Провулок Салтикова-Щедріна в Соборному районі Дніпра перейменовано на вулицю Ганни Швидько

Ганна Кирилівна Швидько - видатна українська вчена-історик-джерелознавець, доктор історичних наук, академік Української академії історичних наук, Заслужений діяч науки і техніки України, директор Дніпропетровського регіонального відділення Науково-дослідного інституту козацтва Інституту історії України Національної академії наук України, краєзнавець, почесний член Національної спілки краєзнавців України, професор Національного технічного університету «Дніпровська політехніка». 

Ганна Кирилівна Швидько (1.05.1944 - 2.02.2022) - відомий історик, краєзнавець, педагог. 

Праці Ганни Кирилівни Швидько присвячені соціально-економічній історії Гетьманщини та Запоріжжя, проблемам державного правління й самоврядування в Україні. 

Вона - засновник наукової школи дослідження джерел з історії козацтва. Із 2005 року очолювала Дніпропетровське регіональне відділення Науково-дослідного інституту козацтва Інституту історії України НАН України. 

Вчена брала участь у роботі понад 60-ти наукових форумів. Опубліковано більше 620 її праць, зокрема, 16 навчальних посібників, 6 підручників і 6 монографій. 

Наукове краєзнавство було ще одним із напрямів досліджень історика. Г.К. Швидько - одна з засновників сучасного краєзнавчого руху на Придніпров'ї. Із 1990 року - голова краєзнавчого клубу «Ріднокрай», у 1991-2008 роках очолювала Дніпропетровську обласну організацію Всеукраїнської спілки краєзнавців. Під її керівництвом з 2002 року відбувалися щорічні регіональні та всеукраїнські краєзнавчі конференції, присвячені різним аспектам історичного розвитку Дніпропетровщини від давнини до сьогодення.  

Багато років Ганна Кирилівна викладала історичні дисципліни у Дніпровському національному університеті та гірничій академії, з 1988 року - професор. Її лекції, семінари, спецкурси, спецсемінари завжди відзначалися студентами як одні з кращих - насичені, складні, але зрозумілі і цікаві.

22 лютого 2023 року провулок Салтикова-Щедріна в Соборному районі Дніпра перейменовано на вулицю Ганни Швидько.