лесаж, А. Р. Похождения Жиль Бласа из Сантильяны: пер. с фр. / А. Р. Лесаж. - М. : Правда, 1990. - 766 с. Працівники абонементу відклали її як "замовлення для читача" за віртуальною довідкою, протягом тижня вона чекатиме Вас.

Підкажіть, будь ласка, чи є у філіалі 10 (фрунзенський масив) журнали "Дивослово" 2012-2015 рр ? Чи можна із них скопіювати статті на свою флешку ? Дякую. (Ірина)
Черговий бібліограф

Шановна Ірино! Бібліотека-філіал № 10 Централізованої системи публічних бібліотек для дорослих знаходиться на вул. Шолохова, 7, телефон 375-28-37. Журнал "Дивослово" у 2012 році передплачувала тільки Центральна міська бібліотека (вул. Леніна, 23) - читальний зал на III поверсі, тел.: 740-37-52 та відділ абонементу, І поверх, тел.: 744-71-73. У 2013, 2014 роках та другій половині 2015 року (на даний момент надійшов № 7/8) бібліотека-філіал № 10 також його передплачувала, але щодо наявності конкретних номерів та можливостей сканування, звертайтесь, будь ласка, за вказаним телефоном філіалу. Ж урналу "Дивослово" № 7/8 за 2014 рік та номерів за першу половину 2015 року немає в наших бібліотеках. Стосовно сканування матеріалів - на IV поверсі Центральної міської бібліотеки працює соціокультурний центр, в якому на одному зі сканерів читачі мають можливість самостійно безкоштовно сканувати їх та зберігати на флешку.