Клавдія Павлівна Фролова (1923-2010) - вчений-філолог, літературознавець, літературний і театральний критик, фольклорист, професор, завідувач кафедри української літератури Дніпропетровського державного університету (нині Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара).

Клавдія Павлівна Фролова народилась 24 лютого 1923 року в селі Сеньково Орловської області. Дитячі роки її пройшли в селі Рудька Царичанського району Дніпропетровської області. 

У 1945 році вона з відзнакою закінчила філологічний факультет  Дніпропетровського державного університету за фахом «Філолог, викладач російської мови та літератури». 

У 1948 році К.П. Фролова одержала диплом актриси драматичного театру, закінчивши Дніпропетровське театральне училище. Працювала актрисою та завідувачем літературної частини Дніпропетровського українського музично-драматичного театру імені Т.Г. Шевченка, викладачем фінансового технікуму, художнім керівником Палацу студентів, викладачем кафедри російської літератури  Дніпропетровського державного університету.

1961 рік - захистила кандидатську дисертацію «Життєва основа, творча історія і місце повісті А. Головка «Бур’ян» в літературному процесі 20-х років».

1972 рік - захистила докторську дисертацію «Розвиток образної свідомості в українській радянській ліриці (1917-1967)», зміст якої викладено у двох монографіях. Здобула науковий ступінь доктора філологічних наук.

1973 рік - отримала вчене звання професора. 

1973-1988 роки - працювала завідуючою кафедрою української літератури ДДУ. Аспекти аналізу художнього твору у своєрідній авторській методиці складають її наукову школу. Розробила для літературознавчого та мистецтвознавчого аналізу теорію і систему застосування естетичних категорій.
 
1988-1999 роки - працювала науковим керівником науково-дослідної лабораторії фольклору, народних говорів та літератури Придніпров’я, створеної за її ініціативою. Лабораторія стала осередком національно-культурного відродження Придніпровського регіону у 1990-х роках, у ній було розроблено оригінальну методику дослідження фольклору в аспекті фольклорної пам’яті та естетичних категорій.

1994 рік - професор кафедри літератури і мистецтва.


Все життя Клавдія Павлівна займалася громадською роботою в галузі освіти, культури, охорони природи. Наприкінці 2006 року вона залишає роботу в університеті, якому віддала 50 років життя, і зосереджується на творчій роботі. У 2008-2010 роках. працювала в Дніпропетровській консерваторії імені М. Глінки як професор, готувала учбові плани.

Клавдія Павлівна Фролова була членом Національної спілки письменників України (секція літературної критики) та Національної спілки театральних діячів України. 

Її дослідження в галузі літературознавства представлені у 15 монографіях та більш ніж у 300 наукових статтях, об’єктом її глибокого літературознавчого аналізу була українська література, перш за все поезія та український фольклор різних часів та жанрів. Клавдія Павлівна і сама все життя писала вірші, які ніколи не оприлюднювала, опублікувала лише кілька прозових творів.

Клавдія Павлівна Фролова пішла з життя 21 березня 2010 року.

Вона була різнобічною людиною, в якій поєдналися блискуча ерудиція, прагнення до наукового пошуку, нових ідей та досліджень, акторський талант та педагогічна майстерність. А ще - глибокі знання української літератури та прагнення поділитися ними у своїх працях.

Основні праці К.П. Фролової: «Розвиток образної свідомості в українській радянській ліриці (1917-1967 рр.) (1970), «Естетичні категорії в українській радянській ліриці» (1975), «Аналіз художнього твору» (1975), «Субстанції незримої вогонь (поетика художнього тексту)» (1983), «Теория и методика применения эстетических категорий в литературоведческом анализе» (1983), «Цікаве літературознавство» (1987, 1991), «Методологічні та філософсько-психологічні основи теорії літератури та мистецтва» (2001), «Методологічні та психологічні теорії літератури та мистецтва» (2003), «Перед очисною грозою» (2006), «Естетика» (2008, у співавторстві).